Let op het helpen van medewerkers: een derde heeft al ontslag moeten nemen

Nieuws

Wie zijn de helpende medewerkers?

In Frankrijk ondersteunen meer dan 5 miljoen werknemers dagelijks een of meer afhankelijke dierbaren terwijl ze blijven werken. En met de vergrijzing van de Franse bevolking zullen dat er steeds meer worden.

In 2030 zal een kwart van de werknemers zorgverlener worden. Ruim 7 op de 10 niet-zorgwerkers denken dat zij de komende vijf jaar waarschijnlijk of zeker zorgverlener zullen zijn.

  • VROUWEN Volgens de barometer “Hulp en werk 2023”* van Interfacia X Tilia x Groupe VYV x ANPP x Le Lab RH is het merendeel van de helpende werknemers vrouw (52%).
  • DEELTIJD WERK Deze zorgverleners werken meestal in deeltijd, wat voor 69% van de respondenten een ervaring is, wat een duidelijk tekort aan inkomsten oplevert.
  • LAAG SALARIS Actieve zorgverleners die minder dan 2.000 euro per maand ontvangen, zijn 11% meer dan niet-zorgverleners. Daarentegen zijn er 17% minder onder hen die (in maandbruto) meer dan 3.000 euro ontvangen.
  • VERANTWOORDELIJKHEIDSPOSITIES Het volstaat te zeggen dat de status van werkende zorgverlener niet goed samengaat met verantwoordelijke posities, waarvoor beschikbaarheid vereist is.

Hun beloning “is een echte uitdaging, wetende dat de meeste zorgverleners financieel bijdragen aan de zorg voor hun kwetsbare dierbare”, onderstrepen de auteurs van het onderzoek. Daaruit blijkt dat ruim een ​​derde van de helpende medewerkers tussen de 500 en 1000 euro besteedt aan de persoon die geholpen wordt.

We zijn getuige van een reële onzekerheid in de status van zorgverlener, die dag na dag toeneemt en die grote zorgen baart voor de toekomst. Zes op de tien actieve helpende werknemers maken zich zorgen over de impact van hun rol op hun toekomstige pensioen.

Christine Lamidel, oprichtster en algemeen directeur van Tilia

Een derde van de hulp aan werknemers bij het verlaten van hun baan

Minder goed betaald dan anderen, meer deeltijds, uitgeput door hun dubbele of zelfs drievoudige dag, en niet altijd ondersteund door hun werkgever, heeft een derde van de zorgverleners (34%) hun baan verlaten vanwege hun rol als zorgverlener.

Ook al is dit cijfer in de loop der jaren gedaald (-12% over drie jaar), met name dankzij de ontwikkeling van telewerken, tweederde van hen is nog steeds van mening dat mantelzorg een negatieve impact heeft op hun werk, maar ook op dat van hun partner. Zo erg zelfs dat ze ontslag nemen. Als ze eenmaal alleen maar mantelzorger zijn geworden en niet langer een ‘werknemer-zorgverlener’, is het voor de helft van hen moeilijk om een ​​baan te vinden. Kortom een ​​dubbele straf!

Inspirerende helpende medewerkers voor teams

Door tegelijkertijd hun professionele, persoonlijke en zorgzame leven te leiden, zegt de helft van deze werknemers nieuwe vaardigheden te hebben verworven. Vooral soft skills: daar zijn ze meesters in geworden prioriteitsbeheer, het organiseren van hun tijd en dus de optimalisatie van hun efficiëntie. Nieuwe vaardigheden die tot uiting komen in het bedrijf als geheel.

Ruim de helft van hun collega’s en managers is van mening dat helpen een positieve impact heeft teamcohesieen verder hun eigen werkorganisatie.

Een zorgverlener in een team vertegenwoordigt een echte troef: meer empathie, zingeving en veerkracht. Aan de andere kant constateerden bijna 8 op de 10 een negatieve impact op de organisatie van het werk van het team.

Loyaal helpen van medewerkers als ze ondersteund worden door hun werkgever

Wij zien dat helpende medewerkers, net als hun collega’s en leidinggevenden, op zoek zijn naar oplossingen om hun efficiëntie en teamwerk te optimaliseren. Wanneer het onderwerp serieus wordt genomen en met deze concrete acties kan het zelfs een instrument zijn om talent vast te houden.

46% van de ondervraagde werknemers in de zorgverleners is van mening dat de maatregelen van hun werkgevers helpen hun loyaliteit op te bouwen.

In de toekomst zullen er meer helpende medewerkers zijn.

Ruim zeven op de tien niet-zorgverleners (72%) zijn van mening dat zij de komende vijf jaar waarschijnlijk of zeker mantelzorger zullen zijn.

Een derde van de HR-mensen is zich niet bewust van hulp

Zorgzame werknemers, maar ook hun professionele omgeving, eisen van werkgevers een beter beheer van deze situatie. Wat dit onderwerp betreft, is er nog werk aan de winkel. Ook al hebben bedrijven de afgelopen jaren rekening gehouden met hun beperkingen, het onderwerp is nog niet overal aan de orde gekomen.

Aan de andere kant geven ruim zes op de tien HR-managers (64%) aan dat zij acties hebben geïmplementeerd om het zorgprobleem aan te pakken. Acties erkend door medewerkers sindsdien 66% van hen zegt dat hun bedrijf rekening houdt met hun situatie, d.w.z. 10 punten meer dan in 2020, en 46% van hen is van mening dat de ingezette maatregelen helpen om hen te behouden.

Aan de andere kant weet een derde van de HR-managers nog steeds niet dat 20% van de werknemers in Frankrijk zorgverleners zijn. En bijna tweederde is zich daar niet van bewust De bijstand heeft een impact op 30% van het gehele personeelsbestand. Bijna de helft (47%) wordt echter over dit onderwerp ondervraagd, waaronder een derde (34%) door verzoeken van leidinggevenden. In 6 op de 10 bedrijven maakt het onderwerp niet eens deel uit van de sociale dialoog.

* Onderzoek naar ruim honderd vragen uitgevoerd tussen 5 april en 16 juni 2023 onder ruim 500 actieve zorgverleners, oud-zorgverleners, managers, collega’s van zorgverleners en HR-managers.