Accumulatie van werkgelegenheid en werkloosheid: 2 mogelijke gevallen met de ARE

Loon

Salaris en werkloosheid opbouwen in geval van hervatting van een professionele activiteit

Je bent op zoek naar een voltijds contract van onbepaalde duur en je krijgt enkel parttime functies aangeboden (Parttime: welke vergoeding?)… Aarzel niet langer en accepteer. Om tijdens een periode van werkloosheid weer in het zadel te komen, is het vaak het beste om een ​​parttime betaalde functie te aanvaarden. Terwijl u wacht op de Graal, kunt u werkloosheidsuitkeringen en lonen combineren. Het voordeel is meervoudig: je doet ervaring op, je breidt je netwerk uit… en je combineert salaris en werkloosheid.

Hervatting van bezoldigde activiteit: mogelijke combinatie van ARE en salaris

Overeenkomstig artikel 3§2 van de akkoord van 14 april 2017 inzake werkloosheidsverzekering en artikelen 30 tot 34 van het bijgevoegde algemeen reglement, (C. trav., art. L5422-1 en volgende.)en vooral actief en permanent op zoek zijn naar een baan (maar ook niet de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, enz.).

Je toeslagen worden uiteraard berekend op basis van het salaris dat je maandelijks ontvangt. Het betaalde ARE-bedrag komt overeen met de bedrag van de dagelijkse ARE vermenigvuldigd met het aantal compensabele dagen per maand onder de ARE. Dit aantal compensabele dagen wordt berekend volgens de volgende formule: [ARE mensuelle – (rémunération brute de l’activité reprise * 0,70)] / ZIJN dagelijks.

U zult uw activiteit elke keer moeten verantwoorden. (D. n° 2019-797 van 26 juli 2019 met betrekking tot de werkloosheidsverzekering), als u een beroepsactiviteit hervatte terwijl u uw werkloosheidsrechten nog niet had uitgeput, en u deze vervolgens verliest, geniet u de hervatting van uw aanvankelijke werkloosheidsrechten totdat ze zijn uitgeput. Als je op de dag dat je rechten zijn uitgeput, minimaal gewerkt hebt 910 uur (d.w.z. 6 maanden), profiteert u van nieuwe rechten met een nieuwe vergoedingsduur.

Goed om te weten : met pensioen ? Wij vertellen u alles over de regels van het combineren van pensioenwerk.