Managementtechniek: test de hot chair

Vooruitgang op het werk

Managementtechniek: teamcohesie versterken met de hot chair

De naam van de oefening kan soms eng en gevaarlijk zijn.

Concreet, de hot chair techniek bestaat uit het in een groep op stoelen gaan zitten en elke medewerker op zijn beurt aanwijzen om hen te onderwerpen aan de mening van hun collega’s. Dus degene die op de “hot chair” is geïnstalleerd, luistert om te ontvangen wat de anderen hem te zeggen hebben, of het nu positieve of negatieve feedback is.

De gouden regel voor goed bestuur: vertrouwen!

Allereerst het vertrouwen dat u als manager aan uw medewerkers schenkt. De oefening vereist enkele voorwaarden: betrokkenheid, luisteren, welwillendheid en eerlijkheid. Deze voorwaarden zijn essentieel om te voorkomen dat de oefening uitmondt in een rechtbank of het vereffenen van scores.

Een van uw medewerkers speelt het spel niet? Haal hem uit de groep, met het risico dat de oefening mislukt.

Omgekeerdals de vertrouwen tussen leden van de groep nodig is, zal deze zich aan het einde van de oefening nog verder ontwikkelen.

Voor een goede aansturing van groepswerk is de aanwezigheid van een coach onontbeerlijk. Het is aan hem om tussenkomsten te reguleren, de noodzaak van objectiviteit in herinnering te brengen en aan te dringen op de eis van welwillendheid.

Ons advies : als manager moet je het spel spelen en ook de hot chair doorgeven.

Lees ook >> Hoe vind je de juiste managementstijl?

Welke betrokkenheid van medewerkers en leidinggevende?

Wanneer een medewerker onderstreept wat hij niet leuk vindt aan zijn collega, moet hij zijn mening verwoorden en vervolgens aanwijzingen geven om hem te helpen verbeteren. Vertrouwen op feiten – voor degenen die hun mening geven – en interpretaties vermijden – voor degenen die deze ontvangen – zijn essentiële voorwaarden.

Volgens de hot chair-techniek wordt de groep betrokken bij individuele vooruitgang om positieve gevolgen voor het collectief te garanderen. De oefening werkt des te beter als je jezelf als manager de waardering en het advies van je medewerkers laat ontvangen.

Lees ook >> 5 eigenschappen van een goede manager

In welke context moet deze managementtechniek worden getest?

De ideale context om dit soort oefeningen te doen? Een meerdaags zakelijk seminar, een teambuildingactiviteit, om te ontsnappen aan de dagelijkse professionele gewoonten en verplichtingen.

De verwachte doelstellingen? Versterkt vertrouwen op het werk, betere teamcohesie, een positieve houding van continue verbetering, geoptimaliseerd groepsfunctioneren en bij uitbreiding betere prestaties voor het bedrijf!

Lees ook >> Manager: hoe omring je je met de beste?