Het Europese land dat Spanjaarden zoekt om te werken en salarissen biedt van 4.747 euro per maand en een gratis huis

Nieuws

Oostenrijk zoek naar banen via EURES (EURopese diensten voor arbeidsvoorziening)in overleg met de Staatsopenbare dienst voor arbeidsvoorziening (SEPE). Het land heeft in totaal 77.699 vacatures en waar Spanjaarden geen enkel visum nodig hebben, omdat het een land is dat deel uitmaakt van de Europese Unie.

Hij het gemiddelde salaris in Oostenrijk bedraagt ​​57.082 euro per jaarwelke partij tussen 12 maandbetalingen een maandsalaris geeft van 4.757 euro per maandzijnde 111,8% hoger dan die van Spanje, gelegen op 26.948,87 euro of 2.245,73 euro.

Bovendien is het werkloosheidspercentage (een index die ons laat zien hoe moeilijk het is om werk te vinden) vastgesteld op 4,7%, wat aangeeft dat er veel mogelijkheden zijn om werk te vinden in het land. Op dit moment bedraagt ​​het werkloosheidspercentage in Spanje bijvoorbeeld 11,7%, dus je zou kunnen zeggen dat het gemakkelijker is om in Oostenrijk een baan te vinden dan in Spanje.

Dit is niet het enige land in Europa dat goedbetaalde werkgelegenheid biedt. Liechtenstein publiceert bijvoorbeeld 394 vacatures en Zwitserland heeft ook 28.000 vacatures gepubliceerd via het EURES-NETWERK.

Hoe te werken in Oostenrijk

Om in Oostenrijk te werken, wordt het aanbevolen om Duits te spreken, wat de moedertaal is, hoewel dit niet verplicht is, omdat dit een beetje afhangt van het baanaanbod en de vereisten. De aanbiedingen hieronder vermeld, zijn afkomstig uit het EURES-netwerkportaal. Dit orgaan heeft de steun van de SEPE en heeft tot doel de inzetbaarheid binnen de Europese Unie te verbeteren.

  • Residentiële kinderopvang: ze bieden gratis huisvesting en een brutoloon van 3.306,41 euro.

  • Leraar voorschools onderwijs: zij bieden een vast contract aan en helpen met huisvesting.
  • Salarisadministrateur: salaris tot 2.778 euro bij 30 uur per week werken.
  • Thuishulpassistent: zij bieden een tijdelijk contract aan met een salaris tussen de 2.333 en 2.570 euro.
  • Manager strategische planning: dagen van 37 uur met salarissen tot 3.087 euro.
  • Kantoorpersoneel: salarissen vanaf 2.687 euro. Ze vragen om het vermogen om in teams te werken en om sociale competentie.
  • Meubelmaker: Ze bieden een vast contract en een salaris vanaf 2.450 euro.
  • Sales Director: Ze bieden een tijdelijk contract met mogelijkheid tot een dienstverband voor onbepaalde tijd en een salaris van 27.324,12 euro per jaar.
  • Adjunct-directeur: Ze vragen een diplomaopleiding en bieden een salaris tussen 2.559,40 en 3.346 euro.
  • Coördinator kinderopvang: vereist een academische opleiding op sociaal, pedagogisch en psychologisch gebied. Salaris van 3.401,20 euro.

Wat heb ik nodig om in Oostenrijk te werken

Om in Oostenrijk te kunnen werken als staatsburger van de Europese Unie, inclusief Spanje, moet u over het Nationaal identiteitsdocument of geldig paspoort. Dit is wanneer het verblijf korter is dan drie maanden.

Nu, als het verblijf is meer dan 3 maandenmoet u bij de plaatselijke politie of de burgerlijke stand een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning en identificatie (EWR-Lichtbildausweis). Om een ​​baan te vinden, raadt het Ministerie van Arbeid en Sociale Economie aan om Red Eures, de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (SEPE) en de Oostenrijkse dienst voor arbeidsvoorziening te gebruiken.