Wat is een seniormanager?

Vooruitgang op het werk

Wat is de definitie van seniormanager?

Een senior manager heefteen bijzondere status binnen een bedrijf en onderscheidt zich op verschillende niveaus van andere medewerkers. De senior manager heeft een aanzienlijk hoger salaris dan andere werknemers. Daarnaast heeft de senior executive een hoog opleidings- en kwalificatieniveau. Hij moet ook een gezagsfunctie uitoefenen over zijn teams, maar heeft niet per se mensen direct onder zijn bevel. Hij demonstreert ookgrote autonomie en reageert niet op conventionele werkschema’s. Hij is inderdaad vrij om zijn missies uit te oefenen zoals hij goeddunkt, maar moet niettemin resultaten behalen.

Wat zijn de verschillen tussen de status van executive en senior executive?

Zelfs als de titels van deze functies vergelijkbaar zijn, zijn de status van executive en die van senior executive toch verschillend. Het sup-frame is meestal de bovenkant van de frames, aangezien zijn missie is vaak het leiden van een team bestaande uit leidinggevenden. Als een manager dus geacht wordt te beschikken over hoge kwalificaties en bekwaamheden, een verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het bedrijf, evenals een initiatiefvermogen en een zekere autonomie, worden deze criteria voor managers, superieuren, met één stap verhoogd. Naar analogie, het salaris van de senior executive is ook hoger.

Wat zijn de voor- en nadelen van een senior executive zijn?

Het belangrijkste voordeel van de senior manager ligt in: salaris niveau die volgens de jurisprudentie “aanzienlijk hoger is dan die van werknemers die onder de cao vallen”. Want ook moet bekend zijn dat “de arbeidsvoorwaarden en lonen van werknemers met de kwaliteit van senior executives niet in de cao worden geregeld”. Deze uitsluiting van de reikwijdte van de cao kan als nadeel worden gezien in die zin dat de senior executive geen toegang heeft tot bepaalde voordelen zoals een 13e maand. Hij is ook niet onderworpen aan de wettelijke wekelijkse arbeidstijd.maar zijn werkdag mag niet langer zijn dan 10 uur en zijn week is beperkt tot 48 gewerkte uren.

Hoe weet je of je een senior executive bent?

Verwijs eerst naar: je arbeidsovereenkomst. Als u bent aangenomen als executive, maar uw taken lijken meer op de status van senior executive te lijken, wilt u misschien verder onderzoek doen. Het probleem is dat de definitie van senior manager niet duidelijk is vastgelegd. De jurisprudentie kan tegenstrijdig lijken en de contouren van de status van senior executive doen vervagen. Als u echter toezicht houdt op andere executives maar uw salaris op hetzelfde niveau ligt, kunt u zich afvragen of het wel raadzaam is om senior executive te worden en een hogere vergoeding te krijgen.

Hoe word je een senior executive?

Als het mogelijk is om te vragen om van niet-uitvoerend naar uitvoerend statuut te gaan, waarom zou u dan niet proberen over te stappen van uitvoerend naar hoger uitvoerend? Hiervoor moet je hebben jezelf bewezen en een natuurlijke autoriteit getoond tegenover de andere kaderleden die deel uitmaken van het bedrijf. Streef je naar een hogere leidinggevende functie, houd er dan rekening mee dat je werktijden nog langer kunnen zijn, aangezien er geen regel van maximale werktijd van toepassing is.