De Arbeidsinspectie spreekt duidelijk: zij kunnen uw fooien niet aannemen en zo worden ze ook geclaimd

Nieuws

In Spanje bestaat er geen wet die dit regelt tips. Om deze reden worden werknemers met bepaalde problemen geconfronteerd rechtsonzekerheid wat in veel situaties in conflicten uitmondt, wanneer het bedrijf besluit het ingezamelde geld te behouden en niet onder het personeel te verdelen. Maar kunnen ze dit? Kunnen de getroffen werknemers, bijna altijd obers, klagen?

De voorzitter van de Unie van Arbeids- en Sociale Zekerheidsinspecteurs (SITSS), Ana Ercoreca, heeft tijdens het programma 'Er is hier werk' op deze vraag gereageerd en uitgelegd dat fooien geld zijn dat consumenten en klanten vrijwillig besluiten aan werknemers over te laten om de ontvangen aandacht en service te belonen. Dus, Ze hebben het recht om ze te ontvangen, omdat ze betaald zijn voor hun werk en het bedrijf ze niet kan houden.

Verder legt hij die tips verder uit komen overeen met alle werknemers die betrokken zijn bij het serviceproces, en niet alleen met de obers. Bedrijven moeten ze dus niet alleen verdelen onder de obers, maar ook onder de koks en het schoonmaakpersoneel, zoals bepaald in de uitspraak van het Hooggerechtshof van Baskenland van 18 juli 2021. In dezelfde zaak werd wees erop dat alle werknemers die bij het proces betrokken zijn, recht hebben op fooien, die een donatie zijn van de klant aan de werknemers.

Ze kunnen ze niet van de ene op de andere dag verwijderen.

Wat de distributie betreft, geeft Ana Ercoreca ook aan dat het bedrijf kan het uitbetalen van fooien van de ene op de andere dag niet elimineren, aangezien dit een substantiële wijziging van de arbeidsomstandigheden zou betekenenzo blijkt uit een uitspraak van het Hooggerechtshof van 17 juni 2021. Om deze reden zou er een claim kunnen worden ingediend om ze terug te vorderen.

Om een ​​claim in te dienen, legt de inspecteur uit, moet je je toevlucht nemen tot civiele (en niet sociale) middelen, aangezien dit niet binnen de reikwijdte van het dienstverband zou vallen, aangezien de fooi een bedrag is dat geen deel uitmaakt van het salaris, waarvoor het wel niet betaald en dat het ook geen effect heeft bij de berekening van de ontslagvergoeding. Het maakt echter wel deel uit van het inkomen uit werk, zoals het ministerie van Financiën op 29 november 2017 in overleg heeft besloten.

Mochten ze toch binnenkomen en besluit het bedrijf van de ene op de andere dag niet meer uit te betalen, dan kon er ook aangifte worden gedaan bij de Arbeidsinspectie, omdat het om een ​​substantiële wijziging gaat. Opgemerkt moet worden dat al het bovenstaande geldt voor zowel fooien die contant worden achtergelaten als fooien die met een kaart worden betaald, waardoor steeds meer restaurants, cafés en dergelijke deze via dit systeem kunnen betalen.