Deze ambtenaren zullen schriftelijk moeten verzoeken om uitbetaling van de achterstallige loonsverhoging van 2%

Nieuws

Het Ministerie van Financiën heeft in de Staatscourant (BOE) de instructies voor de salarisverhoging van 2% voor ambtenaren en werknemers gepubliceerd. In deze volgorde wordt uitgelegd dat de verhoging, samen met de betalingsachterstand (aangezien deze met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1 januari 2024), zal worden toegepast op de eerstvolgende loonsom in juli. al zijn er gevallen waarin de achterstallige bedragen niet automatisch worden betaald en het de belanghebbenden zelf zullen moeten zijn die schriftelijk om schadevergoeding verzoeken..

Concreet zullen ze een formulier moeten invullen, dat is toegevoegd aan de regel die vrijdag in de BOE is gepubliceerd. Welke ambtenaren zullen nu de inning van de achterstallige bedragen moeten aanvragen? Dit zal in de volgende gevallen moeten gebeuren:

  • Personeel dat tussen 1 januari 2024 en de laatste dag van de maand voorafgaand aan de betaling van de betalingsachterstanden hun bestemming binnen de Rijksoverheid heeft gewijzigd, met of zonder wijziging van de juridische aard van de dienstrelatie. U zult dit moeten navragen bij de personeelsorganisatie van het centrum.
  • Personeel uit de publieke sector dat tussen 1 januari 2024 en de laatste dag van de maand voorafgaand aan de betaling van de betalingsachterstand diensten heeft verleend aan een ander openbaar bestuur. U dient de uploads aan te vragen bij het centrum waar u de betalingsachterstand heeft aangevraagd.
  • Personeel dat “zich niet in een situatie van actieve of soortgelijke dienst bevond, hetzij vanwege pensionering of enige andere oorzaak, of dat zijn status als overheidspersoneel had verloren binnen de periode waarnaar in de voorgaande cijfers wordt verwezen.” De achterstallige bedragen worden in dit geval op verzoek van de belanghebbende betaald door de machtiging die de salarissen heeft betaald.
  • Indien de ambtenaar in deze periode is overleden, kunnen zijn erfgenamen verzoeken om de achterstallige schulden te innen.

Hoe de salarisverhoging wordt toegepast op de loonadministratie

Vanaf de loonsom van juli wordt, net als bij alle daaropvolgende loonbetalingen, de vaste verhoging van 2% toegepast die is overeengekomen in de 'Raamovereenkomst voor een Bestuursvorm van de 21e eeuw'. Bovendien worden in deze loonadministratie, zoals uitgelegd, de achterstallige bedragen ontvangen die overeenkomen met de maanden januari, februari, maart, april, mei en juni. Deze verschijnen onder de titel ‘Verhoging betalingsachterstand 2 procent 2024…’, waarin elk van de beloningsconcepten waarop de verhoging van toepassing is, wordt beschreven en de begin- en einddatum waarmee de betalingsachterstand wordt afgehandeld.

De BOE-publicatie waarschuwt daar echter ook voor Het wordt mogelijk niet in juli ontvangen als “de verantwoordelijke vergunning” niet “alle noodzakelijke formele elementen bevat of in andere gevallen waarin dit om technische redenen niet mogelijk is”in welk geval “het waar mogelijk op de eerste loonlijst wordt betaald.”

Formulier voor het aanvragen van betalingsachterstanden

Als u zich in een van de bovenstaande situaties bevindt, is dit het bovengenoemde formulier dat ambtenaren moeten invullen:

Wanneer wordt de extra verhoging van 0,5% toegepast?

De ‘Raamovereenkomst voor een bestuur in de 21e eeuw’ omvatte ook een extra stijging van 0,5% als de som van de variatie in de IPCA, van 2022 tot 2024, groter zou zijn dan 8%. Zonder de gegevens voor 2024 mee te tellen, bedroeg deze index eind 2023 al 8,8%, dus ambtenaren en werknemers zullen deze moeten verzamelen. Ze zullen het nu echter niet doen en leggen de minister van Financiën, María Jesús Montero, uit dat “de rekening in januari volgend jaar zal worden opgemaakt.” Dat wil zeggen: in 2025.