Development Articles, Tutorials & More

Salarissen: deze functies waarvan de salarissen in 2024 stijgen

De verhogingen van 2024 zullen niet voor iedereen gelden! “Houston we hebben een probleem!” “. Volgens het beloningsonderzoek uit 2024, gepubliceerd door de firma Robert Walters, is amper één op de twee bedrijven van plan om in 2024 verhogingen toe …

Hoe wordt de schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag berekend?

Wanneer het bedrijf een werknemer ontslaat zonder zich te houden aan de wettelijke procedure vastgelegd in het Arbeidersstatuut (ET) of zonder zich te beroepen op wettelijke en naar behoren gemotiveerde redenen, kan dit als onredelijk ontslag worden aangemerkt (alleen een …