Wat is groepscoaching? Zo vind je de juiste coach voor jou

Vooruitgang op het werk

Sommige activiteiten werken het beste in een groep: brainstormsessies, retrospectieve vergaderingen en zelfs activiteiten voor teambinding. Deze bijeenkomsten moedigen gesprekken en het delen van inzichten aan, wat leidt tot resultaten die u onafhankelijk niet zou hebben gevonden.

Andere ondernemingen passen niet instinctief in een groepsmodel. Wanneer u erover nadenkt om de leiding te nemen over uw persoonlijke welzijn of professionele doelenje zou je misschien niet kunnen voorstellen dat je dit zou doen met de steun van anderen in een groepscoachingsessie.

Geïndividualiseerd werken met een coach kan een uitstekende stap zijn in de richting van het verwezenlijken van uw ambities voor zelfverbetering. Maar ook al kan de persoonlijke benadering van 1:1-coaching u helpen scherpe doelen te stellen en een plan op maat te maken om deze te bereiken, het zal u niet blootstellen aan de ideeën en steun van collega’s. Soms is een groepscoachingsmodel een betere keuze.

Dus, is deze coachingaanpak iets voor jou? Hier volgt een diepgaande blik op deze oplossing voor mensen die op zoek zijn naar persoonlijke en professionele groei en die willen profiteren van de rijke gesprekken, het delen van ideeën en de verbindingen die samenwerking biedt.

Wat is groepscoaching?

Groepscoaching is een model waarbij mensen met vergelijkbare doelen in groepsverband met een coach werken. De coach begeleidt de groep door een reeks sessies die persoonlijke of professionele ambities benaderen en begeleidt de deelnemers daarnaartoe. Het model is flexibel en de groep coaching raamwerk kan deelnemers helpen alles aan te pakken, van het bevorderen van meer creatieve mentaliteit om een ​​bedrijf te starten.

Sommige groepscoachingcursussen vinden online plaats, terwijl andere in persoon plaatsvinden – vaak op de werkplek, hoewel het ook een derde locatie kan zijn, zoals een coworking-ruimte. Bedrijven kunnen een coach uitnodigen om te werken met een groep medewerkers die een gedeeld doelzoals het verbeteren van hun leiderschapsvaardigheden.

Bij BetterUp benaderen we groepscoaching via onze Coaching Circles™-programma’s, waarbij een BetterUp-coach deelnemers door op bewijs gebaseerde educatieve inhoud en groepsdiscussies leidt. Deze programma’s helpen organisaties die coaching op onderwerpen als veerkracht, feedback en productiviteit bij een groot publiek willen implementeren en vertrouwen tussen collega’s willen opbouwen.

16 voordelen van groepscoaching

Alle coachingprogramma’s, zowel individueel als in groepen, helpen mensen persoonlijke of professionele groei en tevredenheid te bereiken. Het groepsmodel biedt echter een specifieke reeks voordelen die worden aangemoedigd door de unieke setting. Dit is wat groepscoaching kan doen om individuele levens te veranderen: teamdynamieken het succes van organisaties:

Voor individuen

Groepscoachingprogramma’s hebben voor elke deelnemer een andere impact. In tegenstelling tot trainingssessies, waarin iedereen een specifieke vaardigheid leert, moedigt groepscoaching introspectie aan en nodigt het leden uit om de reis naar hun doelen te benaderen op een manier die betekenisvolle resultaten oplevert.

Cohortmodellen helpen individuen:

1. Vorm sociale verbindingen
2. Deel inzichten en leer van anderen
3. Bevorder vaardigheden op het gebied van conflictoplossing
4. Vergroot emotionele intelligentie en zelfbewustzijn
5. Begrijp de groepsdynamiek

Voor groepen

Groepscoaching plukt de vruchten van een gezonde sociale dynamiek en gedeelde ervaringen. Delen stimuleert gevoelens van geluk, erbij horen en emotioneel welzijn. Coaching, vooral in groepsverband, heeft de kracht om:

6. Stimuleer collectieve wijsheid
7. Vergroot kennisoverdracht
8. Help deelnemers leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen
9. Vergroot het bewustzijn over organisatiestructuren
10. Stimuleer teambrede verantwoordelijkheid
11. Daag teamleden uit om zich achter gedeelde doelen te scharen

Voor organisaties

Veel organisaties hebben nu een sterker gevoel van teamwerk dankzij de opkomst van populaire groepsgebaseerde projectmanagementstijlen zoals Agile. Teams werken snel en collectief om de resultaten van de organisatie te verbeteren.

Bedrijven die medewerkers coachen om goed samen te werken en van elkaar te leren, hebben gezamenlijk profijt van een schonere bedrijfsvoering verantwoordelijkheiden, op zijn beurt, betere resultaten. Groepscoaching kan organisaties helpen:

12. Breng een relatie tot stand tussen individuele en groepsinspanningen en organisatorische resultaten
13. Stimuleer de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers
14. Stimuleer cross-functionele kennisoverdracht tussen teamleden die anders niet met elkaar zouden communiceren
15. Verbeter producten en diensten dankzij intensievere informatie-uitwisseling en samenwerking
16. Stimuleer medewerkers om door te gaan met zelfgestuurd leren en het aanscherpen van competenties die nuttig zijn voor de organisatie

Wat kun je verwachten tijdens een groepscoachingsessie?

diverse individuen die hun levensproject aan tafel bespreken

Geen twee groepscoachingssessies zijn precies hetzelfde. U werkt mogelijk in kleine groepen of neemt deel aan belangrijke organisatorische interventies, volgt een cursus in uw eigen tempo of chat virtueel met collega’s in plaats van persoonlijk. Jij hebt de macht om te kiezen welk soort format voor jou het beste werkt – of dat nu diepgaande groepsdiscussies zijn of rustig individueel delen. Er is ook een kans dat u en uw team korte, individuele sessies hebben in plaats van een voortdurende verplichting.

Een uitstekende manier om inzicht te krijgen in de reikwijdte van het bereik van groepscoaching is door het model in de praktijk te beschouwen. Hier zijn vier proefopstellingen voor groepscoachingcursussen om uw leerproces te onderbouwen.

Voorbeeld #1: Bedrijfscoaching voor groepen

Een coachinggroep van beginnende ondernemers komt bijeen voor een wekelijkse online cursus om te leren hoe ze doelen kunnen stellen, meetgegevens en mijlpalen kunnen bepalen en ideeën kunnen lanceren. Het webinar helpt vernieuwers met de brainstormfase van het creëren van ondernemerschap en stimuleert hen om de beste dienst of het beste product te kiezen en de levensvatbaarheid ervan te onderzoeken. Na hun lessen uit het coachingsmodel beschikken ondernemers over een duidelijk actieplan en meetgegevens om te bepalen of een project succesvol is of opnieuw in kaart moet worden gebracht.

Voorbeeld #2: Groepscoaching in balans tussen werk en privé

Mensen in verschillende loopbaanfasen ontmoeten elkaar in een virtuele coachingcursus die zich richt op het creëren van een gezonde balans tussen werk en privé. Deelnemers ontmoeten de coach tweewekelijks gedurende drie maanden en werken aan het bepalen van hun welzijnsbehoeften en het lokaliseren van stressgebieden. Vervolgens ontmoeten ze elkaar in kleine groepen en spreken ze rechtstreeks met de facilitator om problemen met de balans tussen werk en privéleven te bespreken en routes uit te stippelen naar een duurzamer ritme dat prioriteit geeft aan tijd voor familie, vrienden en zelfzorg.

Voorbeeld #3: Coaching van verkoopteams

Een verkoopteam krijgt twee keer per maand persoonlijke coaching op locatie in een groepssessie, waarin wordt besproken hoe marketingtechnieken kunnen worden verbeterd en praktijken kunnen worden afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Deelnemers oefenen met het voeren van zelfverzekerder verkoopgesprekken, stellen individuele doelstellingen die aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie en bedenken plannen om deze te implementeren. Gedurende de cursus bouwt het team vertrouwen op, bevordert het wederzijds respect en profiteert het van het delen van informatie – dankzij de groepsleden die verkooptactieken en -vaardigheden met elkaar delen.

Voorbeeld #4: Creativiteit tikken

Een groep mensen die dat wel willen creatiever denken en hun talenten aanboren, ontmoeten elkaar lokaal om te bespreken wat hen ervan weerhoudt hun kunstenaarschap te verkennen. De coach helpt de deelnemers hun angsten te overwinnen en geeft verkennend huiswerk op waarin individuen creatieve projecten kunnen uitproberen waar ze voorheen niet aan durfden te beginnen. Groepsleden verlaten de cursus met vertrouwen in hun vermogen om innovatieve ideeën te genereren.

Is groepscoaching iets voor jou?

vrouw-bespreekt-probleem-tijdens-groepscoaching-

Hoe bepaal je of je groeps- of individuele coachingsessies wilt volgen? Er bestaat geen one-size-fits-all benadering voor zelfverbetering; het hangt van jou af.

Vergelijk uzelf met een ideale groepskandidaat en kijk of een van hun eigenschappen of behoeften bij u resoneert. Succesvolle groepscoaching is uitstekend geschikt voor mensen die:

Zorg voor een gemeenschappelijk doel

Als u een actueel doel met anderen deelt, zoals het verbeteren van tijdmanagementvaardigheden, zult u meer geluk hebben bij het vinden van een groepscoachingscursus die aan uw behoeften voldoet dan iemand met een heel specifiek gebied voor verbetering.

Groepscoaching is ook een goede optie voor organisaties die een gemeenschappelijke behoefte onder hun medewerkers hebben opgemerkt, zoals een gebrek aan veerkracht. Het bedrijf kan de hulp inroepen van een coach die gespecialiseerd is in het met iedereen tegelijk aanpakken van dat onderwerp.

Luister en leer liever

Het klinkt misschien contra-intuïtief, maar je kunt goed gedijen in een groepscoaching als je introvert bent of moeite hebt om je open te stellen voor 1:1-gesprekken. In een groep is het niet altijd aan jou om te praten, en kun je leren en reageren op de ideeën van anderen. In sommige sessies spreek je misschien helemaal niet – en dat is oké.

Als en wanneer u zich openstelt, kunt u zelfs sterke banden opbouwen met uw leeftijdsgenoten en leren u zich veilig te voelen door uw innerlijke gedachten te delen. Alle anderen in de groep bevinden zich in dezelfde positie als jij, dus je kunt samen kwetsbaar zijn.

Worden beperkt door het aanbod van werkgevers

Groepscoaching kan een goedkopere optie zijn dan individuele coaching. Als je een beperkt budget hebt, overweeg dan om met een collectieve cursus te beginnen. Als de ervaring bevredigend is en u wilt blijven leren in een 1:1-coachingsmodel, kunt u uw manager vragen of het bedrijf individuele training aanbiedt.

Ook voor bedrijven is groepscoaching een solide investering. Tegen een vast bedrag kan de organisatie in één keer veel medewerkers coachen en snel de hard- en soft skills aanscherpen. En de uitgaven voor coaching kunnen zich blijven uitbetalen in hogere inkomsten als gevolg van betere prestaties van medewerkers of andere besparingen, zoals een lager verloop, dankzij een verbeterde medewerkerstevredenheid.

Wilt u ondersteuning bij verantwoording

Coaches zijn professionals in het bieden van verantwoordelijkheid en ondersteuning aan hun cliënten. Het spreiden van de verantwoordelijkheid over een groep kan deze ervaring intensiveren, wat vooral nuttig is voor mensen die echt moeite hebben om verantwoordelijk te blijven.

Bij groepscoachingsmodellen observeer en moedig je anderen aan tijdens hun traject – en zij doen hetzelfde voor jou. En omdat jullie allemaal hetzelfde doel nastreven, kun je snel merken of je achterop raakt en eraan werken om datgene wat je tegenhoudt, weg te nemen. En als je je doelen niet bereikt, zul je zien dat je niet de enige bent, wat je gerust kan stellen.

Individuele versus groepscoaching

twee-vrouwen-zitten-naar-elkaar-tegenover-tijdens-coach-ontmoeting-in-ontspannende-kantooromgeving

Groepscoaching heeft veel van dezelfde kerndoelen als 1:1-modellen. Net als individuele coach-cliëntrelaties zijn collectieve coachingprogramma’s erop gericht mensen te helpen hun innerlijke motivaties te ontdekken, hun vaardigheden aan te boren en hun doelen te bereiken – gewoon in het gezelschap van anderen.

Het 1:1-model blijft echter in een aantal belangrijke opzichten uniek. Individuele coaching:

  • Hiermee kunnen coaches en cliënten een op maat gemaakt actieplan maken voor een uniek doel
  • Bevordert de band tussen coach en cliënt
  • Legt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de cliënt (met motiverende ondersteuning van de coach)
  • Daagt cliënten uit om kwetsbare gesprekken te voeren over hun innerlijke werking en verbeterpunten
  • Kan voldoen aan de planningsbehoeften en gewenste sessiefrequentie van de klant
  • Biedt vaak frequente voortgangscontroles voor de cliënt en een betere directe toegang tot de coach

Leer meer over jezelf met effectieve groepscoaching

Groepsinstellingen moedigen u aan om over anderen te leren, de interpersoonlijke dynamiek te waarderen en informatie te delen. En deze kenmerken van collectief werk maken groepscoaching zo krachtig.

Maar groepscoaching is ook een kans om jezelf te leren kennen. Coaches begeleiden deze programma’s zodat alle betrokkenen persoonlijke doelen stellen en een plan op maat maken om deze te bereiken – zelfs als het doel een gedeeld doel is. En of u nu geïnteresseerd bent in levenscoaching, professionele coaching of een ander type, BetterUp heeft een coach voor u.

Zoek groepscoaching en leer niet alleen over uw collega’s, maar ook over uw motivaties, wensen en mogelijkheden.