De Adecco Foundation creëert in 2023 8.284 banen voor mensen die het risico lopen op sociale uitsluiting, 3,2% meer dan het jaar daarvoor

Nieuws

De Stichting Adecco heeft zijn activiteitenverslag voor het begrotingsjaar 2023 gepresenteerd, waarin het zijn inzet voor arbeidsinclusie en het scheppen van werkgelegenheid voor mensen in kwetsbare situaties benadrukt. Het rapport weerspiegelt een jaar waarin intensief is gewerkt gepersonaliseerde oplossingen bieden aan degenen die dit het meest nodig hebben.

Volgens Francisco Mesonero, algemeen directeur van de Adecco Foundation, markeerde vorig jaar een significante evolutie in het werkmodel, met een hernieuwde nadruk op specialisatie en de versterking van werkgelegenheidsprogramma's die zijn aangepast aan de individuele behoeften van elke persoon. Deze geïndividualiseerde aanpak heeft geresulteerd in het genereren van 8.284 banen in 2023, een stijging van 3,2% vergeleken met het voorgaande jaar, wat benadrukt dat 5.785 van deze banen voor mensen met een handicap waren.

Adecco-werkgelegenheidsprogramma's

De werkgelegenheidsprogramma's van de Adecco Foundation bestrijken verschillende interventiegebieden, van opleiding voor mensen met een handicap ter ondersteuning van vrouwen die het risico lopen te worden uitgesloten en werkloze ouderen. Elk programma heeft een gespecialiseerd team dat de persoonlijke en professionele barrières van de begunstigden begrijpt, wat uitgebreide zorg en het creëren van duurzame banen in de loop van de tijd mogelijk maakt.

De loopbaanbegeleiding speelt een fundamentele rol in dit proces, waarbij het afgelopen jaar 27.025 mensen zijn geholpen, die hen de nodige middelen en instrumenten hebben geboden om effectief toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Bovendien is opleiding een belangrijke pijler geworden, waarbij 5.572 mensen zijn opgeleid in verschillende strategische gebieden en veelgevraagde sectoren.

De steun van het bedrijfsleven en de samenwerking met het openbaar bestuur zijn fundamentele elementen voor het succes van de programma’s van de Adecco Foundation. In 2023, 631 bedrijven steunden haar sociale missieterwijl overheidssteun de ontwikkeling mogelijk maakte van 80 arbeidsinclusieprogramma's gericht op mensen met speciale problemen.

De sociale investering van de Adecco Foundation in 2023 bedroeg € 22.940.162, 14% meer dan het jaar ervoor, wat een weerspiegeling is van haar voortdurende inzet voor het creëren van werkgelegenheid voor de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.

Met een aanpak gericht op individuele behoeften en een solide samenwerkingsnetwerk blijft de Adecco Foundation een maatstaf bij het bevorderen van arbeidsinclusie en het verminderen van sociale ongelijkheid in Spanje. Hun onvermoeibare werk weerspiegelt hun toewijding aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die een pad markeren naar een rechtvaardigere en gelijke toekomst voor iedereen.