Werken in projectmodus: definitie en implementatie

Vooruitgang op het werk

Wat betekent het om in projectmodus te werken?

Werken in projectmodus komt zowel overeen met a werkmethode en naar een managementwijze waarvan het doel is om meerdere mensen te laten samenwerken aan een gemeenschappelijk project :

  • Werkmethodologie: het stelt een team in staat om op een collaboratieve en cross-functionele manier te werken.
  • Managementstijl: deze moet zich aanpassen aan de transversaliteit van de teams.

Waarom in projectmodus werken?

De voordelen van werken in projectmodus

Hoe kunnen de communicatieafdeling en de IT-afdeling samenwerken aan het herontwerp van de website? Hoe slaagt u erin de behoeften van de marketingafdeling en de logistieke beperkingen in de CRM-tool te verzoenen? Hoe kunnen een start-up en een groot bedrijf samenwerken aan een innovatief project? Zoals u zult hebben begrepen, is er een antwoord op al deze vragen: door in projectmodus te werken. Waarom ? Want het doel van de projectmodus is juist om verschillende profielen en knowhow aan hetzelfde project te laten werken. De uitdaging is om het kader te creëren waardoor deze verschillende profielen samen kunnen werken aan een gemeenschappelijk doel.

Of het project nu 5 of 20 mensen betreft, of het nu een paar maanden of meerdere jaren duurt, werken in projectmodus maakt het mogelijk om efficiëntie en productiviteit te winnen. Door de vaardigheden van meerdere teams te combineren, is deze manier van werken vaak een bron van nieuwe synergieën, innovatie en motivatie.

De nadelen van werken in projectmodus

In wezen gebaseerd op teamwerk, kan het succes van het werk in “projectmodus” alleen worden gegarandeerd als het bedrijf menselijke en materiële middelen verwerft.

Met een “klein” of ongekwalificeerd team is het project gedoemd te mislukken. Evenzo moet elk van de leden in staat zijn om samen te werken om “menselijke” excessen te vermijden: het creëren van concurrentie tussen de leden van het team of het naar voren brengen van “kleine bazen”.

Wat materiële behoeften betreft, vereist samenwerking dat het bedrijf tools verwerft en vervolgens beschikbaar stelt om de uitwisseling en het bundelen van informatie te vergemakkelijken (bijvoorbeeld Slack of Jira).

Hoe te werken in projectmodus?

Het succes van de projectmethode zit in het bewaken van fasen.

Specificaties als basis voor werken in projectmodus

Om het succes van het werk in projectmodus te garanderen, is het essentieel om te definiëren:

  • de te bereiken doelstellingen;
  • de toegewezen middelen;
  • vertragingen;
  • de nodige middelen, met name personele middelen.

Deze elementen worden opgenomen en uitgewerkt in de eerste specificaties, gemeenschappelijk referentiedocument voor alle belanghebbenden van het project.

Het projectteam

Zodra deze elementen zijn vastgesteld, moet het projectteam worden gevormd, moeten de taken worden gedefinieerd en moeten de rollen en verantwoordelijkheden aan elk worden toegewezen in overeenstemming met hun vaardigheden.

Empowerment van medewerkers is inderdaad een van de succesfactoren, samen met samenwerking en communicatie.

De projectmanager, sleutelspeler in de projectmodus

Om de samenwerking tussen teams die elkaar niet per se kennen te vergemakkelijken, is een Projectleider is aangesteld om een ​​projectteam aan te sturen. Zijn rol: de taken verdelen, coördineer de verschillende stakeholders, zorg voor zowel projectmanagement als teammanagement. Als piloot zal de projectmanager ook de uitvoering van het actieplan en de effectiviteit ervan garanderen door middel van rapportagetools.

Manager en communicator begiftigd met zeer goede organisatorische vaardigheden, wordt de projectmanager erkend voor zijn zachte vaardigheden en zijn vermogen om te verenigen.

Hulpmiddelen om in projectmodus te werken

De implementatie van samenwerkingstools is essentieel om de uitwisseling van informatie en vloeiendheid bij het toezicht op het project te waarborgen. Bijvoorbeeld: tools voor projectplanning en tracking, zoals Gantt, timesheets, gedeelde mappen en documenten via a Google Drive, taakbeheer en toewijzingstools zoals Trello, instant-communicatiesystemen zoals Slack.

Als je een missie start die in projectmodus wordt beheerd, is dit het juiste moment om je werkgewoonten te veranderen en jezelf vertrouwd te maken met al deze tools die je efficiënter zullen maken.