Terug van zwangerschapsverlof

Vooruitgang op het werk

Ontsla niet als je terugkomt van zwangerschapsverlof

Je werkgever kan je niet ontslaan als je terugkomt van zwangerschapsverlof. Tenzij er sprake is van een ernstige fout van de betrokkene of een geldige economische reden, (sterk verminderd en tijdelijk Kas. soc., 18 maart 2016, nr. 14-21.491).

Heeft u een medische keuring ondergaan om uw beroepsbekwaamheid vast te stellen?

De werkgever moet zijn werknemer binnen 8 dagen na haar re-integratie in het bedrijf een medisch onderzoek laten ondergaan, artikel R. 4624-21 van de arbeidswet).

Je een professioneel interview geven om het nastreven van je carrière te bespreken

L’artikel L. 6315-1 van de Arbeidswet bepaalt dat een werknemer die terugkeert van zwangerschapsverlof een uitkering krijgt van ((C. trav., art. L.1225-31). Bedrijven die meer dan 100 vrouwen in dienst hebben, zijn ook verplicht om gebouwen in te richten die hiervoor goed zijn uitgerust en ingericht.