Betekenis geven aan werk: 7 manieren om u te helpen

Vooruitgang op het werk

1. Betekenis op het werk: doe een stapje terug vanuit je rol in het bedrijf

Begrijpen wat je missie is in het bedrijf is essentieel om betekenis te vinden in je werk. Als het je lukt om het belang van je rol in de totale organisatie duidelijk te identificeren, om je werkterreinen duidelijk te identificeren, zullen zelfs repetitieve taken betekenis krijgen in je ogen.

Je nuttig voelen ontwikkelt zelfvertrouwen en bevordert de erkenning van leeftijdsgenoten. Een vicieuze cirkel die welzijn en vervulling bevordert.

2. Doe mee om betekenis te geven aan werk

Hoe meer u in het bedrijf investeert, hoe meer uw inzet wordt gewaardeerd en lonend.

Of het nu gaat om uw betrokkenheid bij projecten, bij het beheer van uw teams, bij het ondersteunen van medewerkers of bij aanverwante activiteiten van het bedrijf (organisatie van evenementen, vertegenwoordiging van personeel, enz.), u krijgt voldoening. En je groeit er overheen!

3. Waardeer, ontwikkel en deel je vaardigheden

Zingeving vinden op het werk betekent ook professioneel ontwikkelen. Het inzetten van je vaardigheden in het kader van je functie en het kunnen ontwikkelen daarvan draagt ​​bij aan deze ontwikkeling.

Beter nog: laat anderen profiteren van uw knowhow, intern of als onderdeel van een vaardigheidssponsorproject.

4. Een globale visie aannemen om betekenis te geven aan werk

Zelfs als u geen deel uitmaakt van het management, moet u de impact van de activiteiten van uw bedrijf op de samenleving begrijpen… Het delen van de visie en waarden van het bedrijf met zijn leiders betekent een stap terug doen in de betekenis van zijn beroep. Houd hier rekening mee: elke schakel in de keten is belangrijk!

5. Draag bij aan de MVO-dimensie

Ongeacht de grootte en de sector waarin uw bedrijf actief is, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een onderwerp dat haar aangaat. Wil je betekenis geven aan je aanwezigheid in de samenleving (in beide betekenissen van het woord)?

Stel actielijnen voor om het sociale, maatschappelijke en ecologische engagement van uw bedrijf te ontwikkelen!

6. Kies een branche die voor jou logisch is

Door te investeren in de sociale sector, het domein van hernieuwbare energie of binnen een NGO, zal de betekenis van je werk gevonden worden!

Milieuberoepen zijn in zwang. Ze rekruteren zelfs leidinggevenden. Om zin aan werk te geven, ga op zoek naar vacatures in deze activiteitssector.

7. Kies een verantwoordelijk bedrijf

Voorheen waren de beste bedrijven die met de beste economische prestaties. Vandaag wordt er rekening gehouden met nieuwe criteria: solidariteitsacties, engagement voor de circulaire economie, ecologische voetafdruk, ethische praktijken…

Soms, meer dan het beroep zelf, is het het bedrijf waarheen men besluit te verhuizen dat al zijn betekenis aan het werk geeft! Lees meer over de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor uw branche.