Tegenstanders die vanaf vandaag een beurs van 8.000 euro per jaar kunnen aanvragen

Nieuws

Er zijn opposities die exclusieve toewijding vereisen om gedurende meerdere jaren te studeren, zoals het geval is met die voor rechter, aanklager of openbare aanklagers. Ze worden als een van de moeilijkste beschouwd en deze vereiste maakte hun toegang moeilijk, omdat tegenstanders met lage en gemiddelde inkomens het zich niet konden veroorloven om lange tijd zonder werk te zitten. Om aan deze situatie een einde te maken heeft de regering een reeks maatregelen gelanceerd beurzen om te concurreren en dit jaar is het bedrag verhoogd voor die van Gerechtigheiddie zijn gaan heten 'Seré-beurzen'.

De Seré 2024-beurzen Ze zijn vanaf vrijdag 31 mei te bestellenvia het Elektronische Hoofdkwartier van het Ministerie van Justitie en het bedrag dat de ontvangers ervan zullen ontvangen 8.000 euro per jaar, waarmee de algemene dotatie wordt verhoogd naar acht miljoen euro. Het doel van de overheid is het garanderen van gelijke kansen en daarom is de beurs verlengbaar: “Wij geven kansen aan mensen die dat vanwege hun inkomen niet kunnen. “We stellen ze op gelijke voet”, benadrukte minister Félix Bolaños tijdens zijn presentatie.

In totaal zal dat zo zijn 1.000 begunstigden23% meer dan in 2023, wat mensen zonder hoge inkomens mogelijk maakt solliciteren om rechter, aanklager, advocaat van de rechtsbedeling of staatsadvocaat te worden: “Hoeveel talent ligt er buiten de boot? “Hoeveel mensen hebben een oppositie niet kunnen bestuderen omdat ze geen financiële middelen hadden en hun familie hen niet kon helpen?” zei Bolaños, terwijl hij tegelijkertijd verzekerde dat “die mensen” degenen zijn voor wie de Seré bestemd is beurzen zijn gericht: “wat we willen is dat verdiensten en inspanningen de overhand krijgen (…). Wij zorgen voor de economische capaciteit.”

Kenmerken van de Seré-beurzen om te strijden voor gerechtigheid

De beurs wordt toegekend voor een periode van twaalf maanden, maar kan, zolang aan de vereisten wordt voldaan, met nog eens drie jaar worden verlengd. De totale looptijd bedraagt ​​4 jaar. Deze vereisten, zoals uiteengezet in de regelgevingsgrondslagen gepubliceerd in de BOE, zijn:

  • Geen omstandigheden oplopen die zijn voorzien in het tweede deel van artikel 13 van Wet 38/2003 van 17 november, Algemene subsidies.
  • Geen andere steun of subsidies genieten voor hetzelfde doel.
  • Voldoe aan de vereisten die zijn gesteld in de laatste oproep voor toegang tot de rechterlijke en vervolgingscarrières, tot het korps van advocaten van de rechtsbedeling of tot het korps van staatsadvocaten.
  • Bestudeer de oppositie onder leiding van een gespecialiseerd centrum of een of meer trainers. Er zal worden gedacht aan een gespecialiseerd centrum dat zich richt op de voorbereiding van examens Justitie.

Wat zijn concessie betreft, De regering zal bepaalde criteria beoordelen waaraan wordt gescoord: gezinsinkomen (maximaal zes punten), slagen in de laatste oproep van de referentieselectieve processen (maximaal twee punten), geaccrediteerde situatie van gendergeweld (maximaal één punt) en geaccrediteerde situatie van slachtoffer van terrorisme (maximaal één punt).

Eenmaal toegekend wordt de beurs aan het begin van de periode ontvangen, zodat de begunstigde kandidaten vanaf het begin van de oppositie kunnen rekenen op financiële steun.