Kracht van invloed: 6 essentiële sleutels om het te ontwikkelen

Vooruitgang op het werk

Onderscheidende kracht van beïnvloeding en manipulatie

Hanteert u uw onberispelijke ethiek om uw totale gebrek aan invloed binnen uw bedrijf te rechtvaardigen? Weet dat de kracht van invloed volledig ethisch is als het niet wordt verward met manipulatie.

Hoe de twee werkingsmodi te onderscheiden?

invloed hebben is gebaseerd op een authentieke, eerlijke en ethische benadering: uw doel is natuurlijk om een ​​persoon te begeleiden naar een specifieke beslissing, degene die u wilt. Maar het is niet je bedoeling om de persoon te misleiden. Uw doel: dat de medewerker bewust en bewust de oriëntatie kiest die u wenst te bevoorrechten. De invloedsbevoegdheid wordt dus uitgeoefend als de persoon op een geïnformeerde en verantwoorde manier besluit, door in te stemmen met de oriëntatie die u voorstelt.

Omgekeerd, hanteren, gedefinieerd als “de actie van het oriënteren van iemands actie in de richting die men wenst zonder dat hij het beseft”, is gebaseerd op een relatie van superioriteit en afhankelijkheid, zelfs op een bedrieglijke relatie. De actie – of het nu gaat om besluitvorming of daadwerkelijke actie – is ongewenst door de persoon die wordt gecontroleerd.

De manier van handelen, de hefbomen en de ethische dimensie verschillen dus volledig tussen een gedrag dat afhankelijk is van manipulatie en een ander gedrag dat afhankelijk is van de kracht van invloed.

De macht om invloed uit te oefenen, vereist met name intrinsieke kwaliteiten en sterke interpersoonlijke vaardigheden.

Invloedskracht en legitimiteit

Om als manager invloed te kunnen uitoefenen op zijn professionele omgeving, is legitimiteit een essentieel element. Het wordt verworven via het trio Experience, Expertise and Skills. Het is dus een kwestie van kennis, knowhow en interpersoonlijke vaardigheden, die het mogelijk maken om binnen het bedrijf zijn gezag te vestigen, zowel bij de medewerkers van het team als bij het management.

Uw invloedskracht is afhankelijk van uw kwaliteiten en vaardigheden. Maar in dit register is niets zeker. Een nieuwe context of nieuwe medewerkers kunnen uw legitimiteit in twijfel trekken. Daarom moet je er zorg voor dragen om het te onderhouden.

Ga door met je inspanningen om je ervaringen te verrijken, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen – of het nu gaat om technische vaardigheden of managementvaardigheden – en om je expertise te verfijnen.

Vertrouwen en macht van invloed

De vertrouwen komt voort uit de relatie die je aangaat met je hele professionele ecosysteem. Het is eerst geïnspireerd door zelfvertrouwen en wordt opgebouwd naarmate relaties zich ontwikkelen. Als u altijd eerlijke beslissingen hebt genomen, uw verplichtingen hebt gerespecteerd, uw verantwoordelijkheden hebt genomen en op een duidelijke, nauwkeurige en transparante manier hebt gecommuniceerd, heeft u de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie. Dit vertrouwen is echter een noodzakelijke voorwaarde voor het uitoefenen van de invloedsmacht, die gebaseerd is op uitwisseling en dialoog.

Omdat vertrouwen ook een van de belangrijkste elementen van management is, zal de invloedsmacht des te gemakkelijker worden uitgeoefend als je een goede manager bent.

Charisma en leiderschap om invloedrijk te zijn

In termen van houding zal het feit dat je handelt en wordt gezien als een leider-manager noodzakelijkerwijs een impact hebben op je invloedsvermogen. Uw vermogen om uw omgeving te inspireren, overtuigen en motiveren, onthult en ontwikkelt uw overtuigingskracht. Charisma en leiderschap zijn daarom houdingen om te ontwikkelen wanneer u uw invloedspositie in het bedrijf wilt vergroten.

Als je een natuurlijk charisma hebt, kun je je leiderschap ontwikkelen door te vertrouwen op emotionele intelligentie.

Aangezien de kracht van invloed een kwestie is van dialoog, discussie en synergie, is het aan jou om je observatie-, luister-, empathie- en begripsvermogen te ontwikkelen door een welwillend management aan te nemen. Zo kunt u remmen, tegenzin of zorgen wegnemen waardoor uw gesprekspartner een beslissing kan nemen die in de gewenste richting gaat.

Als u bijvoorbeeld een medewerker moet overtuigen om een ​​nieuwe functie binnen uw team te aanvaarden, hem salarisinformatie moet geven, hem moet verzekeren van zijn potentieel, hem zo nodig een opleiding moet aanbieden, de overgang moet voorbereiden voordat u in dienst treedt.

Beheers de kunst van communicatie om uw invloedsvermogen te ontwikkelen

Als het op verbale communicatie aankomt, leer dan de juiste woorden te kiezen, de juiste toon aan te nemen. Om uw argument beter over te brengen, probeert u aan uw verhaal vertellen : als je je gesprekspartner onderdompelt in je denkproces, kan hij zich alleen maar aan je argumenten houden. Leer tot slot uw ideeën en die van uw gesprekspartner te herformuleren om ervoor te zorgen dat u de boodschap goed begrijpt.

In termen van non-verbale communicatie zullen gebaren een bepalende factor zijn in je overtuigingskracht. Openhartige blik, open houding die uitnodigt tot dialoog, handgebaren om het redeneren te begeleiden: al deze signalen helpen om vertrouwen te scheppen. Leer deze non-verbale communicatie onder de knie te krijgen, oefen het zoveel mogelijk: je ziet snel de effecten.

Het netwerk: hefboom van invloed

Eindelijk geen redding zonder netwerk. Zowel intern als extern is dit netwerk voldoende om uw invloedskracht aan te tonen. Als de gesprekspartner die u probeert te overtuigen bekend is, vertrekt u al met een troef: deze laatste zal de neiging hebben om naar u te luisteren gezien uw verworven professionele reputatie.