Talentkloof in Spanje: alleen Madrid haalt de Europese norm wat betreft gekwalificeerde werknemers

Nieuws

De De gemeenschap van Madrid valt op als de Spaanse regio met het hoogste percentage hooggekwalificeerde professionalsDat blijkt uit gegevens van de Eurostat Labour Force Survey. Concreet speelt 46,5% van de werknemers tussen de 25 en 64 jaar een rol als manager, professional, technicus en aanverwante professional. Deze indicator positioneert Madrid als de regio nummer 36 van de 234 waaruit de Europese Unie (EU) bestaat in termen van economisch concurrentievermogen, hoger dan het nationale gemiddelde (33,9%) en het Europese gemiddelde (44,2%).

Van de wereldwijd 80 miljoen hooggekwalificeerde professionals die in de EU werkzaam zijn, woonden vorig jaar ongeveer zeven miljoen in Spanje. Het weerspiegelt echter de vragenlijstlaat de regionale verdeling verschillen zien: 106 van de 241 deelnemende regio’s rapporteren percentages gelijk aan of boven het EU-gemiddelde. Dit fenomeen wordt vooral waargenomen in stedelijke en hoofdstedelijke regio’s, die talent aantrekken vanwege zijn economische, culturele en sociale ontwikkeling.

Baanaanbod en aantrekkelijke belastingen, de sleutels tot Madrid

In het specifieke geval van Madrid benadrukt Fernando Otero, manager van LHH Recruitment Solutions van de Adecco Group, de diversificatie van het arbeidsaanbod en aantrekkelijke belastingen voor grote bedrijven als sleutelfactoren die het kapitaal tot een gunstige bestemming maken voor aanzienlijke investeringen. De toestand van financieel centrum en economische dynamiek Ze dragen ook bij aan de gunstige positie van het land, in tegenstelling tot andere regio’s zoals Baskenland of Catalonië, die zich op meer specifieke sectoren richten.

Van de 14 EU-regio’s met de hoogste percentages hooggekwalificeerde professionals, 12 zijn hoofdletters. De uitzonderingen zijn de Belgische provincie Waals-Brabant (65,8%) en de Nederlandse regio Utrecht (68,9%), die fungeren als slaapsteden voor respectievelijk Brussel en Amsterdam.

Spaanse steden hebben moeite met het behouden van talent

Aan de andere kant hebben 24 plattelandsregio’s in de EU te maken met problemen moeilijkheden bij het behouden en aantrekken van hooggekwalificeerde professionals, wat neerkomt op minder dan 29,5% van het personeelsbestand. In Spanje treft deze realiteit drie autonome gemeenschappen: Estremadura (28,5%), Castilla la Mancha (28,4%) en Murcia (28,1%).

Juanjo Manzano, hoofd van allianties en mede-oprichter van AlmaNatura, benadrukt het belang van het creëren van diverse en rijke ecosystemen om talent in minder ontwikkelde regio’s te behouden. Het benadrukt de noodzaak om allianties te smeden tussen publiek en privaat om deze uitdaging aan te pakken.

In het kader van het Europees Jaar van Vaardigheden heeft de Europese Commissie het initiatief genomen Mechanisme om talent te bevorderen, gericht op het helpen van EU-regio’s die getroffen zijn door de snelle achteruitgang van hun beroepsbevolking. Dit mechanisme is bedoeld om mensen met de nodige capaciteiten op te leiden, te behouden en aan te trekken om de impact van de demografische transitie het hoofd te bieden.

Málaga, het voorbeeld

Fernando Otero suggereert het model van Malaga als voorbeeld om dichter bij de EU-percentages te komen, waarbij de transformatie van de stad aan de Costa del Sol in een opkomend technologisch knooppunt wordt benadrukt. Bovendien benadrukt het het belang van de infrastructuur verbeteren en opleidingen aanbieden dat werknemers verbindt met hun omgeving.

Wat betreft andere Europese hoofdsteden leidt de Zweedse regio Stockholm met 73,6% hooggekwalificeerde professionals, gevolgd door de provincie Utrecht in Nederland met 68,9% en Luxemburg met 67,4%. Daarentegen presenteren de hoofdstedelijke regio’s van Griekenland en Italië, Attica en Lazio, de laagste cijfers, met respectievelijk 41,8% en 40,5%.