De BOE publiceert de Gezondheidsexamens met 107 plaatsen voor verpleegkundigen, artsen en inspecteurs

Nieuws

Hij Officiële Staatscourant (BOE) onlangs verschenen A oproep tot competities met 107 plaatsen voor gezondheidspersoneel. De eerste is afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid (73 posities) voor verplegend personeel (23) en inspectietechnici (50). De tweede, afhankelijk van het Ministerie van Inclusie, Sociale Zekerheid en Migratie, betreft 34 vacatures voor artsen die gespecialiseerd zijn in maritieme gezondheid. Zij garanderen allemaal stabiele werkgelegenheid bij de overheid, hetzij als ambtenaar of als vast personeelslid.

Hij de aanmeldingsperiode is nu geopend en is rechtstreeks toegankelijk via de website administracion.gob.es of door de BOE te raadplegen. Op beide sites worden de wijze van aanleveren van de documentatie en de deadlines toegelicht. Zodra het selectieproces is afgerond, zullen nieuwe overheidsmedewerkers een cursus moeten volgen om hun professionele vaardigheden te verbeteren.

Het zijn niet de enige opposities die de BOE eind december heeft gepubliceerd. En voor het einde van het jaar kunnen mensen die dankzij een baan als ambtenaar een toekomst willen garanderen, uit meer functies kiezen.

Oppositie voor gezondheidstechnici en verplegend personeel

Het ministerie van Volksgezondheid kondigt via de BOE de oproep aan voor een nieuw selectieproces voor verpleegkundigen en inspectietechnici.

  • 50 plaatsen voor gezondheidsinspectietechnici.
  • 23 voor de verpleegafdeling.

Om deel te kunnen nemen is het essentieel dat je beschikt over de Diploma of universitair diploma verpleegkunde of dezelfde kwalificatie maar als technisch ingenieur, technisch architect of diploma voor het gebied Inspectietechnici. De deadline voor het (elektronisch) indienen van aanvragen is open tot 18 januari.

De wedstrijden bestaan ​​uit een gratis toegangsexamen en vervolgens een selectieve cursus van een maand. Het is verplicht en er zal kennis worden overgedragen die de professionele vaardigheden zal verbeteren en de nieuwe overheidsfunctionaris zal accrediteren om nieuwe taken uit te voeren.

De BOE publiceert het selectieproces voor Maritieme Gezondheid

De tweede oproep die in de Staatscourant wordt gepubliceerd, is die van Maritieme gezondheidsartsen, met 34 zetels. In dit geval is er sprake van een oppositionele competitie en worden beroepservaring, opleiding of het hebben van andere academische kwalificaties of masterdiploma’s gewaardeerd.

De te vervullen vacatures betreffen vaste medewerkers met vrije toegang. Naast het hebben van de Spaanse nationaliteit en het niet zijn uitgesloten van dienst bij de administratie, is het als vereiste vereist dat u een universitaire graad in geneeskunde heeft behaald.

De aanvraag moet worden ingediend binnen 20 werkdagen vanaf het moment dat de oproep officieel is gepubliceerd op 14 december. Hiervoor moet u model 790 downloaden dat op internet staat, in het General Access Point, in de sectie ‘Registratie in Selectieve Tests (IPS)’.