Brandstoftekort, brandstoftekort: pas op, deze reden van verzuim houdt geen stand

Nieuws

1. Wat regelt het arbeidsrecht bij een brandstoftekort?

Met andere woorden, is het brandstoftekort een geldige reden voor afwezigheid? De vraag wordt niet als zodanig genoemd in de arbeidswet. Het is daarom noodzakelijk om na te gaan of deze reden een geval van “overmacht” is waardoor u thuis kunt blijven terwijl u uw salaris ontvangt. Het antwoord van de advocaten is: Neen. Want wat kwalificeert overmacht is een oorzaak” extern, onoverkomelijk en onvoorspelbaar »

Maar de blokkering van brandstofdepots is zeker een “externe” oorzaak, maar is niet “onvoorspelbaar” omdat het is aangekondigd en doorgegeven door de media. Het heeft niets te maken met een ramp, natuurlijk of niet, die de werknemer waarschijnlijk zal verrassen. Dit tekort is ook niet ‘onoverkomelijk’, aangezien er meestal alternatieve vervoersmiddelen zijn om naar kantoor te komen, ook al zijn die restrictiever.

2. Kan ik door een brandstoftekort te laat op mijn werk komen?

Deze reden is niet geldig. Zelfs als we urenlang hebben gezocht naar een tankstation dat open en gevuld is met brandstof en we hebben uren in de rijen van die stations doorgebracht. Dit is nog minder een rechtvaardiging als u over alternatief vervoer beschikt (metro, trein, bus, RER of carpooling).

3. Wat zijn de gevolgen van uw afwezigheid of vertraging op het werk door brandstoftekort?

Volgens Maître Eric Rocheblave, een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, geïnterviewd door: TF1 en Gratis lunch, “de werknemer verliest automatisch zijn recht op loon voor zolang zijn afwezigheid duurt”. Maar dit tekort op zijn loonstrook is niet automatisch en kan aanleiding geven tot discussies tussen werkgever en werknemer. Aan beide kanten kan worden voorgesteld om een ​​dag RTT, betaald verlof of zelfs onbetaald verlof te gebruiken. Voorstellen is het juiste woord, want de werkgever kan zijn werknemer in geen geval dwingen om dit soort vakantie op te nemen.

4. Kan een werknemer gesanctioneerd worden bij vertraging of afwezigheid in verband met brandstoftekort?

Maître Eric Rocheblave raadt een werkgever formeel af om een ​​dergelijk proces te hebben, “tenzij de werknemer hem elke keer slaat als hij toeslaat”.

Volgens Olivier Bauer, een gespecialiseerde advocaat geïnterviewd door Laat los, “het principe van goede trouw” (uit de medewerker, noot van de redactie) wordt altijd verondersteld, eraan toevoegend dat het uit den boze is om werknemers te straffen “die geen alternatieve vervoersoplossing hebben, en wiens werkgevers geen back-upsysteem hebben kunnen opzetten”

5. Welke oplossingen kunnen worden aangedragen bij een blijvend tekort?

Uiteraard moet de werkgever zijn werknemer zoveel mogelijk laten telewerken. Maar niets verplicht hem daartoe en in dit geval, wat betreft de functies die niet thuis kunnen worden uitgeoefend, zal het nodig zijn een gemeenschappelijke basis te vinden, wat noodzakelijkerwijs de reeds genoemde oplossingen omvat: onbetaald overwerk, RTT nemen, opleggen van betaald verlof of onbetaald verlof. Deze laatste oplossing is het meest belastend voor de werknemer.