Tegen ‘impact wash’, advies van Frédérique Jeske om echt betrokken werkgevers te identificeren

Nieuws

De betekenis van werk, nieuwe vormen van samenwerking, terugtrekking of mobilisatie van werknemers: deze vragen vormen de kern van het nieuwste boek van Frédérique Jeske, oprichter van het bedrijf USKOA, gespecialiseerd in duurzame transformatie. Getiteld “Een impactbedrijf worden. Logboek van effectief MVO” (Éditions Eyrolles) biedt deze gids praktische hulpmiddelen om bedrijven om te vormen tot agenten van duurzame verandering.

In dit interview met helpt Frédérique Jeske ons om echt geëngageerde bedrijven te onderscheiden van eenvoudige ‘impact wash’-operaties. Zeer nuttige verlichting voor veeleisende leidinggevenden.

Hoe is het bedrijfsmodel met ‘positieve impact’ een bijna noodzakelijke ontwikkeling voor economische spelers?

Frederique Jeske: Tegenwoordig hebben bedrijven geen keuze meer. Ze moeten het paradigma veranderen en streven naar algemene prestaties – economisch, ecologisch en sociaal – en niet langer alleen naar traditionele financiële prestaties. Het terugdringen van negatieve externaliteiten – dit is de definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) – is niet langer voldoende. Het is belangrijk om via deze weg een bijdrage te leveren aan de samenleving positieve invloed. Er zijn veel factoren die bedrijven onder druk zetten: juridische verantwoordelijkheid – sinds de Pacte-wet van 2019 -, Europese regelgeving op het gebied van ESG (milieu-, sociale en governance-criteria) – die van toepassing is op steeds kleinere bedrijven, publieke en private aanbestedingen die toezeggingen op basis van dezelfde criteria vereisen . Inzet? De aantrekkelijkheid van de onderneming, voor al haar stakeholders, medewerkers, kandidaten, klanten, leveranciers, financiers en media. Door op zoek te gaan naar positieve impact kun je het werkgeversmerk uitdagen – de vraag naar de betekenis van werk als intergenerationeel karakter – om innovatie te stimuleren door te anticiperen op digitale en maatschappelijke veranderingen en nieuwe consumentenverwachtingen. Het risico van vandaag is dat we de wending niet nemen bijdrage aan het algemeen welzijn.

*De term ‘impactwashing’ verwijst naar de misleidende praktijk van bedrijven die beweren een positieve impact te hebben op sociale of milieukwesties zonder daadwerkelijk inhoudelijke actie te ondernemen. Het is een vorm van greenwashing die wordt toegepast op een bredere maatschappelijke impact.

Welk advies zou je geven aan veel leidinggevenden die zich bij een betrokken bedrijf willen aansluiten?

FJ:: Om je weg te vinden en te proberen te ontsnappen aan ‘impact wash’, kan een leidinggevende in zijn onderzoek bedrijven selecteren op basis van hun model. Ik wil u eraan herinneren dat de ESS-sector, die rijmt op impactonderzoek, 10% van het Franse bbp en 200.000 werknemers in verenigingen, stichtingen en coöperaties vertegenwoordigt. Het model van demissiegedreven bedrijf, uniek in Frankrijk, belichaamd door bedrijven als Camif, Alenvi Of Vriendvereist dat de reden daarvoor in de statuten wordt opgenomen en dat precieze en concrete niet-financiële doelstellingen en monitoringindicatoren worden gedefinieerd. Dubbele controle wordt verzekerd door een intern bedrijfsmissiecomité en een onafhankelijke externe organisatie. Voor een kandidaat is dit concreet bewijs. Ook MVO-labels, zoals B Corp of Lucie, getuigen van de zoektocht naar een echte transformatie van het businessmodel. Collectieve bewegingen, zoals KlimaatzakenconventieDE Grote uitdaging of de recente Regen-ecosysteemeconomische actoren samenbrengen die een positieve impact nastreven. Ook het engagement van managers, bijvoorbeeld in het kader van het Centrum voor Jonge Managers, getuigt van de wens om het bedrijf een diepgaande verandering te laten ondergaan.

Tijdens het rekruteringsproces adviseer ik leidinggevenden om de belichaming van het engagement van het bedrijf in twijfel te trekken en om bewijs en concrete acties te vragen. Hoe worden medewerkers betrokken bij de gesprekken? Welke initiatieven worden er genomen op het gebied van ecologische en sociale transitie? Het is heel eenvoudig om na te gaan of de recruiter erin gelooft en in hoeverre de zoektocht naar impact daadwerkelijk wordt ervaren in het bedrijf.

Als ik u goed begrijp, beperkt de impact zich niet tot een kwestie van activiteitensector?

FJ: Ik bevestig het. De vraag naar ‘betekenis’ is een intieme kwestie. Het is specifiek voor elke persoon. Sommigen worden gedreven door een doel: de strijd tegen discriminatie, handicaps, het redden van bossen. In hun onderzoek zullen ze zich richten op NGO's, verenigingen of bedrijven waarvan het sociale doel beantwoordt aan de zaak die hen mobiliseert.

Anderen willen zich aansluiten bij een bedrijf dat zich, ongeacht de sector, op een concrete manier engageert, of het nu gaat om de vierdaagse week, zorgmanagement, het openstellen van kapitaal voor werknemers, zachte mobiliteit, het verkleinen van de ecologische voetafdruk, enz. De kwestie van betrokkenheid en impact is meervoudig.

Hoe zie jij de toekomst van bedrijven met een positieve impact, in onze context van exponentiële versnelling en massale komst van AI?

FJ: Wat betreft de kwestie van versnelling: weten hoe je de tijd kunt nemen, voor een manager of een bedrijf, om hun visie te definiëren, of voor een kandidaat, hun ‘persoonlijke legende’, om de woorden van Paulo Coelho te gebruiken, lijkt mij essentieel . De twee gaan hand in hand. Dit komt omdat een bedrijf de tijd heeft genomen om te weten waar het leidinggevenden kan aantrekken die op zoek zijn naar betekenis en hen kan behouden.

Wat betreft AI: ik denk niet dat het mensen zal vervangen. De uitdaging is om een ​​augmented bedrijf te worden dat AI gebruikt als een nieuw hulpmiddel in dienst van echte, menselijke intelligentie. Naar mijn mening zijn impactbedrijven een stap vooruit, omdat ze mensen, relaties, de planeet en voor sommigen het leven – in de breedste zin van het woord – centraal stellen.

Wie is Frédérique Jeske?

Frédérique Jeske heeft verschillende CEO-functies bekleed en voert vandaag verschillende associatieve en adviesactiviteiten parallel uit. Onder haar laatste functies was ze achtereenvolgens algemeen directeur van de UPE13-groep (Medef), van Réseau Entreprises en van de Liga tegen Kanker. In 2022 richtte ze haar transformatieadviesbureau Uskoa Partners op en was ze medeoprichter van Senior For Good, een burgervereniging die de plaats van professionals boven de 50 binnen het bedrijf promoot en promoot.