Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap: erken en promoot gelijkheid

Nieuws

Het bereiken van volledige gelijkheid is zo’n cruciale taak in de wetenschap dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze dag, 11 februari, heeft uitgeroepen tot de Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap. Een dag om de rol van vrouwen en meisjes in de wetenschappelijke en technologische gemeenschap te erkennen, maar ook om hun deelname te bevorderen.

Hoewel het percentage vrouwen dat een universitaire studie volgt de afgelopen jaren is toegenomen, is dat inderdaad het geval specialiteiten die nog steeds vermannelijkt worden. Volgens gegevens van het Ministerie van Onderwijs voor het academisch jaar 2022-2023, verzameld door de SEPE, is dit het geval voor Computerwetenschappen (84% van de mannen) of Techniek (69% van de mannen).

We zijn nog lang niet verwijderd van het bereiken van volledige gelijkheid en dit verhindert dat vrouwen toegang krijgen tot de beste toekomstige banenDe sectoren telecommunicatie en programmering zullen tot de meest gevraagde sectoren behoren en op dit moment is hun vertegenwoordiging daarin een minderheid. Daarom is vandaag de dag een geweldige kans om ‘de noodzaak zichtbaar te maken om meisjes en vrouwen te ondersteunen, zodat zij zich ervan bewust worden dat hun talent, innovatie en creativiteit op beslissende wijze bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van alle sociaal-economische sectoren, omdat ze onder andere ‘ nieuwe perspectieven”, benadrukken ze vanuit UGT.

Vrouwen zijn ook nodig in de STEAM-disciplines (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics – Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics) om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en om deze reden is het zo belangrijk om deze behoeften te materialiseren in echte initiatieven, dus dat ze niet op ‘nat papier’ blijven liggen.

De technologiegroep GMV is daar een goed voorbeeld van, het ontwikkelen initiatieven gericht op het wekken van de interesse van meisjes in technische opleidingen, om de sociale barrières te doorbreken die deze ongelijkheid bevorderen. En ze doen het met de kennis die gepaard gaat met het opereren in verschillende sectoren: ruimtevaart, luchtvaart, defensie en veiligheid, cyberbeveiliging, intelligente transportsystemen, automobielsector, gezondheidszorg, telecommunicatie en informatietechnologieën voor AAPP en grote bedrijven.

GMV, voorbeeld van promotie

De GMV-groep ontwikkelt zowel externe als interne initiatieven. Vanaf de eerste steunen zij jaarlijks de Asti Talent & Technology Foundation met hun STEM Talent Girl-programma, dat tot doel heeft de aanwezigheid van de vrouwelijke sector in STEM-gebieden te bevorderen. Via deze site geven collega’s van het bedrijf lezingen, masterclasses en individuele begeleiding, waarbij ze hun ervaring en kennis aanbieden aan meisjes in de laatste jaren van de middelbare school, middelbare scholieren en universiteitsstudenten.

“We zijn altijd toegewijd geweest aan het inspireren en samenwerken met studenten om hen tijdens hun laatste fase van hun opleiding dichter bij de zakenwereld te brengen door middel van stages, door studenten in contact te brengen met professionals die hen onze activiteiten en onze manier van werken zullen laten zien, om de onzekerheidsruimte tussen het hoger onderwijs en de eerste werkervaring verkleinen“, legt haar Performance Development Leader, Patricia Ayora, uit aan ‘Noticiastrabajo’, en beweert dat “het DNA van GMV niet kan worden begrepen zonder te vertrekken vanuit de basis dat we aan de universiteit zijn geboren.”

Wat de Asti Foundation hen dus meegaf, was de visie van ‘zich te concentreren op activiteiten die vooruitliepen op de fase van het hoger onderwijs’. In die zin legt Ayora uit dat ze tijdens dat gesprek beseften voor hoeveel dingen ze konden doen STEM-roepingen promoten en vooral hoe we meer meisjes kunnen helpen geïnteresseerd te raken in deze wereld van wetenschap en technologie. Dat is wat wij samen met ASTI hebben gedaan en met geweldige resultaten. Gedurende deze 6 jaar hebben we de kans gehad om de studenten te laten zien waaruit het werk van onze collega’s bestaat, hun vragen niet alleen te beantwoorden over het soort activiteit, maar ook over hoe ze tot hun huidige functie zijn gekomen en deze aan te bieden referenties binnen handbereik. De feedback is zo positief dat velen van hen contact blijven onderhouden met hun mentoren.”

In het kader van dit ondersteunings- en verspreidingswerk namen ze ook deel aan de zevende editie van het Excellence mentoring-programma, dat deel uitmaakt van het project “Woman and engineering” van de Royal Academy of Engineering en AMETIC, gericht op studenten met uitstekende academische prestaties uit hun laatste studiejaar. masterdiploma’s van verschillende Spaanse universiteiten, naast andere wetenschappelijke conferenties zoals “O Espaço à Quarta”, in samenwerking met ‘Ciência Viva’ en het Portugese Agentschap voor Wetenschappelijke en Technologische Cultuur.

11 februari kan niet korter zijn, waarbij we, net als vorig jaar, gebruik maken van 2024 om een ​​reeks lezingen te organiseren die worden gegeven door GMV-werknemers in het 6e jaar van de basisschool en het 1e jaar van ESO, vanuit verschillende onderwijscentra in de gemeenschap van Madrid . Al maakt de groep zich daar ook zorgen over stimuleer interne initiatieven die hun professionele vrouwen en inclusiviteit zichtbaar maken, zoals het Emerge (Empowering GMV women) programma, gepromoot door GMV-medewerkers om vrouwelijke profielen binnen de organisatie zichtbaar te maken en te verbinden. “Via verschillende acties, zoals bijeenkomsten, mentoring en trainingen, streven we ernaar versterken hun professionele positie, delen verwachtingen, ambities en ervaringen en dienen als ondersteuning”, vertellen ze vanuit het bedrijf.

“We moeten ervoor zorgen dat studenten zich bewust worden van alle banenmogelijkheden in de STEM-wereld”

Het is duidelijk: de markt biedt en vraagt ​​technologische en wetenschappelijke profielen, en naarmate de jaren verstrijken zal die behoefte groter worden. Dit zijn wederom woorden van Patricia Ayora, die duidelijk is over de fundamentele rol die bedrijven moeten spelen: “Waar technologiebedrijven voor moeten zorgen is studenten bewust maken van alle jobmogelijkheden die binnen hun bereik liggen als ze kiezen voor de STEM-wereldzodat ze bij de keuze van hun opleiding meer informatie hebben over de beroepsmogelijkheden.”

In die zin bevestigt ze dat, hoewel er nog veel te bereiken is met betrekking tot de aanwezigheid van vrouwen in STEM-graden, zij kunnen bevestigen dat de initiatieven die zij uitvoeren impact hebben, en ervoor zorgen dat GMV ziet dat de vooruitgang in termen van aantal van vrouwen in STEM-functies is in zes jaar tijd verdubbeld. Met betrekking tot dit gebrek legt hij uit dat op het laatste Internationale STEM Talent Congres werd aangegeven dat er sprake is van een De gemeenschappelijke factor onder studenten, ongeacht het land waar ze wonen, hun stad of hun school, is dat ze hun vermogen om een ​​STEM-carrière te studeren wantrouwen: “Dit kan zijn omdat wij volwassenen tijdens de onderwijsfase soms benadrukken dat het belangrijk is om geen fouten te maken, terwijl wat er gebeurt is dat de kans om te leren waarom we het doel niet hebben bereikt verloren gaat. oplossing.”

Om deze reden benadrukt ze dat de samenleving “vrouwen moet aanmoedigen om zelfvertrouwen te verwerven binnen gezinnen, opleidingscentra en in bedrijven. creëer veilige ruimtes waarin ze risico’s mogen nemen en wees van jongs af aan moedig en ambitieus”. In dit opzicht gelooft ze ‘natuurlijk’ dat het helpt ‘om zichtbaarheid te geven aan STEM-vrouwen die geschiedenis hebben geschreven, maar ook om vrouwen te laten zien die grote ontdekkingen doen, technologische vooruitgang boeken of die vandaag hun passie voor technologie tonen.’ . We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om hen te laten zien dat ze kunnen zijn wat ze willen zijn, omdat talent geen geslacht kent.”