Wat zijn Codir, Comex, Comop en Copil?

Vooruitgang op het werk

Codir en Comex, voor de strategische visie

Het eerste om te weten: Codir betekent Management Committee en Comex Executive Committee. Dit geeft al inzicht in hun rol in het runnen van het bedrijf. Ze brengen regelmatig, bijvoorbeeld één keer per maand, senior executives (financieel directeur, marketingdirecteur, verkoopdirecteur, enz.) samen om hen in staat te stellen bedrijfskwesties te bespreken, oplossingen te vinden en de groep richting te geven. Het gaat om het omgaan met projecten met een hoge strategische waarde.

Dus wat is het verschil? Het principe is hetzelfde. Afhankelijk van de omvang en cultuur kan het bedrijf een van de twee implementeren of voor beide kiezen. Bij degenen die voor de tweede optie kiezen, is het Uitvoerend Comité in principe selectiever en brengt het de belangrijkste leiders samen in een kleine groep. Het directiecomité staat van zijn kant open voor kaderleden en managers van verschillende niveaus en heeft dus meer leden. Of er komen meerdere Codirs en een enkele Comex.

Goed om te weten : sommige bedrijven zetten ook een schaduw Comex of een schaduw Codir op. Het doel ? Geef stem aan medewerkers met minder ervaring. Het lijkt een beetje op een Junior Management Committee waartoe leidinggevenden toegang hebben die niet dezelfde ervaring hebben als de oudsten in het bedrijf, maar die wel nieuwe ideeën kunnen brengen.

Comop en Copil, voor de operationele

De Comop is de operationele commissie en de Copil de stuurgroep. Dit zijn operationele instanties. Ze zijn vergelijkbaar. Het doel is om een ​​concreet project uit te voeren, wat inhoudt dat de deelnemers professionals in het veld zijn. Elke business line van het bedrijf kan er vertegenwoordigd zijn om zijn visie te brengen, bijvoorbeeld over het ontwerp van een product, en om de balans op te maken van de financiële, materiële en personele middelen die nodig zijn voor de realisatie van het project.

Opgemerkt moet worden dat als de Comop en Copil, die zich richten op specifieke projecten, in theorie worden begeleid door de Comex en Codir, met een meer globale visie, in bedrijven van bescheiden omvang, de comités met een operationele roeping en die met strategische roeping kan dezelfde mensen samenbrengen.

Goed om te weten : als je als manager in een bedrijf mikt op een managementfunctie op min of meer lange termijn, is het in je eigen belang om al een Comop of Copil te integreren om je werk te verrijken en vooral om je op te leiden in de ‘oefening.