Wat is de Kaizen-methode?

Vooruitgang op het werk

Definitie van de Kaizen-methode

Grote veranderingen kunnen blokkades veroorzaken, terwijl kleine veranderingen die in de loop van de tijd zijn aangebracht hun effectiviteit hebben bewezen. Dit is de fundamentele observatie van de Kaizen-methode. Geïntroduceerd in Japan in Toyota-fabrieken in de jaren 1950, als onderdeel van lean management, heeft het tot doel de productiviteit en efficiëntie van het team op het werk te verbeteren, maar ook van het bedrijf… Maar geen kwestie van een revolutie van de dag op de volgende dag ! Kleine continue verbeteringen en problemen die dagelijks worden verholpen, gecombineerd met voortschrijdende procesoptimalisatie, maken het mogelijk om langetermijndoelen te bereiken. Kaizen (van “kai”, verandering en “zen”, beter) wordt gedefinieerd als een gemoedstoestand op basis van verschillende tools.

De 5 “Waarom” in het hart van de Kaizen-methode

Een van de principes van de Kaizen-methode bestaat erin problemen in de tijd op te lossen, in plaats van punctueel: we spreken vancontinue verbetering. Daarvoor is het noodzakelijk om de oorsprong ervan te identificeren, wat inhoudt dat je moet graven en niet tevreden bent met een oppervlakkige verklaring. Om dit te bereiken, moedigt de Kaizen-methode je aan om jezelf de vraag “Waarom?” “: het antwoord op de eerste “Waarom” leidt tot de tweede, enzovoort.

Bijvoorbeeld: het product is niet op tijd klaar.

” Waarom ? Omdat het team achterop is geraakt.

” Waarom ? Omdat het haar aan middelen ontbrak.

” Waarom ? » Omdat een van de leveranciers niet op tijd heeft geleverd.

” Waarom ? » Omdat er een voorraadtekort was.

” Waarom ? Omdat de bestelling op het laatste moment is geplaatst.

Concluderend: de volgende keer dat een dergelijk project zich voordoet, zal het dus nodig zijn om na te denken over het eerder plaatsen van de bestelling of het plannen van extra vertragingen.

De Kaizen methode, een methode gebaseerd op 5S en 3M

Om efficiëntie te bereiken en het tijdbeheer te verbeteren, beveelt de Kaizen-methode 2 hoofdtools aan, te beginnen met: de 5S. Op basis van Japanse termen kunnen ze zowel op de werkplek als op de manier van werken worden toegepast:

 • Seiri: ontdoen (elimineer het onnodige en optimaliseer de werkruimte).
 • Seiton: opruimen (organiseren om ervoor te zorgen dat belangrijke items gemakkelijk kunnen worden gevonden). Bijvoorbeeld het organiseren van je bureau op het werk.
 • Seiso: schoon (houd de werkruimte schoon en de verschillende elementen up-to-date).
 • Seiketsu: orde (bewaar en verspreid goede praktijken om de schijn van wanorde te voorkomen).
 • Shitsuke: wees streng (oefen zelfdiscipline en houd je aan de regels).

Een ander essentieel hulpmiddel is: de 3M-methodedat tot doel heeft verspilling te identificeren en te elimineren:

 • Muda: activiteiten zonder toegevoegde waarde, zoals onnodig reizen en transport of overstocking.
 • Mura: procesonregelmatigheden, bijvoorbeeld variaties in productie.
 • Muri: moeilijkheden bij het uitvoeren van een taak, die rechtstreeks kunnen voortkomen uit de eerste twee M’s of een andere oorsprong hebben, zoals een gebrek aan hulpmiddelen of vaardigheden.

Zodra deze bronnen van verspilling zijn geïdentificeerd, wordt het gemakkelijker om ze te elimineren om de efficiëntie te verbeteren, het uiteindelijke doel van de Kaizen-methode.

Goed om te weten : naast deze twee tools kan de Kaizen-methode de kanban ook gebruiken om (vaak met gekleurde labels) de uit te voeren acties te materialiseren. Rituelen uit de Agile-methode, zoals stand-up, worden vaak gebruikt in Kaizen-systemen.

De voordelen van het Kaizen-systeem

Als de Kaizen-methode effectief is en goed wordt geïmplementeerd binnen de teams, leidt dit tot zichtbare verbetering:

 • De kwaliteit van de op de markt gebrachte producten of diensten.
 • Productiviteit en productietijden.
 • Arbeidsomstandigheden en betrokkenheid van de werknemer.

Uiteindelijk moet het de algehele productiviteit van het bedrijf een boost geven.