Totale vergoeding: definitie en voorbeelden

Loon

Bezoldiging is een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst, die de werkgever niet kan wijzigen zonder instemming van de werknemer. Is een beloning in de zin van artikel L3221-3 van de Arbeidswet (Cas. soc., 26 september 2018, nr. 17-15.101) is van oordeel dat hij deelneemt aan de jaarlijkse vergoeding die wordt betaald, op dezelfde manier als het basissalaris, in ruil voor werk waarvoor uitvoerende en niet-uitvoerende werknemers zich niet in een identieke situatie bevinden.

Personeelsbesparingen: incentive en participatie

Het spaargeld van werknemers bestaat uit winstdeling en winstdeling.

Deelname is verplicht in bedrijven met meer dan 50 werknemers. Het betreft alle werknemers en kan al dan niet afhankelijk van anciënniteit worden betaald. Het wordt jaarlijks ofwel rechtstreeks op de bankrekening van de werknemer gestort – en in dit geval onderworpen aan de inkomstenbelasting en dus aan de roerende voorheffing – ofwel voor 5 jaar geblokkeerd, behoudens uitzonderlijke gevallen voorzien door de wet.

Winstdeling is een bedrijfsovereenkomst van collectieve aard, die voortvloeit uit een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarvan de uitvoering facultatief is. De uitbetaalde bedragen zijn willekeurig, niet onderworpen aan sociale lasten (werkgever en salaris), maar ondersteunen het CSG en het CRDS. Wat deelname betreft, zijn de bedragen onderworpen aan inkomstenbelasting, tenzij ze worden gestort in een bedrijfsspaarplan (voor deelname zijn de bedragen geblokkeerd voor 5 jaar, behalve in uitzonderlijke gevallen voorzien door de wet).

Voordelen in natura

Voordelen in natura worden niet in geld uitbetaald, maar vormen een aanvulling op de bezoldiging. Ze kunnen worden onderhandeld tijdens het sollicitatiegesprek of tijdens de arbeidsovereenkomst. Het kan een voordeel in natura zijn: telefoon, auto, bedrijfshuisvesting, enz. Maar het kan ook een sociaal voordeel zijn: pensioen of bedrijfsfonds.

De vennootschap betaalt socialezekerheidsbijdragen op verstrekkingen. Ze moeten dus op de loonstrook staan, op het niveau van het brutoloon.

Als onderdeel van de bezoldiging zijn verstrekkingen onderworpen aan de betaling van de inkomstenbelasting en moeten deze worden vermeld op de aangifte inkomstenbelasting.