Ontsla ambtenaren als ze hun werk niet doen: de overheid die het test

Nieuws

Het is niet de eerste keer dat een regering overweegt het ‘schild’ van ambtenaren te doorbreken. Het is iets dat hier in Spanje is geprobeerd met de nieuwe Ambtenarenwet, waarmee werd getest of ambtenaren de ambtenaren hebben opgeschort prestatie-evaluatie ze zouden hun baan kunnen verliezen. Dit punt werd echter uiteindelijk gekwalificeerd in Koninklijk Besluit Wet 6/2023, en de werknemer in kwestie zou, als hij niet voor deze evaluatie zou slagen, worden voorgesteld voor opleidingsmaatregelen, maar verliest nooit zijn status als ambtenaar.

Dit is een idee dat de Franse regering op tafel heeft gelegd, zoals bekend gemaakt door de Franse regering Franse minister van Openbare DienstStanislas Guerini, het verdedigen van het ontslag van ambtenaren “die hun werk niet doen” en dat, ondanks dat het een idee is, al door de vakbonden is verworpen. “Ik wil dat het taboe op ontslag in de publieke sector wordt opgeheven”, aldus een interview voor 'Le Parisien Guerini'.

In dit verband wees hij er in verklaringen aan de media, gerapporteerd door EFE, op dat de overweging dat “in naam van het garanderen van werkgelegenheid, een overheidsfunctionaris die zijn werk niet doet, niet kan worden ontslagen, een verkeerde interpretatie is van de status van ambtenaar.” Dat “Het eerlijke is om degenen die zich inzetten te belonen en degenen te bestraffen die hun werk niet voldoende doen”.

Op deze manier zou de Franse minister op een bepaalde manier proberen ambtenaren gelijk te stellen met loontrekkenden in de particuliere sector, waarbij hij de mogelijkheid zou bedenken dat ze ontslagen zouden kunnen worden als ze hun werk niet doen, net zoals ze beloond zouden kunnen worden als ze demonstreren een engagement voor hun taken.

Het hoofd van de Algemene Confederatie van Arbeid (CGT) van ambtenaren, Natacha Pommet, heeft deze verklaring omschreven als “gewoon gênant” en dat het ontslag van ambtenaren is “een rode lijn”. Dit is een standpunt dat vergelijkbaar is met dat van de vakbonden in Spanje toen Koninklijk Besluit Wet 6/2023 voor het eerst werd aangekondigd, waardoor de regering zich terugtrok en prestaties niet een van de redenen kunnen zijn waarom zij de status van ambtenaar kwijt zou kunnen raken.

Redenen voor het momenteel verliezen van de ambtenarenstatus

In Spanje zijn er 5 redenen waarom overheidsfunctionarissen en werknemers deze status kunnen verliezen, zoals vermeld in artikel 63 van Koninklijk Wetsbesluit 5/2015 van 30 oktober, ter inzage in deze Staatscourant (BOE). Dit zijn de volgende:

  • Door afstand te doen van de status van ambtenaar.
  • Wegens verlies van nationaliteit.
  • Voor totale pensionering van de ambtenaar.
  • Door de disciplinaire sanctie van scheiding van de dienst die definitief was.
  • Voor de hoofd- of bijkomende straf van absolute of bijzondere diskwalificatie voor een openbaar ambt met een vast karakter.

Waaruit bestaat de nieuwe prestatiebeoordeling?

Prestatiebeoordeling werd al overwogen in het Basisstatuut van overheidspersoneel (EBEP). Een van de punten die Europa van Spanje eiste om Next Generation-fondsen te ontvangen, was de toezegging om ambtenaren en arbeidspersoneel te evalueren. Dit, zoals uiteengezet in het Koninklijk Besluit, zal één keer per jaar plaatsvinden en daardoor zal een reeks doelstellingen worden gesteld, op dezelfde manier waarop het gedrag van de werknemers zal worden geëvalueerd.

Als de evaluatie positief is, kunt u de prestatie aanvulling (vervangt productiviteit), wat bijdraagt ​​aan de carrièrecomplementatie. Wat dit laatste betreft, wordt het waargenomen via een horizontale carrière, die bestaat uit vier opeenvolgende secties, waarbij u de genoemde aanvulling kunt ontvangen wanneer u elk van deze secties bereikt. Om toegang te krijgen tot het eerste, moet je vijf jaar studie voltooien en om de rest te bereiken heb je er elk zes nodig. Indien de evaluatie negatief is, zou de betreffende werknemer een inwerkperiode ingaan.