Yolanda Díaz staat voor de uitdaging van de OESO: arbeidstijdverkorting, een vierdaagse werkweek en meer vaste werkgelegenheid

Nieuws

Verkorting van de werkdag tot het bereiken 37,5 uur in 2025, A week met vier dagen werk of de mogelijkheid dat bedrijven het aantal uitbreiden vaste contracten. Dat is de routekaart die sindsdien is opgesteld Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) hebben het voorstel op tafel gelegd bij de minister van Arbeid en Sociale Economie, Yolanda Díaz.

De organisatie adviseert de regering van Spanje om te profiteren van de goede bereidheid van sociale actoren om vooruitgang te boeken in de onderhandelingen over arbeidstijdverkorting en andere maatregelen die de werknemers ten goede komen. Omdat bovendien de uitvoering van dit voorstel directe gevolgen zou hebben voor de salarissen.

De analyse is uitgevoerd op het bedrag van de SMI 2019 in Spanje (we moeten niet vergeten dat het bedrag aan het begin van het jaar steeg), wat een gemiddelde stijging van het maandinkomen van 5,8% betekent. “De stijging van deze SMI heeft een positieve impact op de salarissen”, benadrukken ze in het onderzoek.

Bij het voortzetten van deze arbeidshervormingen zou het van essentieel belang zijn dat werkgevers worden gecompenseerd voor de stijging van de arbeidskosten per uur of werknemers in het geval dat de wijziging inkomensverlies betekent.

Vierdaagse werkweek en kortere werktijden

De OESO brengt de mogelijkheid naar voren om de werkweek terug te brengen tot vier werkdagen, zoals al gebeurt in andere landen met een economie die vergelijkbaar is met die van Spanje. Ze zijn dus van mening dat minder werken tijdens de week de productiviteit zou verbeteren. Uit de analyses die zijn uitgevoerd vóór de publicatie van het document blijkt dat een lange werkdag schadelijk is voor de gezondheid.

En het punt is dat als in Spanje zou worden toegepast wat al op andere arbeidsmarkten wordt gedaan, er een stijging van de lonen en de productie zou plaatsvinden die de economie zou verbeteren en de werkgelegenheid niet zou aantasten.

In dit laatste aspect heeft de Europese organisatie benadrukt dat de verhoging van het interprofessioneel minimumloon in 2019 “een positief effect had op laagbetaalde werknemers, zonder verlies van werkgelegenheid.” Een situatie die ook zichtbaar zal zijn bij de verhoging van de SMI die begin dit jaar werd goedgekeurd door Yolanda Díaz en de vakbonden.

Bevorder de transitie naar vaste tijdelijke contracten

De arbeidshervorming van Yolanda Díaz heeft de goedkeuring van de OESO. Vooral op het gebied van arbeidsovereenkomsten. Het feit dat er steeds meer werknemers zijn met een vaste baan wordt dus gewaardeerd, maar Het zou wenselijk zijn dat degenen die een tijdelijk contract hadden, op het moment van de verlenging permanent zouden worden..

Een ander zorgpunt in Europa betreft de inning van werkloosheidsuitkeringen bij de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (SEPE). In die zin is het de bedoeling dat wanneer een bedrijf besluit een werknemer te ontslaan, dit in onderling overleg gebeurt. Op deze manier zou het recht op het innen van de werkloosheid niet verloren gaan.

Het rapport maakt de grote, hangende kwestie op de Spaanse arbeidsmarkt duidelijk. Vergroot de werknemersvertegenwoordiging in kleinere bedrijven.