71% van de Franse werknemers heeft het werk dat door een AI is gegenereerd, al als hun eigen werk laten doorgaan

Nieuws

Meer dan de helft van de Franse werknemers geeft toe generatieve kunstmatige intelligentie op het werk te gebruiken

Volgens de studie “ Generatief AI-snapshotonderzoek » uitgevoerd door onderzoeksinstituut YouGov voor software-uitgever Salesforce maakt bijna één op de vijf Franse werknemers gebruik van generatieve AI in de professionele context. Wat nog steeds weinig is.

We hadden al getuigenissen gepubliceerd van werknemers die generatieve AI achter de schermen van hun werkgever gebruiken om inhoud te schrijven, visuals te maken, code te programmeren, training te ontwerpen, enz. Deze studie documenteert deze trend door het evalueren van ruim één op de twee Franse werknemers (58%) gebruikt het… in het geheim van hun werkgever en collega’s.

Beter: dat zijn ze 71% heeft al werk gepresenteerd dat door een AI is gegenereerd en claimt auteurschap. Naast dat ze het gebruiken om hun documentproductie te produceren of uit te breiden, en om ideeën op te doen, geven ze ook toe geneigd te zijn het te gebruiken om hun vaardigheden te vergroten met het oog op potentiële toekomstige werkgelegenheid.

51% haalt er meer persoonlijke voldoening uit en 44% is van mening dat het beheersen van generatieve AI ertoe zou kunnen leiden dat ze een betere beloning zouden ontvangen dan hun bekrompen collega’s op dit gebied. Kortom: AI loont!

De Fransen gebruiken generatieve AI-tools die door hun bedrijf verboden zijn

De Fransen (49%) zijn ongedisciplineerd tot op hun vingertoppen, in ieder geval meer dan hun Britse buren, en gebruiken (en misbruiken soms) hulpmiddelen die ronduit verboden zijn door hun werkgevers. Dit ondermijnt daarmee de IT-veiligheidsprocessen, maar ook de ethische en professionele gedragsregels binnen hun bedrijf.

Als we het glas halfvol willen zien, kunnen we zeggen dat werknemers een voorsprong hebben op hun werkgevers, die de omvang van het fenomeen niet lijken te hebben begrepen. Door intern geen toezicht te houden op het gebruik van generatieve AI en hun medewerkers niet op te leiden, laten bedrijven de deur openstaan ​​voor alles en soms alles. Welke gevolgen kan het invoeren van vertrouwelijke interne gegevens hebben in een prompt op ChatGPT, dat, zoals we weten, alles onthoudt en gebruikt om zijn intelligentie te voeden?

Generatieve AI, een nieuw selectiecriterium voor Franse leidinggevenden?

In zijn onderzoek onderstreept Salesforce, dat, laten we erop wijzen, ethische generatieve AI-oplossingen verkoopt (dus een beetje een rechter en jury, zelfs een brandstichter…) dat 30% van de Franse werknemers zich meer aangetrokken zou voelen tot een bedrijf dat proactief is in het gebruik van generatieve AI.

Zou het aanbieden van generatieve AI-tools, na de beloning, die het doorslaggevende criterium blijft bij de keuze om bij een nieuw bedrijf aan te sluiten, de zoektocht naar betekenis (de beroemde) en de heilige beste balans tussen werk en privéleven kunnen onttronen? Wordt vervolgd.

*Methodologie: Salesforce voerde dit onderzoek uit in samenwerking met YouGov, in het tweede kwartaal van 2023. De steekproef omvatte meer dan 14.000 fulltime werknemers, die diverse bedrijven vertegenwoordigen qua omvang en branche, gevestigd in 14 landen (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland, Scandinavische landen, India, Japan, Brazilië, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten). Het onderzoek werd anoniem en online uitgevoerd.