Wat is positief ouderschap? 10 tips voor het navigeren door ouderschap

Vooruitgang op het werk

Ouderschap is gemakkelijk – heeft niemand ooit gezegd.

Je wilt de beste ouder zijn, maar er is geen stap-voor-stap handleiding het nemen van de juiste beslissingen is nooit eenduidig. Positieve dagelijkse keuzes vereisen consistentie, zelfdiscipline en zorgzaamheid – om nog maar te zwijgen van veel geduld.

Positief ouderschap is een raamwerk voor het bevorderen van gezond gedrag bij uw kinderen zonder uw eigen welzijn uit het oog te verliezen. Het helpt de basis te leggen voor het opbouwen van duurzame banden tussen ouders en kinderen en het vermijden van stressvolle familieconflicten.

En dit raamwerk biedt uw kinderen de middelen die nodig zijn om waardevolle interpersoonlijke vaardigheden op te bouwen, gezonde relaties op te bouwen en een positieve bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.

Wat is positief ouderschap?

Positief ouderschap is een benadering van het opvoeden van kinderen die zich richt op het ontwikkelen van sterke emotionele verbindingen en het helpen van kinderen om zichzelf te omarmen.

Onderzoek van de Oostenrijkse psycholoog Alfred Adler, oprichter van de school voor individuele psychologie, heeft in de twintigste eeuw de weg geëffend voor positief ouderschap. Hij onderzocht specifiek de rol van ouderschap bij het voorkomen van toekomstige psychische problemen – en hoe positief ouderschap kinderen helpt gedijen.

Het is een opvoedingsstijl die activiteiten, houdingen en gedragingen omvat die de positieve ontwikkeling van het kind bevorderen. Deze positieve sfeer ondersteunt effectief ouderschap, waardoor kinderen kunnen floreren als jonge individuen en zich verantwoordelijk kunnen gedragen in hun gemeenschap terwijl ze opgroeien.

Een positieve sfeer betekent niet dat iedereen vrij is. Positief ouderschap bestaat uit een combinatie van gezaghebbend ouderschap en positieve bekrachtiging. Dit betekent dat u een evenwicht moet vinden tussen assertief zijn tegenover waarden zonder dominant over te komen, en consistent blijven met regels en discipline, terwijl u tegelijkertijd inspeelt op de specifieke ontwikkelingsbehoeften van uw kind.

Om uw eigen routines en opvoedingspraktijken op te bouwen, is het essentieel om een ​​aantal kernprincipes van positieve opvoedingstechnieken te begrijpen:

 • Een veilige en boeiende omgeving: Het creëren van een veilige omgeving met toezicht is essentieel om positief spel, experimenteren en ontdekken aan te moedigen. Uit onderzoek blijkt dat duidelijke regels cruciaal zijn voor het behouden van veilige ruimtes die een gezonde ontwikkeling bevorderen.

 • Assertieve discipline: In uw professionele leven beschikt u mogelijk over protocollen om met specifieke situaties om te gaan. Het opvoeden van kinderen kan hectisch zijn, en een vast proces voor specifieke omstandigheden kan u helpen de uitdagingen te overwinnen wanneer deze zich voordoen.

  Leren om grenzen stellenduidelijke en rustige communicatie bieden en logische consequenties voor acties ontwikkelen, zijn enkele manieren om gezonde discipline te bieden en te vermijden overweldigd voelen.

 • Realistische verwachtingen: Geduld en zelfregulering zijn essentiële ouderschapsvaardigheden. Alle kinderen leren in hun eigen tempo, en het stellen van realistische verwachtingen over hun capaciteiten helpt je daarbij doe een stap terug en zie het grotere geheel tijdens driftbuien en andere opvoedingsuitdagingen.

7 voordelen van positief ouderschap

Consistent en bewust ouderschap helpt kinderen uitgroeien tot veelzijdige en attente jonge volwassenen. Dat betekent niet dat het een gemakkelijke reis is. Als het moeilijk wordt, zijn hier een paar voordelen waarmee u rekening moet houden, zodat u de beste ouder kunt zijn die u kunt zijn.

1. Moedigt het opbouwen van positieve vaardigheden aan

Een voor de hand liggend doel van positief ouderschap is het aanmoedigen van beter gedrag. Deze praktijk richt zich op het versterken van goed gedrag in plaats van het bestraffen van slecht gedrag, waardoor kinderen begrijpen wat u van hen verwacht en hen wordt aangemoedigd om gezonde gewoonten te omarmen.

Positieve bekrachtiging benadrukt keuze, wat een interne locus of control kan vergemakkelijken. Wanneer kinderen ervoor kiezen om gewenst gedrag te vertonen en als beloning lof en erkenning te ontvangen, kunnen ze het gevoel hebben dat ze meer controle hebben over hun daden.

En mensen die het gevoel hebben dat ze meer controle hebben over hun leven, hebben doorgaans een sterker gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Deze zelfeffectiviteit zal waarschijnlijk gedurende hun hele leven een positieve impact hebben en hen aanmoedigen om doelen te stellen en zich in te spannen om deze te bereiken.

vader-praat-serieus-tegen-zijn-peuter-zoon-positief ouderschap

2. Beter mentaal welzijn

Hoe goed ouderschap er in uw gezin ook uitziet, uw relatie met uw kind speelt een sleutelrol bij de ontwikkeling van de hersenen. Warm en ondersteunend ouderschap heeft een positieve invloed op de gedrags- en psychologische ontwikkeling en beïnvloedt de geestelijke gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven van een kind.

Positief ouderschap bevordert ook zachte vaardigheden zoals speelsheid, nieuwsgierigheid en empathie. Deze overdraagbare vaardigheden van onschatbare waarde zorgen ervoor dat uw kind succesvol kan zijn in zijn voortdurende persoonlijke en professionele ontwikkeling.

3. Verbeterde hersengezondheid

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in een stressvolle omgeving zijn opgegroeid een verhoogd risico lopen op depressie, angst en andere gedragsproblemen op latere leeftijd. Chronische stress kan de omvang van de hippocampus verkleinen, een deel van de hersenen dat belangrijk is voor leren en geheugen.

Ouders die positieve opvoedingsoplossingen gebruiken om problemen op te lossen en goed gedrag te versterken, helpen kinderen veerkracht te ontwikkelen en positieve coping-mechanismen voor veel voorkomende stressfactoren, zoals ziekte of relatieproblemen.

4. Een nauwere band met uw kind

Gezonde interpersoonlijke relaties zijn gebaseerd op vertrouwen, of het nu gaat om de relatie tussen manager en teamgenoot of om een ​​ouder-kindrelatie. Openheid en compassie creëren een veilige ruimte die kinderen helpt contact te maken en zich op hun gemak te voelen kwetsbaar te zijn.

Naarmate uw kind ouder wordt en zijn unieke identiteit ontwikkelt, kan de basis van het vertrouwen dat u opbouwt, zelfacceptatie en zelfwaardering bevorderen. Positieve bekrachtiging en empathie geven aan dat ze hun hele leven bij u terecht kunnen voor advies, waardoor uw relatie voortdurend wordt versterkt.

man-leest-boek-voor-zijn-baby-op-babykamer-positief-ouderschap

5. Begeleidt romantische relaties

Studies tonen aan dat opvoedingsstijlen van invloed zijn op de toekomstige romantische relaties van een kind. Kinderen die consistente lof en positieve fysieke aanraking ontvangen, ervaren doorgaans een hogere relatietevredenheid dan kinderen die agressiever ouderschap ervaren.

Romantische relaties spelen een sleutelrol in de tevredenheid van het leven. Gezondere partnerschappen kunnen leiden tot meer verbondenheid en algemene voldoening. En uw opvoedingsaanpak laat een aanvaardbare en ongewenste relatiedynamiek zien. Consistente open communicatie en het stellen van grenzen kunnen uw kinderen aanmoedigen om dezelfde vaardigheden voor het opbouwen van relaties te leren en te gebruiken.

6. Bevordert gezonde communicatieve vaardigheden

Positief ouderschap creëert een open dialoog tussen jou en je kind, waardoor er ruimte ontstaat om over positieve en negatieve emoties te praten. Deze open communicatie moedigt uw kind aan om over zijn gevoelens te praten, waardoor hij of zij leert dat het normaal en gezond is om emoties te uiten.

Door gezonde communicatie te modelleren en te versterken, leren kinderen ook essentiële vaardigheden op het gebied van emotionele intelligentie, zoals actief luisteren, respect en zelfreflectie. Deze vaardigheden reiken veel verder dan het gezin en helpen uw kind later in zijn leven succesvol te zijn in zijn persoonlijke en professionele relaties.

7. Ouderlijk welzijn

Tussen professionele ontwikkeling, huishoudelijke taken en de onverwachte uitdagingen van het leven is het gemakkelijk om uw welzijn aan het einde van uw takenlijst te plaatsen. Positief ouderschap kan stress helpen verminderen door kalme en open communicatie aan te moedigen, wat kan leiden tot minder machtsstrijd en conflicten. En het zien van de positieve ontwikkeling van uw kind kan ook uw vertrouwen in uw opvoedingscapaciteiten vergroten.

Positief ouderschap benadrukt ook de noodzaak van een zelfzorgplan. Als u zich in een gezonde emotionele toestand bevindt, kunt u de goede sfeer met uw gezin delen, dus vergeet niet om uw welzijn evenveel prioriteit te geven als het voetbalschema van uw kind.

vader-voetbalt-met-zijn-peuter-zoon-positief ouderschap

10 positieve ouderschapstips

Er bestaat geen ‘juiste’ manier van opvoeden, omdat elk kind flexibiliteit en unieke leerstrategieën nodig heeft. Maar hier zijn 10 eenvoudige tips voor positief ouderschap die in de meeste scenario’s effectief zullen zijn.

 1. Moedig kinderen aan om openlijk hun positieve en negatieve gevoelens te uiten, zonder angst voor oordeel of straf
 2. Erken en valideer emoties, en illustreer dat het normaal en oké is om een ​​breed scala aan gevoelens te hebben
 3. Gebruik actieve luistervaardigheden om oprechte belangstelling te tonen voor de gedachten en ervaringen van uw kind door tijd vrij te maken voor luisteren, onderhoudenoogcontact maken en verhelderende vragen stellen
 4. Geef specifieke, oprechte complimenten om hun inspanningen te ondersteunen en voortdurend leren aan te moedigen
 5. Gebruik uw acties om kinderen te leren hoe ze met anderen moeten omgaan en met hen moeten communiceren
 6. Geef ze de kans om zelfstandig te handelen om hun zelfredzaamheid te vergroten, zoals zichzelf aankleden, zelfstandig huishoudelijke taken uitvoeren en hun eigen ontbijt klaarmaken
 7. Handhaaf consequent regels en grenzen om structuur te creëren en zelfbeheersing aan te leren
 8. Geef prioriteit aan quality time met één-op-één- en gezinsactiviteiten om vertrouwen en positiviteit te bevorderen
 9. Wees vriendelijk maar resoluut over regels en consequenties om duidelijke verwachtingen te scheppen over acceptabel en onaanvaardbaar gedrag
 10. Maak tijd vrij om te ontspannen en aan zelfzorg te doen, of het nu gaat om een ​​wekelijkse boekenclub, dagelijks zwemmen of een nachtelijke huidroutine

Voorbeelden van positief ouderschap

De verzorger van een kind zijn is een 24/7 baan vol mogelijkheden om positief ouderschap te oefenen. Hier zijn een paar voorbeelden:

 • Uw kind is boos: U luistert aandachtig naar uw kind en vertelt over een moeilijke schooldag. Je zet potentiële afleidingen opzij, knikt mee en stel open vragen om hen te helpen zich te uiten. Je valideert hoe ze zich voelen en geeft aan hoe je het waardeert dat ze deze informatie met je hebben gedeeld, waardoor ze zich gewaardeerd en begrepen voelen.
 • Er ontstaat een conflict in de loop van de technologie: Uw kind wil het hele weekend videogames spelen, ondanks een vastgestelde twee-uurregel. Je erkent hun frustratie, legt uit hoe belangrijk het is om videogames in evenwicht te brengen met andere activiteiten, en herinnert hen aan de regel. Ook geef je ze suggesties voor andere activiteiten, zoals fietsen of een boek lezen. Jouw regelhandhaving helpt bij het opbouwen van respect voor grenzen en leert andere vaardigheden, zoals tijdsbeheer.
 • Je kind laat speelgoed overal in de woonkamer achter, ook al heeft het ermee ingestemd om op te ruimen: In plaats van te schelden, geef je een positieve draai aan discipline. Voorbeelden van positieve discipline zijn onder meer het stellen van duidelijke ‘wanneer en dan’-verwachtingen (als je je speelgoed schoonmaakt, kun je met je videogames spelen), het valideren van hun gevoelens (ik begrijp dat opruimen niet erg leuk is, maar iedereen moet helpen in het hele huis ), en positieve bekrachtiging (ik waardeer het enorm dat je me helpt de plek schoon te houden).

Positief ouderschap komt iedereen ten goede

Er bestaat niet zoiets als een perfecte ouder. Maar het is nooit een slecht idee om betere technieken te leren om met de uitdagingen van het opvoeden van kinderen om te gaan.

Positief ouderschap richt zich op het creëren van een positieve omgeving voor het hele gezin. Het bevordert een diepere communicatie en vertrouwen, waardoor uw kind de beste versie van zichzelf kan worden, wat hij/zij ook besluit dat dat betekent. En hoewel het soms moeilijk zal zijn, kun je een positieve sfeer kanaliseren om er als gezin doorheen te komen.