Krijg bijna 250.000 euro schadevergoeding voor onredelijk ontslag en morele schade

Nieuws

Wanneer het het bedrijf is dat besluit een arbeidsrelatie te beëindigen, hebben werknemers recht op een ontslagvergoeding (tenzij dit om disciplinaire redenen is), die varieert afhankelijk van het soort ontslag. Het grootste bedrag wordt begroot in het geval van onredelijk ontslag, namelijk het geval van een werknemer uit Guijón die, na een klacht te hebben ingediend bij het Hooggerechtshof van Asturië (TSJA), het onredelijk ontslag kreeg en daarmee ook schadevergoeding van bijna 250.000 euro, rekening houdend met andere omstandigheden.

Zoals 'La Voz de Asturias' meldt, werkte de werknemer in kwestie al 25 jaar voor een bedrijf in Gijón, sinds 1997, eerst als verkoopdirecteur met een “groot salaris” en later, in september 2022, als plaatsvervanger assistent van de nieuwe commercieel directeur (sinds zijn degradatie). Een half jaar na deze wijziging ontving hij een ontslagbrief, waarin het bedrijf beweerde dat hij ‘verlies van vertrouwen’ had. De werknemer was het niet eens met deze beslissing en besloot een klacht in te dienen bij de Sociale Rechtbank wegens schending van fundamentele rechten.

De Sociale Rechtbank nummer 3 van Gijón was het met hem eens en erkende dat Hun fundamentele rechten werden geschonden door een ‘vijandige werkomgeving’Daarom veroordeelden ze het bedrijf tot het betalen van een schadevergoeding van 105.000 euro: 55.000 euro voor morele schade en 50.000 euro voor de beëindiging van de arbeidsrelatie en het verschuldigde loon.

Echter, De getroffen persoon besloot een klacht in te dienen bij de TSJA, aangezien hij het er niet mee eens was dat de rechtbank rekening had gehouden met zijn arbeidsrelatie met het hogere management, aangezien hij was gedegradeerd en zijn arbeidsomstandigheden waren veranderd. Onder deze veranderingen kreeg hij een andere bedrijfswagen, hij begon te worden onderworpen aan een schema, zijn kantoor werd veranderd, hij werd nooit meer opgeroepen voor vergaderingen van het managementcomité en bovendien kreeg hij geen taken meer van het bedrijf dat hem bevorderde het door de werknemer beweerde klimaat van intimidatie op de werkplek.

De TSJA is het met hem eens en kent hem een ​​grotere compensatie toe

Het Hooggerechtshof van Asturië is in een recente uitspraak waartoe ‘La Voz de Asturias’ toegang heeft gehad, met de werknemer overeengekomen: het verhogen van de schadevergoeding tot 247.000 euro: de voormelde 55.000 euro voor morele schadevergoeding plus 197.260 euro voor onrechtmatig ontslag, rekening houdend met de anciënniteit van de werknemer.

In haar uitspraak beweert de TSJA dat de getroffen persoon geen speciale relatie met het hogere management onderhield, omdat hij, hoewel hij uitgebreide functies bekleedde, “niet de bevoegdheid had om deze te leiden” en ook niet werd uitgevoerd “door zijn eigen besluit en initiatief, zoals dat wel het geval zou zijn”. vereist zijn als hij senior managementpersoneel was. Het bedrijf zou echter tegen de uitspraak in beroep kunnen gaan.