Ze kunnen mogelijk geld van uw loonlijst afhalen als u te laat op uw werk komt.

Nieuws

Als u een van die niet-punctuele mensen bent die zelfs te laat op het werk arriveert, moet u voorzichtig zijn. Ze kunnen u niet alleen sancties opleggen, maar in het ergste geval kunnen ze u ook ontslaan als deze praktijk wordt herhaald en zonder enige rechtvaardiging. Maar ook, hoewel minder bekend, ze kunnen u minder op de loonlijst betalen. Dit is vastgesteld bij uitspraak 2264/2021 van de Hoge Raad.

Hiermee introduceerde het Hooggerechtshof, in geval van herhaaldelijk uitstel, de mogelijkheid dat bedrijven dit wel kunnen doen trek van de loonsom van de werknemers het deel af dat overeenkomt met het tijdstip waarop zij te laat op hun werk aankwamen. Met het oog hierop rechtvaardigt het dat artikel 30 van het Arbeidersstatuut bepaalt dat “de werknemer het recht op zijn loon zal behouden indien hij geen diensten levert om redenen die aan de werkgever en niet aan de werknemer kunnen worden toegeschreven. “In het tegenovergestelde geval, als het gebrek aan dienstverlening alleen te wijten is aan de werknemer, die vertraging oploopt bij het in dienst treden zonder geldige reden, vindt er geen arbeidsdienstverlening plaats die de opbouw van loon met zich meebrengt.”

In die zin legt het Hooggerechtshof verder uit dat “gedurende de tijd waarin de werknemer geen arbeidsdiensten levert en daartoe de verplichting heeft, zonder enige rechtvaardiging, het synallagmatische karakter van de arbeidsovereenkomst betekent dat er geen salaris wordt verdiend, zonder dit impliceert een “elke boete.”

Althans, voor de Hoge Raad in deze zaak de werknemer wordt niet bestraft met een boete als hij dat wel doetzoals verboden door de wet in artikel 58, aangezien: omdat de werknemer gedurende die tijd niet heeft gewerkt (waarin hij te laat is aangekomen), er is geen salaris verdiendHet is dus mogelijk dat de onderneming het salaris dat overeenkomt met de periode waarin de werknemer niet aan het werk was, niet uitbetaalt. En hij begreep het op deze manier, moet worden opgemerkt, omdat het bedrijf in ploegen werkte met specifieke schema's, waardoor werknemers de dienst niet op een ander tijdstip konden uitvoeren ter compensatie van de tijd dat ze te laat arriveerden.

Wanneer ze een deel van je salaris kunnen afpakken als je te laat komt

Op basis van de eerdere uitspraak van de Hoge Raad is het mogelijk dat het bedrijf een deel van het salaris van de loonsom kan inhouden als aan de volgende factoren wordt voldaan: het is een aanhoudende vertraging (deze wordt in de loop van de tijd herhaald), de vertraging is uitsluitend te wijten aan de werknemer zonder dat het bedrijf er niets mee te maken had, er is geen rechtvaardiging en de werknemer heeft de vertraging op geen enkel ander moment ingehaald. Als dat zo is, zou dat als zodanig worden beschouwd het genoemde salaris is niet verdiend (in tegenstelling tot wat er gebeurt met de boete), zodat ze konden stoppen met het betalen van het gedeelte dat overeenkomt met de vertraging in de loonadministratie.

Herhaaldelijk te laat komen kan ook leiden tot ontslag

In de ernstigste gevallen kan te laat komen op het werk dat wel zijn leiden tot een disciplinair ontslag. Dit is geregeld in artikel 54 van het Arbeidersstatuut en een van de oorzaken die dit meebrengt om het te kunnen toepassen zijn “herhaalde en ongerechtvaardigde afwezigheid van aanwezigheid of stiptheid op het werk.”

Wat betreft hoeveel vertragingen er nodig zijn om het ontslag te rechtvaardigen, moeten we verwijzen naar de collectieve overeenkomst, aangezien deze zal afhangen van wat daarin wordt vastgelegd. Uit 'Labor Issues' wijzen ze er echter op dat elk geval specifiek moet worden bestudeerd omdat, afhankelijk van de ernst, een schending van de contractuele goede trouw gerechtvaardigd kan zijn, zelfs met een enkele vertraging. Er moet aan worden herinnerd dat het disciplinair ontslag geeft geen recht op schadevergoeding.