Hoeveel verdient een basisschoolleraar in Baskenland?

Nieuws

De salarissen van leraren zijn niet in alle autonome gemeenschappen hetzelfde, hoewel ze allemaal tot groep A2 van ambtenaren behoren. In feite zijn er grote verschillen. Het basissalaris van leraren in het basisonderwijs in Baskenland bedraagt ​​2.696 euro per maand, volgens de laatste salarissen gepubliceerd door de Baskische uitvoerende macht. Op jaarbasis komt dit overeen met een salaris van 37.749,36 euro.

Deze vergoeding is het resultaat van de optelling van het basissalaris (1.124,85 euro per maand) en de volgende toeslagen:

 • Bestemmingstoeslag: 657,56 euro per maand
 • Algemene specifieke toeslag: 660,44 euro per maand
 • Split-day EC/loonkorting: 297,93 euro per maand
 • Twee buitengewone betalingen: elk 2.435,4 euro

Dit salaris kan echter wel zijn andere aanvullende salarissupplementen toevoegeneen bonus voor de studentenratio (756,75 euro), de termijnen van drie en zes jaar, en de aanvulling voor het vervullen van een nevenfunctie.

Toeslag voor extra kosten

Als zij naast die van basisschoolleraar nog een functie in het onderwijscentrum bekleden, hebben Baskische leraren het recht om een ​​bedrag in rekening te brengen toeslag aanrekenen wat overeenkomt met de volgende bedragen:

 • Bestuurders: 479,92 euro per maand
 • Adjunct-directeuren: 444,10 euro per maand
 • Studiehoofden: 389,15 euro per maand
 • Afdelingshoofden: 355,35 euro per maand

Triennia en sexennia

De drieënnia Ze worden elke drie jaar anciënniteit toegekend en zijn cumulatief 46,41 euro meer per maand voor elk (salaristabel van de Baskische regering). Op dezelfde manier is het dankzij de oudheid mogelijk ook een termijn van zes jaar opbouwenhoewel er in het geval van Euskadi er slechts drie zijn die worden ontvangen bij het bereiken van respectievelijk 6 jaar, 24 jaar en 30 jaar dienst:

 • Sexenio 1: 90,78 euro per maand
 • Sexenio 4: 51,15 euro per maand
 • Zesjaarlijks 5: 44,88 euro per maand

Ook wordt een deel van de driejaarlijkse en zesjarige termijnen toegevoegd aan de buitengewone uitkeringen.