Vakantietoeslag: definitie, voorwaarden en bedrag

Vooruitgang op het werk

Wat is de vakantietoeslag?

De vakantiebonus is a geldelijke bonus toegekend aan een werknemer wanneer hij zijn betaald verlof heeft.

Deze uitzonderlijke bonus is niet voorzien of gereguleerd door de Arbeidswet en wordt niet in alle bedrijven toegekend. Het maakt het mogelijk om de gebruikelijke beloning van een werknemer eenmaal per jaar te verhogen, meestal tijdens zijn zomervakantie.

Wat zijn de voorwaarden om van de vakantietoeslag te genieten?

Jij kan profiteer van de vakantietoeslag als dit in uw bedrijf wordt toegepast en volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in elke overeenkomst of gewoonte.

Het recht voor werknemers om een vakantiebonus ontvangen kan leiden:

  • zijn arbeidsovereenkomst;
  • een collectieve overeenkomst;
  • een bedrijfsovereenkomst;
  • van een gevestigde gewoonte, dat wil zeggen van een algemene, constante en vaste praktijk binnen het bedrijf.

Goed om te weten : bepaalde cao’s of oprichtingsovereenkomsten kunnen de vakantietoeslag aan bepaalde voorwaarden onderwerpen, in het bijzonder anciënniteit of verlofdata.

Wanneer wordt de vakantietoeslag uitbetaald?

Over het algemeen worden vakantiebonussen gepland en betaald als onderdeel van het opnemen van betaalde zomervakantie.

Betalingsvoorwaarden en data variëren van bedrijf tot bedrijf. Conventioneel ontvangt een werknemer die een vakantiebonus geniet deze op het moment van uitbetaling van zijn salaris, dat wordt verhoogd. Maar de vakantietoeslag kan ook los van het maandsalaris worden uitbetaald, bijvoorbeeld op de eerste dag van vertrek met vakantie.

Wie betaalt de vakantietoeslag?

De vakantietoeslag wordt rechtstreeks door de werkgever verstrekt en moet in de maand van uitbetaling op de loonstrook van de werknemer worden vermeld.

Goed om te weten : aangezien dit een bijkomende vergoeding is, is de vakantietoeslag onderworpen aan sociale bijdragen en inkomstenbelasting. Anderzijds wordt er geen rekening mee gehouden bij de berekening van het recht op betaald verlof.

Wat is de hoogte van de vakantietoeslag?

de bedrag vakantiebonus wordt bepaald door de toepasselijke overeenkomst of gewoonte. Het kan bijvoorbeeld een percentage aanvullende beloning berekend op basis van het salaris van de lopende maand van de werknemerof een vaste premie.

De vakantietoeslag kan ook bestaan ​​uit een verhoging van de vakantietoeslag.

Goed om te weten : bepaalde cao’s voorzien in een verhoging van de vakantietoeslag in functie van het aantal kinderen ten laste van de werknemer.