De Bank van Spanje zegt dat het land vóór 2053 25 miljoen immigranten nodig heeft om te werken

Nieuws

Hij Bank van Spanje schat dat tegen het jaar 2053 Spanje zal de integratie van 24,673 miljoen immigranten in de werkende leeftijd nodig hebben om de vergrijzing van de bevolking tegen te gaan en mogelijke onevenwichtigheden op de Spaanse arbeidsmarkt in de toekomst op te lossen.

Dit wordt uitgelegd in de 'Jaarverslag 2023', dinsdag gepubliceerd door de Bank van Spanje. Er wordt benadrukt dat een van de belangrijkste problemen waarmee de belangrijkste wereldeconomieën de komende jaren te maken zullen krijgen, juist de vergrijzing van de bevolking is.

Tot deze problemen behoren de demografische verandering in het land (we worden ouder). Daarnaast wijzen zij op andere problemen, zoals de economische groei, de dynamiek op de arbeidsmarkt en schommelingen in de inkomsten en uitgaven van de publieke sector.

In die zin, hoewel de De migratiestromen zijn behoorlijk actief geweest, maar het lijkt niet voldoende te zijn om de vergrijzing van de Spaanse bevolking te stoppen of om te keren. Aan de andere kant geeft het aan dat migratie op zichzelf waarschijnlijk niet alle mogelijke toekomstige onevenwichtigheden op de Spaanse arbeidsmarkt kan oplossen.

“Het vermogen van de migratiestromen om de vergrijzing van de bevolking merkbaar te verzachten is beperkt”, aldus het rapport van de Spaanse centrale bank.

Hoe de afhankelijkheidsratio in Spanje zou moeten zijn

Het afhankelijkheidspercentage meet het aandeel van de afhankelijke bevolking (normaal gesproken degenen onder de 16 en ouder dan 66 jaar) in verhouding tot de bevolking in de werkende leeftijd (tussen 16 en 66 jaar). Zoals uitgelegd door de Bank van Spanje. Om het huidige afhankelijkheidspercentage van 26,6% in 2053 te behouden, terwijl er naar verwachting 14.847.105 mensen ouder dan 66 jaar zullen zijn volgens projecties van het INE (Nationaal Instituut voor de Statistiek), Er zullen 55.897.931 mensen nodig zijn in de leeftijdscategorie van 16 tot 66 jaar.

Volgens projecties wordt voor dat jaar verwacht dat er 12.355.237 mensen geboren zullen worden buiten Spanje en 18.870.103 geboren in Spanje, allemaal tussen de 16 en 65 jaar oud. Om het noodzakelijke aantal van 55.897.931 mensen in de werkende leeftijd te bereiken en de afhankelijkheidsgraad op het gewenste niveau te houden, zou het nodig zijn dat de immigrantenpopulatie in die leeftijdscategorie toeneemt tot 37.027.828 in 2053. Dit zou impliceren dat, naast de immigranten waar al rekening mee is gehouden, zou dit noodzakelijk zijn 24.673 miljoen extra immigranten in de werkende leeftijd.