Wat is convergent denken? Hoe je een betere probleemoplosser kunt worden

Vooruitgang op het werk

Innovatie is waardevol op elke werkplek.

Door buiten de gebaande paden te denken, kun je nieuwe ideeën ontdekken en projecten naar nieuwe hoogten tillen. Maar terwijl creativiteit en continu lerende tot positieve verandering leiden, is het waardevol om te weten wanneer u bekende processen moet implementeren.

Elke keer dat u met succes een beproefde oplossing toepast op een taak of uitdaging, versterkt u uw vermogen om snel en efficiënt te handelen met vertrouwen. Je vult je professionele gereedschapsriem met kennis en ervaring die je werk stroomlijnen besluitvorming. En soms is het nemen van de meest logische route de beste manier om te gaan.

Dit is uw convergente manier van denken op het werk: een procedurele denkstijl die uw efficiëntie optimaliseert en tijd en mentale ruimte vrijmaakt voor taken op uw to-do-lijst die meer open einde vereisen probleemoplossing.

Wat is convergent denken?

In 1955 ontwikkelde psycholoog Joy Paul Guilford de concepten van convergent en divergent denken. Zijn Structure of Intellect Model probeerde creativiteit en cognitieve processen beter te begrijpen, vooral in de context van onderwijs.

Hij veronderstelde dat hoewel onderwijsinstellingen conventionele antwoorden aanmoedigen door stapsgewijs redeneren (convergent denken), de meeste dagelijkse beslissingen voortkomen uit het creatief oplossen van problemen (divergerend denken), waardoor dit laatste wenselijker wordt.

In zijn artikel uit 2006 ‘In Praise of Convergent Thinking’ definieerde creativiteitsonderzoeker Arthur Cropley de term als een probleemoplossende strategie gericht op het vinden van de beste oplossing voor een duidelijk probleem. Het is een manier van denken die afhankelijk is van uw kennis, eerdere ervaringen en beschikbare informatie. Met deze kant-en-klare methode kom je sneller en nauwkeuriger tot logische conclusies.

Hoewel het misschien een gebrek aan creativiteit heeft, is convergent denken het beste voor scenario’s waarin één antwoord bestaat, zoals een meerkeuzetoets of een budgetteringsvergelijking. Jouw kennis en ervaring werken samen – of convergeren – om oplossingen te vinden. Het toepassen van technische vaardigheden en gespecialiseerde expliciete kennis met deze methode leidt tot meer zelfverzekerde beslissingen.

Cropley beschrijft Divergent denken als de andere kant van het probleemoplossende spectrum. Het stimuleert een meer creatieve en open verkenning van mogelijkheden. Deze denkstijl zoekt innovatieve oplossingen op het bestaande probleem, vaak met meer dan één optie.

Hier is een voorbeeld van elke denkstijl op het werk voor een marketingteam dat de betrokkenheid bij sociale media wil vergroten:

  • Convergente denkers zou eerdere gegevens analyseren om eerdere betrokkenheid te repliceren. Ze kunnen naar de beschikbare statistieken kijken, berichten met de hoogste cijfers identificeren en dat soort berichten kopiëren.
  • Uiteenlopende denkers kan focusgroepen houden en gegevens verzamelen over de doelgroep. Uit dat onderzoek kunnen verschillende opties naar voren komen, zoals: samenwerken met influencers of het ontwikkelen van een nieuwe toon voor marketingteksten. Het doel is om denk buiten de doos en nieuwe ideeën vinden.

Beide denkstijlen delen een gemeenschappelijk doel: het vinden van de beste oplossing. Het begrijpen van de voors en tegens van elke richting is de beste manier om ervoor te zorgen dat u het beste probleemoplossende proces toepast op verschillende dagelijkse uitdagingen.

Voor- en nadelen van convergent denken

Het nastreven van één oplossing stimuleert convergent redeneren, een proces dat vaak afhankelijk is van technische kennis. Hoewel deze aanpak waardevol is in specifieke scenario’s, geeft het onderkennen van de beperkingen je de kans om verschillende soorten denken met elkaar in evenwicht te brengen voor optimale resultaten. Hier zijn de voor- en nadelen van dit soort denken:

Voordelen van convergente logica

Je zou convergent denken kunnen associëren met mechanische of technische vakgebieden zoals techniek. Maar u kunt op kennis gebaseerde besluitvorming gebruiken in elke branche of functie. Hier zijn enkele voordelen van convergent denken:

  • Ondersteunt efficiëntie: U hoeft niet elke keer opnieuw te beginnen als er zich een uitdaging voordoet. In plaats van een creatieve of innovatieve nieuwe oplossing te ontwikkelen, kunt u zich dankzij convergent denken concentreren op logische volgende stappen. Of het scenario nu tijdgevoelig is of niet, door snel en met minder aarzeling te handelen, heeft u tijd voor andere taken in uw workflow.
  • Gericht op precisie: Kleine fouten kunnen aanzienlijke gevolgen hebben, zoals het oplossen van een codeerfout die uiteindelijk een website laat crashen. Convergent denken verdeelt het oplossen van problemen in een ondubbelzinnig, gestructureerd proces. Door gebruik te maken van de methodologieën die u al kent, elimineert u giswerk en minimaliseert u uw foutmarge.
  • Stimuleert kennisontwikkeling: Oefening baart kunst. Of u nu projectmanager, kinderarts of verkoopvertegenwoordiger bent, u heeft gespecialiseerde vaardigheden nodig om efficiënt te kunnen werken. Door herhaaldelijk een beroep te doen op die achtergrond bouw je waardevolle expliciete en waardevolle inzichten op stilzwijgende kenniswaarmee u uw expertise kunt verfijnen en uw concurrentiepositie kunt versterken.
  • Opent de deur voor communicatie en samenwerking: Het behalen van teamdoelstellingen begint met duidelijke richtlijnen en communicatie. In scenario’s met een definitief probleem en doel, het gebruik van convergent denken om expertise te delen brengt alle betrokkenen op één lijn. Wederzijds begrip en het delen van kennis kunnen bijdragen aan het bevorderen van meer samenhangende benaderingen, waardoor miscommunicatie wordt geminimaliseerd en de efficiëntie wordt gemaximaliseerd.

geconcentreerd-vrouwen-kijken-naar-laptop-in-café-convergert-denken

Nadelen van convergente logica

Een sterke focus op de ‘juiste’ oplossing kan de creativiteit belemmeren of aanmoedigen weerstand tegen verandering, waardoor u en uw team achter de feiten aanlopen. Kant-en-klare processen werken niet in elke situatie, vooral niet als innovatie uw doel is. Hier volgen de beperkingen van het convergente denken waarmee u rekening moet houden:

  • Ontmoedigt creatief denken: Als u te veel vertrouwt op probleemoplossende sjablonen, kunt u uw nieuwsgierigheid verspillen, waardoor creatief denken wordt geëlimineerd ontwrichtende innovatie. Terwijl tijdgevoelige beslissingen snelle antwoorden vereisen, bieden andere de ruimte om de ‘business as usual’ ter discussie te stellen, wat leidt tot nieuwe en betere best practices.
  • Werkt mogelijk niet bij complexe problemen: Niet elk probleem heeft een duidelijk pad naar een oplossing. Convergent denken is ideaal voor eenvoudige uitdagingen met duidelijke antwoorden, maar voor problemen met meerdere variabelen, gestructureerd kritisch denken kan contraproductief en frustrerend zijn. Het kan leiden tot oversimplificaties en het over het hoofd zien van creatieve oplossingen, waardoor uw mogelijkheden worden beperkt.
  • Ondersteunt een bijenkorfgeest: Wanneer elk teamlid zich achter een specifieke methode of oplossing schaart, stimuleer je een ondersteunende geest cognitieve vooroordelen en onderdrukt diversiteit. Zoeken naar consensus-overrides leren van leeftijdsgenoten ervaringen, die kunnen resulteren in saai teamwerk of slechte besluitvorming.

Convergent versus divergerend denken

Hoewel u zich misschien meer als een convergent of divergent type denker identificeert, vereist het succesvol oplossen van problemen dat u uw denkvaardigheden aan elke uitdaging aanpast. Als u de verschillen tussen de twee denkprocessen begrijpt, kunt u gemakkelijker van de ene naar de andere overstappen. Hier ziet u hoe ze contrasteren:

Convergent denken

Anders denken

Zoekt naar één correct antwoord, wat gunstig is voor problemen die nauwkeurige oplossingen vereisen

Genereert veel mogelijke antwoorden en creëert kansen voor creatievere trajecten

Volgt een lineaire, stapsgewijze aanpak

Heeft de neiging vrij vloeiend en niet-lineair te zijn

Streeft naar snelle oplossingen, zoals het oplossen van een boekhoudfout

Richt zich op het ontwikkelen van oplossingen om te experimenteren en te verfijnen, waardoor ruimte ontstaat voor mislukking en waardevolle leerervaringen

Afhankelijk van bestaande kennis en werkervaring, waarbij sterk leunt op jouw technische vaardigheden

Moedigt experimenten aan en maakt gebruik van uw creatieve, zachte vaardigheden

Werkt het beste voor goed gedefinieerde problemen en doelstellingen

Geschikt voor meer uitdagingen met een open einde

Verfijnt snel de opties en komt tot snelle beslissingen

Er kan meer tijd nodig zijn voor brainstormsessies, het genereren van ideeën en verkenning

Minimaliseert risico’s door te vertrouwen op beproefde methoden

Moedigt het nemen van risico’s aan

Leidt tot snelle consensus, waardoor er weinig ruimte is voor constructieve feedback

Leidt tot een breder scala aan ideeën en perspectieven, waardoor de verbinding van uw team kan worden verdiept

Voorbeelden van convergent denken

Convergent en divergent denken sluiten elkaar niet uit. Ze kunnen elkaar in verschillende fasen van een project aanvullen. Divergente denkers stimuleren creativiteit en onderzoek, en convergente denkers zetten ideeën om in actieplannen. Hier zijn enkele scenario’s waarin de twee methodologieën met elkaar verweven zijn:

1. Het ontwikkelen van merkmaterialen

Bij het ontwikkelen van de esthetiek van een nieuw merk gebruik je divergerend denken om over ideeën te brainstormen. Tijdens de ontdekkingsfase van het project kunt u experimenteren met vrij vloeiende combinaties van lettertypen, kleurenschema’s en illustraties.

Maar wanneer het tijd is om alle assets af te ronden, gebruikt u stapsgewijs convergent denken om ze te converteren naar bruikbare bestandstypen, -groottes en -compatibiliteit. Jouw technische kennis en logica zorgen ervoor dat jij deze handelingen correct uitvoert.

2. Een prijsstrategie opbouwen

Als u ondernemer bent, bent u vrij om de producten en diensten van uw bedrijf te prijzen zoals u dat wilt. Maar om uw bedrijfsresultaten te bereiken en winst te maken, moet u een combinatie van wiskunde en marktprojecties gebruiken.

Gebruik convergent denken om de productiekosten nauwkeurig te bepalen, met behulp van spreadsheets en wiskundige vergelijkingen om de totale kosten te definiëren. Vervolgens kunt u divergent denken gebruiken om verschillende prijsscenario’s voor te stellen en met verschillende structuren experimenteren om verkoopdoelen te bereiken.

3. Productonderhoud

Gedurende de levenscyclus van een product of dienst zult u waarschijnlijk wat onderhoud moeten plegen of nieuwe functies moeten creëren. Voor een team van softwareontwikkelaars die aan een applicatie werken, vereist het optimaliseren van code en het oplossen van bugs een systematische aanpak, waarbij wordt gezocht naar een efficiëntere applicatie en zorg om de introductie van nieuwe codeerfouten te voorkomen.

Wanneer het team een ​​nieuwe functie moet introduceren, schakelen ze over naar de creatieve modus. Ze kunnen brainstormen over verschillende interface-ontwerpen, experimenteren met nieuwe technologie of A/B-testupdates met gebruikers uitvoeren om de evolutie van hun proces te informeren.

man-met-masker-op-bij-houtwinkel-kijken-naar-model-in-zijn-laptop-met-gereedschap-naast-hem-convergert-denken

4. Projectmanagement voor een nieuwe dienst

Het managen van de ontwikkeling van een nieuwe dienst vereist dynamisch denken, vooral als je een krappe deadline hebt. Convergent denken is het beste voor de planningsfase, waarin uw team een ​​uniform plan moet opstellen en tijdlijnen en budgetten moet opstellen. Helder, procedureel denken legt de basis voor de efficiënte uitvoering van het hele project, zoals het afstemmen van teamdoelstellingen, het toewijzen van middelen en het definiëren van de reikwijdte.

Tijdens de conceptualiseringsfase van uw team stimuleren brainstormsessies de openheid voor nieuwe concepten – een proces dat tot innovatie kan leiden. En naarmate u de opties beperkt, zal uw team waarschijnlijk terugkeren naar convergente denkstijlen, waarbij grote ideeën worden omgezet in realistische actieplannen.

5. Het vinden van de oorzaak van een probleem

Stel je voor dat je marketinginitiatief niet voldoet aan de cijfers die je had verwacht. Divergent denken stelt je in staat om dat probleem vanuit vele invalshoeken te bekijken, zelfs als het in eerste instantie onwaarschijnlijk lijkt, zoals misleidende campagnes, een onjuiste doelgroep en mogelijke technische problemen.

Als je eenmaal een brede kijk hebt, helpt convergent denken je het overtollige te beperken. U kunt meer gerichte analyses uitvoeren en naar andere succesvolle campagnes kijken, waarbij u gebruik maakt van kennis en eerdere ervaringen in het proces. En nadat u heeft ontdekt waardoor uw initiatief is mislukt, kunt u tussen de verschillende manieren van denken afglijden om langetermijnoplossingen te overwegen.

Omarm efficiëntie

Convergent denken is meer dan een techniek om tot de juiste oplossing te komen. Het is een manier van denken die tijd bespaart, vertrouwen schept en uw professionele expertise voortdurend versterkt. Het omarmen van convergent denken betekent niet dat je de creativiteit moet opgeven, maar dat je die moet kanaliseren waar deze de meeste impact heeft.

Hoewel u van nature neigt naar convergent of divergerend denken, kunt u door te leren hoe u de noodzaak van elke uitdaging kunt inschatten, uw energie concentreren met intentie en behendigheid. Je bent verbeterd aanpassingsvermogen bespaart tijd en helpt u effectiever bij te dragen aan uw team.