Aanvraag brief onbetaald verlof

Vooruitgang op het werk

Waarom een ​​onbetaald verlofaanvraag schrijven?

Onbetaald verlof, ook wel verlof om persoonlijke redenen genoemd, is niet geregeld in de Arbeidswet. Bij gebrek aan nauwkeurigheid in de cao is het akkoord van de werkgever essentieel om onbetaald verlof te krijgen.

Het verzoek kan mondeling worden gedaan, maar in geval van een geschil voor de arbeidsrechtbank kan alleen de schriftelijke vorm het bewijs vormen van uw goede trouw. Het verdient daarom de voorkeur om een ​​document op te stellen dat als bewijs dient bij een juridisch probleem. Mede ondertekend door de werkgever en de werknemer, kan het voorzien in:

  • de geplande begin- en einddatum van het verlof;
  • de mogelijkheid tot verlenging van het onbetaald verlof;
  • de voorwaarden voor terugkeer van de werknemer in het bedrijf.

Noteren : afhankelijk van wat er in uw bedrijf gebeurt, liever e-mail of brief. Aangetekende verzending is niet verplicht, maar kan een optie zijn als uw bedrijf erg formeel is. Er is geen kennisgeving of tijdslimiet voor het indienen van uw verzoek. Zo snel mogelijk is het beste voor de bedrijfsorganisatie.

De werkgever is gerechtigd:

  • Om uw verzoek te accepteren.
  • Om uw verzoek af te wijzen, zonder de weigering te moeten rechtvaardigen.
  • Om over uw verzoek te onderhandelen, en in het bijzonder over de vertrekdatum en de duur van het onbetaald verlof.

Voorbeeldbrief onbetaald verlof aanvragen

Voor-en achternaam

Adres

Naam van werkgever

Adres

Bij de…

Onderwerp: aanvraag onbetaald verlof

Mevrouw X, meneer Y,

Ik wil onbetaald verlof opnemen van … dagen, op de volgende data: …

Aan het einde van deze periode van onbetaalde afwezigheid keer ik terug naar de functie die ik momenteel bekleed.

In de hoop op een gunstig antwoord op dit verzoek, verzoeken wij u mij schriftelijk op de hoogte te stellen van uw besluit.

Aanvaard alstublieft, mevrouw X, meneer Y, de uitdrukking van mijn vriendelijke groeten.