Pensioen: wat leidinggevenden echt denken van het hervormingsproject

Nieuws

Leidinggevenden bezorgd over uitstel van wettelijke pensioenleeftijd

64 jaar, 65 jaar… voorlopig is er natuurlijk nog niets beslist over de nieuwe wettelijke pensioenleeftijd. Het overleg tussen de sociale partners en de overheid is nog maar net begonnen. Dus net als andere medewerkers twijfelen leidinggevenden. 61% maakt zich zorgen over langer moeten werken. En volgens een studie van Apec* wacht bezorgdheid natuurlijk niet op de leeftijd van jaren. Integendeel.

  • 61% van de executives onder de 35 maakt zich zorgen over dit uitstel
  • 66% van de 35-44-jarigen
  • 65% van de 45-54-jarigen
  • 48% van de 55-plussers

Leidinggevenden die bijna met pensioen gaan, weten niet wanneer ze vertrekken of hoeveel ze zullen krijgen

Volgens het Apec-onderzoek beweert amper de helft van de leidinggevenden (56%) van 45 jaar en ouder een precies idee te hebben van hun pensioendatum. Erger nog, tweederde heeft geen idee van de hoogte van hun toekomstig pensioen. Het is inderdaad moeilijk om duidelijk te zien wanneer de rekenregels pas hervorming na hervorming veranderen.

Leidinggevenden zijn van plan om ook na hun pensionering door te werken

Met zeer weinig zicht op hun pensioendatum en de hoogte van hun toekomstige pensioen, lijken leidinggevenden op het ergste te anticiperen. Namelijk een koopkracht (weer hem) verslechterd. In ieder geval onvoldoende voor hun nieuwe leven als gepensioneerde. Zo is bijna een op de twee managers (van 45 jaar en ouder) van plan om een ​​gedeeltelijke beroepsactiviteit te combineren met hun ouderdomspensioen.

Onder deze cumulators vinden we uiteraard ook workaholics, zij die zichzelf helemaal niet zien stoppen met werken.

Tot slot wijst het Apec-onderzoek erop dat iets meer dan een derde van de leidinggevenden denkt aan vrijwilligerswerk in verband met hun vorige baan. Al met al een zachte landing.

* Apec-enquête, online uitgevoerd met een representatieve steekproef van 2.000 leidinggevenden in de particuliere sector – september 2022