Alexandra Roulet, winnaar van de prijs voor beste jonge econoom: “Tot nu toe kon je door langer werkloos te zijn geen betere baan krijgen”

Nieuws

Risico van versterking van het “morele risico” van de werkloosheidsverzekering

L'”moreel gevaar” duidt op een risico op minder verantwoordelijk gedrag omdat we weten dat we beschermd zijn.

Een werkloze kan dus minder moeite doen om een ​​baan te vinden, omdat hij wordt gecompenseerd. “Zoals alle verzekeringen brengt werkloosheidsverzekering een ‘moreel risico’ met zich mee als het mensen niet aanmoedigt om snel genoeg werk te vinden,” gelooft Alexandra Roulet. In zijn werk uitgevoerd met Thomas Le Barbanchon en Roland Rathelotlegt ze uit “Als we de duur van de compensatie met 10% verhogen, neemt de duur van de werkloosheid toe met 3%. »

Naar mijn mening is software, in de ogen van de president van de republiek, volledige werkgelegenheid, en begrotingsprestaties het gevolg.

Alexandra Roulet, interview met Le Figaro 13 april 2024

Risico van aanhoudende werkloosheid zonder verbetering van de kwaliteit van de banen?

De nieuwe hervorming zal de duur van de compensatie voor werklozen verkorten (zie ons artikel “Hervorming van de werkloosheidsverzekering: welke werkzoekende wordt getroffen”). Een deugdzame achteruitgang bevestigt Alexandra Roulet in een interview op BFM Business vanochtend : “Als we de duur van de compensatie verkorten, verkorten we ook de duur van de werkloosheid. Dit blijkt uit mijn werk, maar ook uit dat van andere economen. »

Aan de andere kant is het onzekerder de kwaliteit van de gevonden baan. Blijven mensen langer werkloos omdat ze tijd hebben of omdat ze op zoek zijn naar een betere baan? Het hangt allemaal af van de context, erkent Alexandra Roulet. “Vorig jaar hebben we de duur van de compensatie met 25% verkort, zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit van de gevonden banen. Ik was behoorlijk zelfverzekerd. Maar vandaag betreden we een zone van onzekerheid met de nieuwe verlaging die vanaf 1 december van toepassing zal zijn. We weten niet of dit de kwaliteit van de gevonden banen zal schaden. Er is een kleine onzekerheidsmarge omdat we extrapoleren op basis van de resultaten van onderzoeken die in andere contexten zijn uitgevoerd., vertrouwde de econoom toe tijdens een interview op BFM Business op 30 mei. Ze erkent dat het werk waarop ze vertrouwt uit 2019 dateert, dat wil zeggen vóór de hervormingen van de twee ambtstermijnen van Emmanuel Macron.

Interview met Alexandra Roulet over BFM Business op 30 mei 2024:

En te specificeren in a artikel uit Wereld vanaf 27 mei : “Zijn de winsten voldoende als het om andere criteria gaat, zoals het risico dat sommigen een verschuiving in de sociale minima teweegbrengen? Dit is waar economen uiteenlopen en politici bemiddelen.”

Economie is een bril waarmee je de wereld kunt zien. Ze helpen problemen op te helderen

Alexandra Roulet op Classic Radio op 28 mei 2024

De doelstelling van een werkloosheidspercentage van 5% brengt een sociaal risico van onveiligheid met zich mee

De door de regering gestelde doelstelling van volledige werkgelegenheid gaat verder dan de kwestie van het werkloosheidspercentage van 5%. “Tegenwoordig zou, gezien de Franse productiviteit, het terugdringen van de werkloosheid tot dit niveau het risico lopen te worden bereikt ten koste van een proliferatie van ‘mini-banen’. Maar de vraag van kwaliteit van het werk, van de loopbaanontwikkeling, is ook essentieel. Economen Antoine Bozio en Étienne Wasmer werken momenteel aan belastingverlagingen op lage lonen. Ik geloof dat we manoeuvreerruimte hebben om deze hulp te herprofileren ten gunste van eerlijke lonen boven het minimumloon. gezegd Alexandra Roulet in een interview met Le Figaro op 13 april.

Interview met Alexandra Roulet op Klassieke Radio op 28 mei 2024:

Alexandra Roulet in het kort

De 37-jarige Alexandra Roulet is een econoom die academische uitmuntendheid combineert met deelname aan het publieke debat. Twee criteria die haar ertoe brachten finalist te worden – en uiteindelijk winnaar van 2024 – van de Prijs voor Beste Jonge Econoom, die elk jaar wordt uitgereikt door Le Cercle des Economistes en Le Monde.

  • Als voormalig studente van de École normale supérieure (Ulm) verdedigde ze haar proefschrift aan Harvard in 2017.
  • Ze geeft les aan INSEAD en is lid van het Centre for Economic Policy Research (CEPR) en de Council for Economic Analysis (CAE). Tussen juni 2022 en september 2023 was ze adviseur macro-economie en openbaar beleid van Emmanuel Macron en Élisabeth Borne.
  • Zijn onderzoek richt zich op de verbanden tussen werkloosheid en gezondheid, de gevolgen van de werkloosheidsverzekering en loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Zijn publicaties zijn verschenen in prestigieuze tijdschriften zoals Tijdschrift voor Publieke Economie en deAmerikaans economisch tijdschrift.
  • Ze heeft ook boeken gepubliceerd voor het grote publiek, waaronder Het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt (Scé Po-pers).
  • Alexandra Roulet werkt samen met France Travail aan de effecten van de 35-urige werkweek en het Secretariaat-Generaal voor Investeringen (SGPI) aan de impact van kunstmatige intelligentie op de werkgelegenheid.