Werkstappen aan het gaspedaal met verkorting van de werkdag: de tekst zal over enkele weken beschikbaar zijn

Nieuws

Hij Ministerie van Arbeid en Sociale Economievia de staatssecretaris Joaquin Pérez Rey, maakt bekend dat er de komende weken een bijeenkomst zal plaatsvinden met sociale agenten om de tekst van de werktijdverkorting naar voren te brengen. Deze bijeenkomst zal ook dienen om het Arbeidersstatuut te hervormen en aan te passen aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

In antwoord op vragen van NieuwsWerkPérez Rey heeft erop gewezen dat het gaat om “het geven van een definitieve impuls aan een maatregel waar veel aan wordt gewerkt.” En de eerste stappen zijn al gezet, samen met de vakbonden en werkgevers, zodat de arbeidstijd van start gaat 40 uur per week tegen 37,5 uur zonder salarisverlaging.

Het was tijdens zijn verschijning voor de media om de werkloosheidsgegevens van april en de nieuwe leden van de sociale zekerheid toe te lichten. Context die is gebruikt om de noodzaak om dit document te hervormen te beïnvloeden. “Het is een van de belangrijkste toezeggingen van de coalitieregering”, zei hij.

Het Arbeidersstatuut, pijler van de arbeidsmarkt

De nummer twee van Yolanda Díaz aan het hoofd van het Ministerie van Arbeid heeft het belang benadrukt van een zo spoedig mogelijke hervorming van het Arbeidersstatuut. “Het is de belangrijkste regel van al degenen die de arbeidsmarkt reguleren, en het vereist kalmte, tijd en integratie.”

Al is hierin al vooruitgang geboekt, dankzij de arbeidshervorming, de Rider-wet of de thuiswerkwet. Deze punten zullen worden opgenomen in wat al bekend staat als de Statuut van de arbeider van de 21e eeuw.

Deze wordt echter niet gesloten, maar zal wel andere fundamentele veranderingen doorvoeren, zoals bijvoorbeeld de ontslagregeling ‘zodat het voor bedrijven niet rendabel is’ of het werknemersverlof. Ook het voorstel om meer democratie in de werkomgeving te bewerkstelligen zal worden geanalyseerd.

En een ander onderwerp dat besproken moet worden is de reeds genoemde arbeidstijdverkorting en de veranderingen voor de ecologische en groene transitie.