Wat is de wettelijke vergoeding voor een stage?

Loon

Wie kan stage lopen?

Iedereen die een openbare of particuliere opleiding volgt, kan stage lopen in een bedrijf of vereniging. “Zelfs door de opleiding van Pôle Emploi te volgen, kan je op stage worden aangenomen”, zegt arbeidsjurist Johan Zenou.

Lees ook >> Eerste stagedag: hoe maak je een goede eerste indruk

Hoeveel wordt hij betaald?

Onder de twee maanden stage is de werkgever niet wettelijk verplicht om een ​​stagiair te betalen. Maar niets weerhoudt hem ervan de laatste te betalen, ook al werken ze minder. Boven de 2 maanden stage is er een minimale bevrediging. Deze vergoeding voor stagiaires is 3,75 euro per uur, per 1 januari 2019. Wetende dat ze geacht worden 7 uur per dag te werken.

Volgens de wet wordt de stagiair betaald voor het aantal gewerkte dagen per maand, dus zijn salaris varieert van maand tot maand. Dat geeft bijvoorbeeld voor 2018 : 577,50 euro in januari, maart, juli en augustus; 525 euro in februari, april, september en december; 498,75 euro in mei; 551,25 euro in juni en november en 603,75 euro in oktober.

Maar het bedrijf kan ook overgaan tot een afvlakking van de vergoeding, d.w.z. een gemiddelde van de vergoeding over de volledige duur van de stage, en elke maand hetzelfde bedrag betalen. “Vaak betalen bedrijven op deze manier”, zegt advocaat Johan Zenou.

Noteren : het uurtarief van de gratificatie wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. Als deze wijziging plaatsvindt tijdens de stage (bijvoorbeeld voor een stage die gepland staat tussen 1 december en 15 februari), moet de overeenkomst expliciet voorzien in een verhoging van de bonus op basis van de 1 januari wijziging.

>> Op zoek naar een baan na je stage? Dien uw cv in in onze cv-database die door meer dan 15.000 recruiters wordt gebruikt

Is het vrijgesteld van sociale bijdragen?

Tijdens deze periode is het minimumloon van de stagiair vrijgesteld van sociale bijdragen: CSG (algemene sociale bijdrage), CRDS (bijdrage aan de vermindering van de sociale schuld) en inkomstenbelasting. Met andere woorden, de stagiair draagt ​​niet bij aan werkloosheid of pensionering. Anderzijds is hij verzekerd bij een arbeidsongeval en ziekteverzuim.

Bedrijven kunnen hun stagiair uiteraard boven het wettelijk minimum belonen. In dat geval zijn socialezekerheidsbijdragen en -bijdragen verschuldigd. Idem voor de inkomstenbelasting, de bonus is belastbaar als deze hoger is dan een jaarlijks minimumloon. Sommige salarissen overschrijden zelfs de 2.000 euro per maand. Het geval van bac +5 in de financiële sector, het bankwezen, de farmaceutische industrie of zelfs advocatenkantoren, aldus de advocaat arbeidsrecht.

Lees ook >> Slaag in je sollicitatiegesprek

Is er een loonstrook?

Maandelijks kan de stagiair een loonstrookje krijgen, maar dat is niet verplicht, zegt Johan Zenou. In tegenstelling tot aan het einde van zijn stage moet hij verplicht een attest overhandigen. Het geeft een overzicht van alle bonussen die tijdens de periode zijn ontvangen.

Lees ook >> Eindelijk inzicht in je loonstrook

Heeft de stagiair recht op een uitkering?

De stagiair geniet, naast zijn bezoldiging, van de dezelfde voordelen als de werknemer qua vervoerskosten, toegang tot het bedrijfsrestaurant of maaltijdcheques. “Het is een wettelijke verplichting geworden, volgens het principe van non-discriminatie”, zegt de arbeidsrechtadvocaat.

Lees ook >> 5 tips voor het ontwikkelen van je netwerk tijdens een stage

Hoe lang kan hij in training blijven?

Je stage mag maximaal 6 maanden duren bij dezelfde organisatie opvang per academiejaar. “Maar er zijn excessen, zegt advocaat Johan Zenou. Kandidaten schrijven zich in voor verschillende trainingen om verschillende conventies te hebben. Zo kunnen ze de stages aaneensluiten en het quotum van 6 maanden per jaar overschrijden. Toch wordt deze procedure steeds meer ingekaderd. Werkgevers moeten het equivalent van een derde van de duur van de vorige stage wachten voordat ze een nieuwe stagiair in dienst nemen. Wetende dat hun aantal in het bedrijf niet meer dan 15% van de loonsom mag bedragen.