Inzicht in de loonstrook betaald verlof teller

Loon

Hoe controleert u uw betaald verlof op uw loonstrook?

Begrijp de woordenschat van betaald verlof op de loonstrook

Allereerst enkele definities om soms vage juridische benamingen te verduidelijken:

 • Verlof verworven of verschuldigd : dit is het aantal verworven verlofdagen over een referentieperiode. Elke maand van daadwerkelijke arbeid geeft de werknemer recht op 2,5 of 2,08 dagen betaald verlof (afhankelijk van de berekeningsmethode die in het bedrijf wordt gebruikt).
 • Verlof wordt verworven : stemt overeen met het aantal verlofdagen dat in de lopende referentieperiode wordt verworven (in het algemeen tot 1 juni van het volgende jaar).
 • Verlof genomen : komt overeen met de reeds door de werknemer opgenomen verlofdag (over de vorige referentieperiode, dan eventueel over de huidige referentieperiode).
 • Resterend verlof of verlofsaldo : komt overeen met het verschil tussen het verworven verlof en het opgenomen verlof.

De referentieperiode voor betaald verlof

Gedurende een referteperiode wordt jaarlijks betaald verlof verworven.

Deze periode loopt:

 • vanaf 1eh In de meeste gevallen juni tot 31 mei Voorbeeld: als het vandaag 22 september 2020 is, komt de periode “N-1” overeen met de laatste verstreken referentieperiode, tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020. De periode “N komt overeen met tot de huidige referentieperiode, tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021.

  Op hoeveel dagen betaalde vakantie heb ik recht?

  Werknemers hebben recht op 5 weken betaalde vakantie. Maar hoeveel dagen komen overeen met deze 5 weken? Het hangt allemaal af van de berekeningsmethode die in uw bedrijf wordt toegepast:

  • Als we redeneren in werkdagen (methode voorgeschreven door artikel L3141-3 van de Arbeidswet), 1 week = 6 dagen. Dus neem je een week vrij, dan rekenen we 6 dagen, ook al werk je eigenlijk maar 5 dagen en ook al ben je parttime. De werknemer heeft recht op 6 dagen X 5 weken: 30 dagen betaalde vakantie per jaar. Hij verwerft 30/12: 2,5 dagen per maand.
  • Als we redeneren in werkdagen (een methode die in een cao kan worden geregeld), 1 week = 5 dagen. Dus neem je een week vrij, dan rekenen we 5 dagen, ook al werk je eigenlijk maar 5 dagen en ook al ben je parttime. De werknemer heeft recht op 5 dagen X 5 weken: 25 dagen betaalde vakantie per jaar. Het verwerft 25/12: 2,08 dagen per maand.

  Zo wordt de wettelijke duur van betaald verlof beperkt tot 25 of 30 dagen per jaar, afhankelijk van de berekeningswijze.

  Voorbeeld: uw teller toont een saldo van 10 dagen. Als uw bedrijf in werkdagen denkt, komt dit overeen met 1 week + 4 dagen (6+4). Als uw bedrijf in werkdagen denkt, komt dit overeen met 2 weken (5+5)

  Een feestdag wordt niet als vrije dag gerekend. Als u bijvoorbeeld in de week van 15 augustus, die op een dinsdag valt, met vakantie bent, worden 5 vrije dagen ingehouden (of 4 als het bedrijf in werkdagen redeneert).

  Waar leest u de betaalde vakantiedagen op de loonstroken?

  De verlofteller bevindt zich over het algemeen in een apart frame, op de loonstrook. Meestal staat het onderaan het document. Het wordt elke maand bijgewerkt op basis van verdiende vakantie en, indien van toepassing, opgenomen vakantie.

  Er zijn meerdere presentaties mogelijk, maar de teller geeft altijd aan:

  • verlof verworven en in aanbouw (= vervallen verlof);
  • opgenomen verlof (maar ook opgelegd verlof);
  • het verlofsaldo (= het resterende verlof).

  Staan er extra regels op de loonstrook bij het opnemen van verlof in de maand?

  Wanneer de werknemer tijdens de betreffende loonperiode vakantie heeft opgenomen, vermeldt de loonstrook 3 bijkomende regels:

  • Data van betaalde vakantiedagen genomen door de werknemer tijdens de periode.
  • Valorisatie van afwezigheid. Het verschijnt op een regel met de titel “Betaald verlof bij afwezigheid”, of “Verlaging wegens afwezigheid”, in negatieve bezoldiging.
  • De waardering van de verloftoeslag.

  Het verschijnt op een regel met de titel “Pay leave indemnity”, in positieve beloning. De berekening vindt plaats volgens de gunstigste methode tussen die van 1/10e en die van het gebruikelijke salaris. Uiteraard is er bij “onbetaald” verlof (dus bij verlof opgenomen zonder verworven verlof) geen behoud van loon.

  Goed om te weten : indien de gehanteerde methode die van de gebruikelijke loonshandhaving is, is het niet verplicht om de toeslag op een aparte regel op te nemen.

  Voor meer informatie over betaald verlof lees je ons artikel Betaald verlof: 9 misvattingen over je rechten.

  Lees ook>> Begrijp en controleer uw loonstrook