Ben je te verbonden op het werk? De gevaren voor uw gezondheid (en uw efficiëntie)

Nieuws

30% van de hyperverbonden werknemers

In hun studie* definiëren Cog’X en Lecko hyperconnected als werknemers die minstens om de dag e-mails versturen buiten de normale werkuren. De occasionele hyperconnected past dit gedrag minder vaak toe, terwijl de ‘beredeneerde’ medewerkers geen e-mails versturen buiten werktijd. Dat is het voor het frame! Laten we het nu over cijfers hebben:

  • 30% van de ondervraagde werknemers is hyperconnected
  • 53% is af en toe
  • Voor 17% van hen overheerst de rede.

Dat komt misschien niet als een verrassing, als je bedenkt hoeveel mensen constant op hun smartphone worden gezien, zelfs na hun dagelijkse werk. Deze cijfers geven echter aanleiding tot bezorgdheid.

Hyperconnectie leidt tot mentale uitputting

Het echte probleem is dat hyperverbonden mensen nooit echt oppikken. Tijdens de lunchpauze bijvoorbeeld, in plaats van te sporten, te eten, te slapen of te kletsen met collega’s, sturen hyperverbonden mensen de hele tijd e-mails. Ze sturen twee keer zoveel berichten als de occasionele hyperconnected en zeventien keer meer dan beredeneerde medewerkers.

Behalve dat, om te regenereren, de hersenen regelmatige en continue pauzes nodig hebben. Anders is mentale vermoeidheid onvermijdelijk. Zonder het zelfs maar te beseffen, wordt onze aandachtsspanne verkort, waardoor we ons niet effectief kunnen concentreren op de taak die voorhanden is.

Hierdoor duurt het schrijven van een e-mail langer en zijn er meer fouten.

erg slecht voor de productiviteit en de betrouwbaarheid.

” ONS besluitvorming is ook veranderd, wat ertoe leidt dat we de voorkeur geven aan opties die op korte termijn winst opleveren, zelfs als ze van lagere waarde zijn dan andere opties die op lange termijn winst opleveren.onderstrepen de auteurs van de studie.

Hyperverbonden mensen in informatie-overload

Door negen keer meer e-mails te sturen dan beredeneerde werknemers, lijden de hyperverbondenen aan infobesitas. “Wanneer we te veel informatie tegelijkertijd verwerken, ervaren onze hersenen een situatie van informatie-overload die de werking van de hersenen verandert en daardoor onze cognitieve vaardigheden, zoals concentratie, memorisatie of zelfs emotionele regulatie”, ontcijfert de studie. Kortom, te veel informatie schaadt onze hersenen.

Hyperverbonden mensen die zichzelf ziek maken

Het versturen van e-mails buiten werktijd, vooral ’s avonds na 19.00 uur, is vergelijkbaar met zogenaamd “overflow” -werk. Als de beker vol is, loopt hij over! Dit overvolle werk verhindert ons lichaam en onze hersenen om onze hulpbronnen te herstellen en zo de volgende dag weer de nodige inspanningen te kunnen leveren. Zonder regelmatige periodes van voldoende rust bouwen we een “behoefte aan herstel” op met schadelijke gevolgen.

  • korte termijn gevolgen voor de motivatie op het werk die bijvoorbeeld kunnen afnemen. Of het plezier om tijd door te brengen met familie en vrienden.
  • langere termijn, “dit gebrek aan herstel, als het na verloop van tijd aanhoudt, kan onze gezondheid aantasten door het risico op cardiovasculaire aandoeningen, depressie of burn-out te verhogen”zegt de studie.

Hyperverbonden mensen die slecht slapen

Hyperconnectie kan ook de slaap verstoren. “In onze hersenen reguleren twee verschillende systemen inderdaad onze perioden van waken en slapen, in constante concurrentie. Ons gedrag bevordert het ene of het andere van deze systemen, waardoor we wakker kunnen blijven of slapen. ‘S Avonds laat werken of zelfs naar de voicemail gaan net voordat u naar bed gaat, bevordert het cerebrale waaknetwerk, dat het inslapen kan vertragen en de slaap kan veranderen. Vermoeidheid stapelt zich dan op, vooral als er geen adequate herstelperiodes zijn.”betogen de auteurs van de studie.

Dus klaar om ’s middags,’ s avonds of zelfs ’s nachts e-mails te verzenden. Of schrijf een e-mail naar uw team om hen te waarschuwen voor de risico’s van hyperconnectie… om 21.00 uur.