Jaarlijkse begroting, hoe te onderhandelen?

Vooruitgang op het werk

Jaarlijkse begroting: pleit ervoor om er goed over te onderhandelen

Comfortabel zijn met het budget dat u presenteert, is de sleutel tot succesvolle onderhandelingen. De winnende tip: werk goed stroomopwaarts om een ​​samenhangend geheel te presenteren. U concurreert met de managers van andere afdelingen, een beredeneerd budget heeft een grotere kans om door het bedrijf gevalideerd te worden.

>> Presenteer de resultaten van het afgelopen jaar

Elke goede begroting begint met een korte terugblik op het afgelopen jaar: de uitgevoerde acties, de al dan niet behaalde doelstellingen, maar ook het niet uitgegeven geld. Dit werk zal u in de toekomst ten goede komen. Het gaat erom transparant te zijn met je gesprekspartner over wat er echt is gebeurd. Als de resultaten niet zo goed zijn als verwacht, probeer ze dan niet te verbergen, u loopt het risico op een of andere dag ontmaskerd te worden. Het is beter om de eerlijkheidskaart te spelen, of zelfs uw mislukkingen te erkennen, wat later als een potentiële hefboom voor succes kan worden gezien.

>> Presenteer een solide project voor het komende jaar

Het jaarlijkse budget is cruciaal, want het bepaalt onder welke voorwaarden en met welk financieel comfort uw team het komende jaar zal werken. Houd er bij het voorleggen van een werkingsbudget aan uw werkgever rekening mee dat u elke gevraagde euro moet verantwoorden. U vraagt ​​om geld ja, maar voor het goed functioneren van de onderneming. Dat wil zeggen conform de roadmap (de belangrijkste richtingen die het bedrijf op korte en middellange termijn inslaat) en de waarden die het bedrijf verdedigt. Kortom, het is jouw taak om gerust te stellen. Om dit te doen, moet u een solide, concreet en goed beargumenteerd project presenteren. Het moet duidelijke en gekwantificeerde doelstellingen bevatten, maar ook de mogelijke aanwervingen om ze uit te voeren, de kosten (zoals het salaris van de leden van uw team en eventuele verhogingen) maar ook de verwachte inkomsten. Detail elke deur van de uitgaven zo veel mogelijk. Het creëren van een goed budget dat standhoudt, vereist een zorgvuldige analyse van uitgaven uit het verleden en anticiperen op de komende uitgaven.

Werk aan de presentatie van uw jaarbudget om er goed over te onderhandelen

De duidelijkheid van de presentatie van uw budget is van groot belang. Schriftelijk of mondeling, werk aan de ondersteuning van uw werk.

>> Presenteer een duidelijke jaarbegroting schriftelijk

Uw presentatiemateriaal mag niet onleesbaar of onaangenaam zijn. Het is niet nodig om 10 pagina’s met berekeningen of Excel-tabellen te verstrekken, wat de lezer alleen maar zal ontmoedigen. 5 pagina’s is een goed gemiddelde om uw budget bloot te leggen.

Denk aan een originele presentatie, zoals een infographic om bijvoorbeeld de resultaten van het afgelopen jaar te presenteren, en stuur het document voor de werkvergadering op zodat de aanwezigen het voor de grote dag kunnen lezen.

>> Wees mondeling overtuigend om uw jaarbudget te verdedigen

Oefen voor de geplande presentatie. Werk aan je pitch om je lijnmanager te overtuigen en je jaarbudget te krijgen. Je moet onverslaanbaar zijn op alle gepresenteerde cijfers.

Plan in korte zinnen en ontvouw punt voor punt de hoofdlijnen van uw budget.

Gebruik het voornaamwoord “wij” in plaats van “ik”. Het project dat u verdedigt is niet persoonlijk, het bestaat alleen voor de goede werking van het bedrijf.

Anticipeer op mogelijke onderhandelingen over uw jaarbudget

Een jaarlijks budget wordt zelden bij de eerste poging onderhandeld en goedgekeurd. Kom nooit met een niet-onderhandelbaar bod. Alvorens definitief te worden goedgekeurd, zullen enkele aspecten ervan in het bedrijf worden besproken en zal een arbitrage worden gemaakt tussen de verschillende werkbudgetten van de afdelingen. Om klappen op te vangen, anticipeert u op voorhand op de punten van uw budget die waarschijnlijk de aandacht zullen kristalliseren en voorziet u verschillende scenario’s. U kunt ook een plan B plannen, dat de verdienste heeft om uw leidinggevende te laten zien dat u de controle heeft over uw project en dat u zich ervan bewust bent dat er compromissen moeten worden gesloten in het bedrijf.

Laatste advies : om met vlag en wimpel over uw jaarbudget te onderhandelen, begin er niet de dag voor uw werkoverleg mee. U kunt 6 maanden voor de deadline voor indiening beginnen met het onderzoeken van het probleem. Je zult het aanpassen, verfijnen en verrijken naarmate het jaar vordert.

HPI, hoe ze te beheren?

Wat is growth hacking?