Welke voordelen van alle aard moeten worden aangevraagd bij aanwerving?

Loon

Wat is een voordeel van alle aard?

(ACOSS circulaire nr. 99-21 van 27 januari 1999).

 • Tewerkstellingsvouchers voor universele diensten (Cesu). Om voor uw kinderen te zorgen, tot 1.830 euro per kalenderjaar (art. D. 7233-8 van de Arbeidswet).
 • Restaurantbonnen. Als de werkgever je geen interne kantine aanbiedt, of maaltijden tegen voorkeurs- of gratis tarieven (bijvoorbeeld in de horeca).
 • Kleren. De werkgever kan u zogenaamde straatkleding geven en geen werkkleding, die u buiten werktijd mag dragen.
 • Thuis producten. Sommige bedrijven verkopen producten die door het bedrijf zijn vervaardigd tegen preferentiële tarieven. Werknemers kunnen fabrieksproducten kopen tegen een prijs die lager is dan de openbare verkoopprijs.
 • Lees ook >> Personeelsbesparingen: principe en werking

  Evaluatie en afweging van het voordeel van alle aard

  De waardering van het voordeel alle aard gebeurt op twee manieren:

  • rekening houdend met de reële waarde van het voordeel van alle aard;
  • door te werken op basis van een vaste prijs. De vaste waarde is een minimumwaarde. Als de cao of de arbeidsovereenkomst in een hogere waarde voorziet, dan geldt dit.
  • Voor bedrijfshuisvesting is het ook mogelijk om het voordeel alle aard te laten beoordelen op zijn kadastrale huurwaarde.

  Noteren : voor het verstrekken van een maaltijd is de forfaitaire aanslag in 2019 4,85 euro.

  In het algemeen kan de waardering van de uitkering niet gebeuren op basis van de bezoldiging van de begunstigde werknemer.

  Het voordeel alle aard moet op de loonstrook van de werknemer staan:

  • de werkgever betaalt daarover sociale premies;
  • onderdeel van de beloning, wordt het in aanmerking genomen bij de berekening van de inkomstenbelasting en moet het worden vermeld op de aangifte inkomstenbelasting.