Waarom is de SMI niet gestegen: hoe lang zal deze bevroren blijven?

Nieuws

Het jaar zal eindigen zonder een verhoging van het Minimum Interprofessioneel Loon (SMI). Een “vertraging”, aangezien het een van de belangrijkste doelstellingen van het Ministerie van Arbeid was, die bijna drie miljoen werknemers zal treffen en die voornamelijk te wijten is aan een conflict binnen de regering. Alles wijst erop dat dit niet is bereikt vanwege de weigering van het ministerie van Financiën om de tarieven voor overheidsopdrachten te herzien, wat een van de rode lijnen is die door de CEOE zijn gemarkeerd. Om deze reden zou Yolanda Díaz niet de goedkeuring kunnen krijgen van de tripartiete partij, die ze weliswaar niet nodig heeft, maar wel wil verkrijgen.

Van de bazen die ze zien Het is essentieel om overheidsopdrachten te actualiseren op hetzelfde niveau als de stijging van de arbeidskosten, om deze stijging te compenseren. Hoewel het ministerie van Financiën dit verzoek van Díaz zou hebben ontvangen, lijkt het erop dat María Jesús Montero zelf, aan het hoofd van dit ministerie, een veto heeft uitgesproken om te voorkomen dat de extra kosten die het bijwerken van de tarieven met zich meebrengen de naleving van de vereiste verplichtingen zouden belemmeren. begrotingsregels uit Brussel.

Dit zou het probleem zijn dat moet worden opgelost, aangezien het erop lijkt dat de werkgevers niet zullen toegeven. Zakelijke bronnen geraadpleegd door La Razón leggen uit dat “het niet zo kan zijn dat de SMI met bijna 47% is gestegen terwijl het aantal contracten tot nul is gedaald.” Om deze reden zouden ze hebben herhaald dat “als de regering wil dat werkgevers hun werknemers meer betalen, zij ook hun steentje zullen moeten bijdragen.” In dit opzicht vond de laatste hervorming van de bedragen aan overheidsopdrachten plaats in 2015, hoewel er in 2017 een kleine herziening plaatsvond.

Hoeveel zal de SMI stijgen en wanneer zal de stijging plaatsvinden?

Voorspelbaar is de stijging van het interprofessioneel minimumloon Het zou volgend jaar januari moeten worden bereikt, Yolanda Díaz zoekt goedkeuring met de consensus van de vakbonden en werkgevers. Vandaar de noodzaak om aan de verzoeken van beide organisaties te voldoen. Wat het eerste betreft, zou de enige “onwil” het percentage van de verhoging zijn, aangezien zij 5% bepleiten vergeleken met de 4% van Labour, hoewel ze open zouden staan ​​voor toegeven.

De CEOE van hun kant zou pleiten voor een verhoging van 3 procent, maar ze zouden ook kunnen toegeven als aan hun twee eisen wordt voldaan: de bovengenoemde herziening van overheidscontracten en de bonus van 20 procent op de bijdragen van landarbeiders. Zo niet, dan hebben ze bevestigd dat ze hun goedkeuring niet zullen geven. Hieruit wordt begrepen dat Yolanda Díaz ervoor zou kunnen kiezen om alleen de vakbonden ’te plezieren’.

Het werkvoorstel van vandaag is de SMI met 4% verhogen, zodat het minimumloon zou stijgen naar 1.123 euro, verdeeld over 14 betalingen. Ongeacht of dit te laat wordt goedgekeurd, het zal naar verwachting met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 worden toegepast, wat bij eerdere gelegenheden is gebeurd.