De SEPE heeft een boodschap voor alle werklozen onder de 30 jaar

Hij Openbare dienst voor staatswerkgelegenheid heeft een bericht gestuurd naar alle werklozen tussen 16 en 30 jaar die niet studeren of werken. Dit is een herinnering aan een Europees initiatief dat dat wel kan u helpen uit uw werkloosheidssituatie te …

Waarom is de SMI niet gestegen: hoe lang zal deze bevroren blijven?

Het jaar zal eindigen zonder een verhoging van het Minimum Interprofessioneel Loon (SMI). Een “vertraging”, aangezien het een van de belangrijkste doelstellingen van het Ministerie van Arbeid was, die bijna drie miljoen werknemers zal treffen en die voornamelijk te wijten …

Verandering in tegenstellingen: ze zullen in 2024 niet meer hetzelfde zijn

De nieuwe Ambtenarenwet heeft dat betekend belangrijke veranderingen voor ambtenaren, zoals prestatiebeoordelingen en nieuwe salarissupplementen, maar ook voor tegenstanders die zich daarop voorbereiden. Met deze regeling wil de regering dit verbeteren vooral het stroomlijnen van selectieprocessen voor het Algemeen Bestuur …