Begrijp de theorie van sociaal leren om uw leven te verbeteren

Vooruitgang op het werk
Als je je ooit hebt afgevraagd hoe kennis werkt, kan de sociale leertheorie het uitleggen. De sociale leertheorie kan je helpen jezelf en de mensen om je heen beter te begrijpen. Het kan ook worden gebruikt om je leerproces te verbeteren.

Socialiseren is een uitstekende bron van motivatie bij het leren van nieuwe dingen. Hoewel ervaringsgericht leren een effectieve manier is om kennis te vergaren, kan leren met anderen leuker zijn. Ontdek hoe u de theorie van sociaal leren kunt toepassen op uw leven en kunt profiteren van de belangrijkste punten.

Een van deze hiaten is bijvoorbeeld operante conditionering versus klassieke conditionering. Operante conditionering bestaat uit beloningen en straffen, terwijl klassieke conditionering subtiele stimuli gebruikt. Bandura wilde cognitieve processen begrijpen die menselijk gedrag beïnvloeden.

Bandura gebruikte zijn Bobo Doll-experiment om observationeel leren en indirecte bekrachtiging te bestuderen. Het Bobo Doll-experiment liet zien hoe kinderen het agressieve gedrag dat ze observeren imiteren. Deze studie diende als basis voor Bandura's sociaal-cognitieve theorie. Deze theorie is een uitloper van Bandura's sociale leertheorie, die de nadruk legt op cognitieve factoren in het leerproces, of hoe de hersenen werken.

Ideeën zoals de theorie van sociaal leren verklaren verworven gedrag. Bandura's ideeën gingen in tegen eerdere theorieën die gedrag beschreven als een gevolg van directe krachten zoals genetica.

De theorie van sociaal leren is uniek omdat het gedrag verklaart als een tweerichtings-causale relatie. Dit type relatie betekent dat jij anderen beïnvloedt, en anderen jou beïnvloeden.

Kernprincipes van de theorie van sociaal leren

De theorie van sociaal leren onthult hoe aandacht, geheugen en sociale omgeving gedrag vormen. Geleid door het idee dat leren in een sociale omgeving belangrijk is, bestaat deze theorie uit verschillende kernprincipes die de nadruk leggen op observationeel leren.

Observerend leren

Albert Bandura's theorie over sociaal leren suggereert dat mensen leren door de acties van anderen te observeren. Dit betekent dat rolmodellen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling. Wanneer we het gedrag van een persoon observeren, leren we over bepaalde acties en hun uitkomsten. U kunt bijvoorbeeld observeren hoe ze omgaan met mislukkingen en triomfen. Dit principe contrasteert met traditionele theorieën die de nadruk leggen op leren van alleen directe ervaring.

Cognitieve processen bij leren

Volgens Bandura's theorie zijn cognitieve processen cruciaal voor leren. Hij stelt dat individuen actieve informatieverwerkers zijn. Je reageert niet alleen op stimuli. Je observeert, interpreteert en neemt vervolgens beslissingen over het repliceren van waargenomen gedrag.

Verwachtingen, overtuigingen en zelfeffectiviteit beïnvloeden allemaal of iemand een bepaald gedrag aanneemt. Bandura's theorie overbrugt cognitief leren en traditionele gedragstheorieën.

Verwerving van nieuw gedrag

Bandura stelt dat leren kan plaatsvinden zonder directe gedragsverandering. Dit betekent dat leren en gedrag niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. U kunt bijvoorbeeld een manager zien die een conflict op de werkvloer onschadelijk maakt. Zelfs als u die vaardigheden voor conflictoplossing niet meteen toepast, hebt u toch geleerd hoe u ze moet gebruiken.

Deze informatie blijft sluimerend totdat er motivatie of een behoefte is om te handelen. Op deze manier kan leren een stil proces zijn, waarbij mensen informatie verzamelen en opslaan voor later.

Indirecte versterking

Volgens theoretici van sociaal leren hebben bekrachtiging en straf indirecte effecten op leren. Dit staat in contrast met traditionele theorieën zoals BF Skinners operante conditioneringsargument. Skinners theorie stelt dat leren plaatsvindt door middel van directe negatieve bekrachtiging en positieve bekrachtiging.

In plaats daarvan promoot de theorie van sociaal leren plaatsvervangend leren door indirecte bekrachtiging. Dit betekent dat individuen eerder geneigd zijn om gedragingen te imiteren als ze anderen daarvoor beloond zien worden. Bijvoorbeeld, het zien van een peer die lof ontvangt voor een project kan je aanmoedigen om goed te presteren.

Rolmodellen: gewenst gedrag van anderen

Bandura beweert dat leren modelleren inhoudt. Modelleren houdt in dat je nieuw gedrag imiteert door de acties van anderen te observeren en te repliceren.

Er zijn verschillende manieren om nieuw gedrag aan te leren, zoals:

  • Levende modellen (een persoon demonstreert het gedrag)
  • Mondelinge instructie (een individu beschrijft het gedrag)
  • Symbolische modellen (media beelden een gedrag uit)

Dit modelleringsproces is met name van invloed op het verwerven van sociaal gedrag en communicatievaardigheden. Modelleren vormt alles van lichaamstaal tot moreel gedrag. Na het observeren van gedrag, vindt modelleren plaats wanneer u de gespiegelde actie opneemt in uw routinematige gedrag.

Impact van de theorie van sociaal leren

Bandura's baanbrekende theorie daagde ideeën over determinisme en biologische factoren met betrekking tot ontwikkeling uit. Determinisme is het idee dat alle menselijke acties worden bepaald door genetica of andere factoren buiten onze controle.

Bandura's theorie gaf behavioristische experts en criminologiespecialisten nieuw bewijs over aangeleerd gedrag. Op zijn beurt werd de ontwikkeling van agressie en crimineel gedrag een complexer onderwerp. De theorie van sociaal leren beïnvloedde ook het veld van maatschappelijk werk en wordt nog steeds gebruikt in moderne studies over zelfredzaamheid en onderwijspraktijk.

Belangrijkste conclusies uit de theorie van sociaal leren

De theorie van sociaal leren heeft ons veel geleerd over sociale psychologie en cognitieve ontwikkeling. Als gevolg hiervan kan de beschikbare informatie begrijpelijkerwijs overweldigend zijn. Het kan helpen om een ​​samenvatting van cruciale leerpunten te zien.

Hier zijn een paar Belangrijkste conclusies uit de theorie van sociaal leren overwegen:

  • Kinderen imiteren waargenomen gedrag, waaronder zowel agressief gedrag als positief gedrag
  • Sociale interacties zijn belangrijk in het leerproces
  • Werken in groepen helpt om mensen verantwoordelijk houden
  • Positieve rolmodellen zijn belangrijk
  • Je kunt lessen leren door middel van indirecte ervaringen en door middel van directe ervaringen

Waarom is de theorie van sociaal leren relevant voor jou?

Als nieuwe dingen leren geen deel uitmaakt van uw dagelijkse leven, vraagt ​​u zich misschien af ​​hoe de theorie van sociaal leren op u van toepassing is. Iedereen kan echter profiteren van het onderzoeken van hun leerproces. U besteedt meer tijd aan het leren en aannemen van nieuw gedrag dan u zich misschien realiseert. U leert voortdurend lessen in persoonlijke relaties en past zich aan nieuwe technologie aan. Elke dag wordt er nieuwe informatie de wereld ingestuurd.

Door te begrijpen hoe het gedrag van anderen uw groei beïnvloedt, kunt u uzelf beter begrijpen. Het leren van uw eigen motivaties en denkprocessen kan u ook helpen beter zelfbewustzijn. Wanneer je ken jezelf Het is dan makkelijker om te bepalen welke veranderingen in je levensstijl je nodig hebt om voldoening te vinden.

5 manieren om de theorie van sociaal leren toe te passen om uw leven te verbeteren

Er zijn verschillende manieren waarop u de theorie van sociaal leren kunt toepassen op uw leven. Kennis van de sociale psychologie kan worden gebruikt om u te helpen effectiever te leren.

1. Maximaliseer de vaardigheidsontwikkeling in groepen

Je leerervaringen kunnen worden verbeterd door anderen uit te nodigen om mee te doen. Er zijn verschillende manieren om deel te nemen aan groepsleren. Vergaderingen zijn een perfect voorbeeld. Ze bevorderen sociaal leren en groei, waardoor ze ideale kansen zijn om nieuwe vaardigheden te leren. Je zou een “lunch and learn” kunnen hebben, waarbij een teamlid de groep iets leert waar hij of zij verstand van heeft.

Professionele leergemeenschappen kunnen nuttig zijn als u uw persoonlijke groei wilt stimuleren. Als u een nieuwe vaardigheid wilt leren, kom dan samen met vrienden of volg een community-cursus. Samen leren in een sociale context helpt u gemotiveerd te raken. Peer learning biedt ook iemand om op te leunen en tips van te krijgen tijdens het leerproces.

2. Omring jezelf met ambitieuze mensen

Het is een oud gezegde dat je bekend bent door het gezelschap dat je hebt. De theorie van sociaal leren ondersteunt dat idee. Als je groot droomt, moet je tijd doorbrengen met ambitieuze mensen die integriteit tonen. Als je in de buurt bent van luie mensen met slechte gewoontes, breng je je ambitie misschien in gevaar.

Jezelf omringen met mensen die je stimuleren om te groeien, zal je helpen om te floreren. Het opbouwen van goede gewoontes en gedragingen komt natuurlijker als je anderen modelleert. Gebruik de kracht van positieve rolmodellen in je voordeel.

3. Onderwijs door middel van modelleren

Anderen alleen onderwijzen en adviseren is niet genoeg. Je moet een voorbeeld stellen door je gedrag en leven volgens je eigen persoonlijke waarden. Denk er eens over na. Zou je luisteren naar iemand die preekt over werkethiek, maar niets doet om luiheid te overwinnen? En wat dacht je van iemand die beweert eerlijkheid te verdedigen, maar achter de rug van anderen om praat?

Om te onderwijzen door middel van modelleren, oefen wat je predikt. Als je een nieuwe collega leert over een programma tijdens de onboarding van werknemers, begeleid ze er dan doorheen. De demonstratie zal helpen bij hun retentie en laat zien dat je bereid bent om ze te helpen leren.

4. Begrijp de impact van sociale media

Nu u de kracht van aangeleerd gedrag kent, realiseert u zich misschien hoeveel invloed uw omgeving heeft. Volgens een advies uit 2023 van de Amerikaanse Surgeon General, hadden adolescenten die meer dan drie uur per dag op sociale media zaten twee keer zoveel kans om psychische aandoeningen te ontwikkelen.

Het zien van mediageweld en andere negatieve beelden is mogelijk niet bevorderlijk voor uw mentale welzijn. Een meta-analyse uit 2023 over mediageweld en angst correleerde blootstelling aan verhoogde angst. U moet uw mediafeed vullen met accounts die uw gewenste gedrag vertonen. Met andere woorden, volg pagina's vol positiviteit die uw levensdoelen vertegenwoordigen. Als u positief gedrag ziet, is de kans groter dat u het in uw eigen leven herhaalt.

5. Omarm constructieve feedback

Een van de voordelen van leren met een groep is constructieve feedback. Zinnen als “Wat als je in plaats daarvan…” of “Ik denk dat het makkelijker zou zijn als…” zijn nuttig als ze op de juiste manier worden uitgesproken. Vragen om feedback kan je helpen bij je probleemoplossingsproces en je creatieve vermogens.

Je hoeft niet elk stukje constructieve kritiek dat je krijgt toe te passen, maar probeer een open geest te houden. Feedback ontvangen kan leiden tot innovatie en betere prestaties. Als je toegewijd bent aan zelfverbetering, kan leren van anderen je helpen groeien.

Het gebruik van de theorie van sociaal leren voor persoonlijke transformatie

Het pad naar individuele transformatie is geplaveid met veranderd gedrag. Je bewust worden van de factoren die je gedrag beïnvloeden is een essentiële stap. Gebruik de theorie van sociaal leren om jezelf te omringen met rolmodellen en anderen die streven naar kennis. Wanneer je je leven structureert rond persoonlijke groei, maak je het makkelijker om je te richten op je doelen.

Persoonlijke coaching kan u helpen een leermethode te ontdekken die het beste bij u past. Een coach kan u helpen positief gedrag te identificeren om te modelleren en te onderwijzen door middel van demonstratie om u op het goede spoor te houden.