Hoeveel vraagt ​​een huisarts in Murcia?

Nieuws

Huisartsen behoren tot de meest gevraagde gezondheidszorgprofessionals in de Spaanse gezondheidszorg. Ze hekelen echter al jaren de zeer precaire arbeidsomstandigheden en werken in een ingestort regime waar ze dagelijks met een groot aantal patiënten te maken krijgen. Ze behoren allemaal tot groep A1 van ambtenaren, maar hun salarissen veranderen afhankelijk van de autonome gemeenschap waar ze werken, met grote beloningsverschillen.

Hij het gemiddelde salaris van een huisarts in Murcia ligt rond de 4.000 euro per maand, gebaseerd op de meest recente salaristabellen gepubliceerd in het staatsblad van de regio Murcia. Het is het salaris dat wordt geïnd voor medisch personeel en is het resultaat van het optellen van het basissalaris en de verschillende aanvullingen. Hieronder vindt u een overzicht van het salaris per regio. zonder de driejarigen te tellendie elke drie jaar anciënniteit worden verkregen en waarvoor 49,83 euro per maand voor elkcumulatief.

Gebied van gespecialiseerde zorg en beheer van noodsituaties en noodsituaties op gezondheidsgebied 061

Huisartsen (facultair personeel) die op dit gebied werkzaam zijn, doen dat in de Ondersteuningsteam voor thuiszorg (ESAD) en ze hebben een gemiddeld salaris van 4.484,32 euro per maand als u werkt in het niet-compatibele regime en 4.750,29 euro als u werkt in het compatibele regime:

 • Basissalaris: 1.294,60 euro per maand
 • Bestemmingstoeslag: 680,45 euro per maand
 • Specifieke toeslag: 1.419,83 euro per maand voor het niet-compatibele regime en 462,34 euro voor het compatibele regime
 • Vaste productiviteitstoeslag: 1.089,44 euro per maand
 • Vaste productiviteitssupplement van de Overeenkomst met de gemeenschap: 1.223,46 euro per maand, enkel voor het compatibele regime

Dit is de twee buitengewone betalingen tellen opwat in totaal 1.479,33 euro bedraagt, en een extra jaarlijkse betaling van 2.366,38 euro voor degenen die werken in het niet-compatibele regime en 770,56 euro voor degenen die werken in het compatibele regime. Het jaarsalaris is dus in beide gevallen hetzelfde en bedraagt ​​61.503,26 euro per jaar.

In het gebiedsmanagement van de eerstelijnszorg

De huisartsen die werken in het Eerstelijnszorgteam (EAP) Ze hebben een salaris van ongeveer 3.527 euro, maar daar moet je de TSI bij optellen (dit zijn variabelen) en als je in een compatibel regime werkt, een extra productiviteitstoeslag van ruim 1.000 euro. Zo ziet uw salaris eruit:

 • Basissalaris: 1.294,60 euro per maand
 • Bestemmingstoeslag: 680,45 euro per maand
 • Specifieke toeslag: 1.419,83 euro per maand voor het niet-compatibele regime en 462,34 euro voor het compatibele regime
 • Vaste productiviteitstoeslag: 133 euro per maand plus TSI
 • Vaste productiviteitssupplement van de Overeenkomst met de gemeenschap: 1.223,46 euro per maand, enkel voor het compatibele regime

Hieraan worden twee buitengewone betalingen toegevoegd, die gelijk zijn aan 1.472,15 euro, en een aanvullende betaling van 2.354,90 euro voor het medisch personeel van het niet-compatibele regime en van 770,56 euro voor dat van het compatibele regime.

Aan de andere kant vinden we dat ook op het gebied van de eerstelijnszorg huisartsen die ontheemden helpen. In dit geval is het salaris 4.019,59 euro per maand voor degenen onder het niet-compatibele regime en 4.285,56 voor degenen onder het compatibele regime. Dit is hoe het uiteenvalt:

 • Basissalaris: 1.294,60 euro per maand
 • Bestemmingstoeslag: 680,45 euro per maand
 • Specifieke toeslag: 1.419,83 euro per maand voor het niet-compatibele regime en 462,34 euro voor het compatibele regime
 • Vaste productiviteitstoeslag: 624,71 euro per maand
 • Vaste productiviteitssupplement van de Overeenkomst met de gemeenschap: 1.223,46 euro per maand, enkel voor het compatibele regime

De extra's en extra verloning worden ook toegevoegd, waarbij dezelfde bedragen behouden blijven als die van artsen in ESAD. Opgeteld komt het jaarsalaris van huisartsen die ontheemden bijstaan ​​in beide regimes neer op 55.926,50 euro per jaar.