Doelen versus doelstellingen: hoe u beide kunt gebruiken om verandering te bewerkstelligen

Vooruitgang op het werk

Je werkt dag in dag uit met je team. Toch is het voor elke manager een eeuwige uitdaging om erachter te komen hoe ze hun potentieel kunnen benutten en iedereen op het goede spoor kunnen houden.

Het begrijpen van het verschil tussen doelen en doelstellingen is een goed begin. Ontdek hoe het opsplitsen van grote doelen in meetbare stappen uw team verantwoordelijker en strategischer maakt. U kunt doelen en doelstellingen gebruiken om veranderingen in uw persoonlijke leven en uw professionele inspanningen te bewerkstelligen.

Het helpt om uw doelen en doelstellingen te zien als een grote en kleine relatie. Stel je een voetbalveld voor waar elke metermarkering jouw doelstellingen vertegenwoordigt. Deze markeringen bieden een meetbare voortgang naar uw doel, weergegeven door de eindzone.

Wat zijn doelen?

Een doel is een gewenst resultaat dat breed maar haalbaar is. Doelen kunnen een tijdsbestek voor de korte of lange termijn hebben. Doelen zijn doorgaans gericht op de productieve, financiële of operationele gezondheid van een bedrijf. Hierbij kunt u denken aan de implementatie van een nieuw besturingssysteem, het verhogen van de omzet of het verlagen van de omzet.

Ongeacht het doel dat u stelt, gebruik de SMART-methode. Specifieke, meetbare, haalbare, realistische en tijdgebonden doelen helpen bij het creëren van duidelijke en duurzame doelstellingen strategische plannen.

Hieronder staan ​​drie veelvoorkomende soorten doelen:

 • Tijdgebonden doelen: Deze doelen hebben een tijdslimiet, wat handig is voor het vaststellen van tijdige acties. Tijddoelen kunnen specifieke doelstellingen en tijdlijnen hebben om deze aan te vullen.
 • Resultaatgerichte doelen: Dit zijn transformatieve doelen. Ze begeleiden kleinere, meetbare stappen naar resultaten. Resultaatdoelen stimuleren grote veranderingen in de prestaties of het businessplan.
 • Procesgerichte doelstellingen: Dit zijn doelen om processen, systemen en workflows te veranderen. In plaats van zich te concentreren op een specifiek resultaat, richten procesdoelen zich op de methoden die teams gebruiken om taken te voltooien.

Wat zijn doelstellingen?

Als uw doelen de eindbestemming zijn, zijn doelstellingen uw routekaart. Een doelstelling is een meetbare actie met een vastgesteld doel. Ze zijn over het algemeen tijdgebonden en je creëert ze om grote doelen op te splitsen in kleine, haalbare stappen.

Effectieve doelstellingen zijn vergelijkbaar met actie plannen. Ze verleggen de focus van uw team van brede resultaten naar beter beheersbare stappen. Doelstellingen laten het team weten welke acties ze moeten ondernemen om het doel te bereiken. Terwijl u de doelstellingen van de takenlijst afvinkt, motiveert u uw team om zich op het uiteindelijke doel te concentreren.

Hier volgen drie voorbeelden van doeltypen:

 • Strategische doelen: Deze acties vormen de visie van een langetermijndoelstelling. Ze bieden teamleden structuur, visie en richting.
 • Tactische doelstellingen: Dit zijn inspanningen in de richting van een resultaat op korte termijn met een gewenste impact. Dit doelstellingstype brengt kortetermijnworkflows in lijn met langetermijnmijlpalen.
 • Operationele doelstellingen: Dit zijn kortetermijnbenchmarks die een strategie ondersteunen. Operationele doelstellingen verbinden verschillende afdelingen en zorgen ervoor dat iedereen op schema blijft.

4 belangrijke verschillen tussen doelen en doelstellingen

Om de functies van elk te benadrukken, zijn hier vier belangrijke verschillen tussen doelen en doelstellingen:

Tijdsspanne: U kunt zowel de korte als de lange termijn instellen werk doelen voor uw team, voor een jaar of langer. Doelstellingen zijn korter. Ze kunnen worden opgesplitst per dag, week of maand.

Doel: Je definieert doelen om je team op een bepaalde koers te zetten en gebruikt doelstellingen om stappen te plannen om het gewenste resultaat te bereiken.

Domein: Doelen zijn algemene prestaties, zoals het verhogen van de omzet of het verhogen van de omzet branding statistieken. De doelstellingen zijn beperkt en specifiek. Een doelstelling om de omzet van verschillende producten met 15% te verhogen kan bijvoorbeeld het doel van het vergroten van de totale winst dienen.

Hoeveelheid: Het is het beste om je te concentreren op een paar haalbare doelen. Om deze reden heeft u doorgaans slechts een handvol per afdeling. Doelstellingen hebben geen limiet. Gebruik er zoveel als nodig is om een ​​doel op te splitsen in uitvoerbare stappen.

3 voorbeelden van het gebruik van doelen en doelstellingen

Doelstellingen en doelstellingen gaan hand in hand om een ​​bedrijf te krijgen waar het heen wil. Door de juiste doelen te definiëren en deze te ondersteunen met goed op elkaar afgestemde doelstellingen vergroot u de kans op succes. Dit werkt voor kleinere doelen of grote harige gedurfde doelen (BHAG's).

Hier volgen drie voorbeelden van manieren waarop u doelen en objectieven kunt gebruiken om bedrijfsresultaten te bereiken:

Voorbeeld 1: Het tijdsgebonden doel

Veel leiders sluiten zich aan het stellen van doelen met de kalender. Het managementteam wil bijvoorbeeld de bedrijfsomzet met een bepaald percentage verhogen. Het team zou zich ten doel kunnen stellen de omzet binnen een bepaalde periode met een haalbaar bedrag te verhogen, samen met doelstellingen om dit te bereiken.

Doel: Verhoog de bedrijfsomzet met 20% binnen het volgende fiscale jaar.

Doelstellingen ter ondersteuning van een tijdsgebonden doel:

 • Lanceer een nieuwe productlijn om de omzet te verhogen
 • Implementeer een klantloyaliteitsprogramma om terugkerende klanten aan te moedigen
 • Uitbreiden naar nieuwe geografische markten met groeipotentieel
 • Verhoog de marketinginspanningen op digitale platforms om een ​​breder publiek te bereiken
 • Optimaliseer de prijsstrategie met behulp van prijsgegevens van concurrenten

Voorbeeld 2: Het resultaatgerichte doel

Door de prestaties te analyseren, kunnen bedrijven gebieden identificeren die verbeterd kunnen worden. U kunt een resultaatdoel opstellen om de prestaties op een specifiek gebied te verbeteren. Bijvoorbeeld een bedrijf met achterstand klanttevredenheid Key Performance Indicators (KPI’s) kunnen een resultaatdoel stellen om deze cijfers te verbeteren.

Doel: Behaal dit kwartaal een klanttevredenheidsscore van 90% of hoger.

Doelstellingen ter ondersteuning van een resultaatgericht doel:

 • Implementeer een klant feedback systeem om verbeterpunten te identificeren
 • Uitbreiden de ontwikkeling van medewerkers en training om interacties van hoge kwaliteit te garanderen
 • Creëer een flexibel retour- en ruilbeleid om de klantperceptie te verbeteren
 • Update aanbiedingen op basis van klantvoorkeuren en feedback

Voorbeeld 3: Het procesgerichte doel

Doel: Verminder handmatig werk voor de boekhoudafdeling.

Doelstellingen ter ondersteuning van een procesgericht doel:

 • Automatiseer boekhoudprocessen met behulp van softwaretools om handmatige gegevensinvoer te minimaliseren
 • Ontwikkel en train uw personeel in prognosetools voor een snellere en nauwkeurigere planning
 • Bouw een gecentraliseerd documentbeheersysteem om de onderzoekstijd te verkorten
 • Regelmatig introduceren teamvergaderingen verbeteringen te identificeren

Impactvolle doelen stellen versus doelstellingen

Voorzichtig doelen stellen en doelstellingen maken u klaar om te slagen. Jouw team moet het gevoel hebben dat hun werk bijdraagt ​​aan de missie. Gebruik deze praktijken om ervoor te zorgen dat uw doelen en doelstellingen impact hebben op het succes van uw team en uw bedrijf.

Hoe je impactvolle doelen kunt stellen

Definieer duidelijke, meetbare doelstellingen: Doelen moeten volgen SLIMME doelstellingen kader. Deze duidelijkheid helpt bij het volgen van de voortgang en het motiveren van het team om deze doelstellingen te verwezenlijken. Dit soort doelen houden je ook vast verantwoordelijk.

Betrek het team bij het stellen van doelen: Uw teamleden hebben inzichten om te delen. Bouw het proces voor het stellen van doelen op om eigenaarschap aan te moedigen samenwerking. Wanneer u bijdraagt ​​aan de planning, is de kans groter dat u investeert in het realiseren van die plannen.

Stel realistische tijdlijnen in: Zorg ervoor dat uw deadlines uitdagend zijn zonder het team te demotiveren. Onrealistische tijdlijnen kunnen leiden tot burn-out en uw doel ondermijnen. Dat blijkt uit een onderzoek van de American Psychological Association (APA). Werknemers met een burn-out hebben drie keer zoveel kans om actief op zoek te gaan naar een andere baan.

Integreer flexibiliteit: Aanpassingsvermogen is een belangrijk aspect van innovatie. Laat ruimte over om te draaien of aan te passen als er nieuwe informatie beschikbaar komt of trends veranderen. Vind manieren om teams te helpen hun prestaties te verbeteren aanpassingsvermogen.

Hoe u impactvolle doelstellingen kunt stellen

Begrijp het doel: Doelstellingen moeten nauw aansluiten bij de doelstellingen om resultaten te boeken. Neem de tijd om te begrijpen welke delen van het bedrijf een doel ondersteunt. Van daaruit krijgt u beter inzicht in de activiteiten die u daar zullen brengen.

Prioriteit geven aan doelstellingen: Niet alle doelen kunnen in één keer worden nagestreefd. Bepaal welke doelstellingen het meest cruciaal zijn voor uw succes en welke doelstellingen anderen mogelijk maken. Wijs tijd en middelen toe om eerst de kritieke behoeften aan te pakken.

Stel relevante statistieken vast: Bewaak de doelstellingen om ervoor te zorgen dat de bedrijfsaannames correct zijn. Regelmatige check-ins maken aanpassingen mogelijk en helpen u de uitkomst van activiteiten te begrijpen.

Doelen versus doelstellingen communiceren naar teamleden

Het meten van uw voortgang in de richting van algemene doelstellingen op de werkplek is eenvoudig als u op statistieken gebaseerde doelstellingen heeft gedefinieerd. Hier zijn drie belangrijke componenten voor het meten van de voortgang van uw team:

Identificeer relevante KPI’s: Kiezen slimme KPI’s om uw uiteindelijke doelen te analyseren. Als het uw doel is om de omzet te verhogen, kijk dan naar relevante prestatiestatistieken. Hierbij kunt u denken aan het verkoopconversiepercentage, de kosten voor klantenwerving en de gemiddelde winstmarge. Hoe specifieker uw gegevens, hoe gemakkelijker het zal zijn om kansen en zwakke punten in uw strategie te identificeren.

Meet prestaties uit het verleden: Door successen en uitdagingen uit het verleden te begrijpen, kunt u haalbare doelstellingen stellen. Als uw team bijvoorbeeld 15 dagen nodig heeft om een ​​nieuw klantvoorstel op te stellen, kunt u redelijke doelen stellen voor de uitvoering ervan. Meten prestatiebeheer helpt bij het succesvol voltooien van mijlpalen.

Ontwikkel een structuur: Een duidelijke strategie met een stapsgewijs proces helpt u uw taken op koers te houden. Het stelt het team in staat te begrijpen hoe de voortgang moet evolueren. Dit kan een gedetailleerd werkplan, dagelijkse individuele doelstellingen en een organisatiestructuur om het werk te ondersteunen.

Waarom je zowel doelen als doelstellingen nodig hebt voor teamsucces

Doelen en doelstellingen zijn twee helften van teamsucces. Deze twee hulpmiddelen werken samen om de visie en voortgang van het team te begeleiden.

 • Doelen geven een teamrichting en een doel om naar te streven. Ze organiseren teams rond concrete idealen en kunnen zelfs helpen bij het definiëren van die van een individueel teamlid carrièreontwikkeling.
 • Doelstellingen splitsen de missie op in verteerbare stappen. Goed gedefinieerde doelstellingen maken het voor teams gemakkelijker om de focus te behouden en hun voortgang te meten.

Doelstellingen bieden ook transparantie en tastbaar bewijs van vooruitgang. Met een structuur kunnen teams uitdagingen aangaan en verbeteren organisatorische prestatiesen bouw onderweg aan cohesie.

Leid je team naar de finish

Elk team is uniek en vereist verschillende strategieën om als eenheid te kunnen functioneren en naar een groter geheel te streven professionele doelen. Er bestaat geen magische sleutel om iedereen goed te laten presteren. Door doelen en doelstellingen in evenwicht te brengen, kunt u echter initiatieven ontwikkelen die het potentieel van uw team benutten.

Analyseer uw stroom teamdoelen en verdeel ze in kleinere dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse doelstellingen. Deze structuur en focus geven uw team een ​​gevoel van doelgerichtheid. Het behalen van elke mijlpaal biedt momenten om te vieren en manieren om als team verbinding te maken.

Zelfs leiders hebben doelen en doelstellingen nodig om gemotiveerd te blijven. Als u hulp nodig heeft bij het uitstippelen van een koers voor u en uw team, zoek een BetterUp-coach en ga vandaag nog aan de slag.