Voor deze profielen bereidt de waterstofsector in 2024 een groot jobaanbod voor

Nieuws

Hij energiesector dit een revolutie teweegbrengen op de arbeidsmarkt. Hij deed het al in zijn tijd met hem opkomst van zonnepanelen en energiecertificeringen voor woningen en markeert nu een duidelijke stijgende trend in het inhuren van groene waterstofexperts (H). Deze brandstof baseert zijn efficiëntie op het niet uitstoten van kooldioxide in de atmosfeer. En zoals elk succesvol en duurzaam materiaal genereert het een grote sociale vraag met gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Dit leidt tot een toename van banen gekoppeld aan de groene waterstofsector. Gespecialiseerde bedrijven vragen om meer professionals en dit zal een groot aantal banen opleveren. De plannen die in eerste instantie gepland staan, hebben betrekking op de bouw en het onderhoud van waterstofopwekkings-, opslag- en transportfabrieken.

Het was Energy World Wide Recruitment, die met een onderzoek de impact van nieuwe energieën op het gebied van de werkgelegenheid heeft beoordeeld. En precies een van de conclusies is gebaseerd op de noodzaak om nieuwe arbeidsovereenkomsten aan te gaan. En doordat deze, naast dat ze steeds meer gespecialiseerd zijn, de deur openzetten voor professionals die zich een keer willen opleiden en doorgroeien binnen deze duurzame sector.

De banen waar veel vraag naar is in de waterstofsector

Bij het lanceren van nieuwe projecten op basis van de energiebesparend Er verschijnen verschillende professionele profielen. Een van de dingen die ze gemeen moeten hebben, is dat ze hooggekwalificeerd zijn en een uitstekende opleiding hebben genoten. Maar zoals uit het onderzoek blijkt, zullen er deuren opengaan voor andere profielen met minder opleiding, zodat ze van binnenuit professioneel kunnen groeien.

Het werk op dit gebied biedt zeer goede arbeidsomstandigheden. In die zin is het vermeldenswaard dat het stabiele werkgelegenheid en ondernemersgroei belooft en een belangrijke marktniche voor zelfstandigen opent.

De professionals die het hardst nodig zullen zijn in de waterstofsector zijn dat wel specialisten, inkoop, logistiek, elektrotechniek, onderhoud, transport of directeuren en managers. Binnen de functiepositie als werknemer in de waterstofsector, punt 4.4 van het onderzoek, zijn die van senior technicus (36,7%), management en management (27,8%), commerciële en ontwikkelingsfunctie (19,7%) en overige functies met 12%.

Het personeelsbestand van waterstofwerkers zal toenemen

De komst van duurzaamheid in de zakenwereld betekent dat er vooruitzichten zijn op uitbreiding van het personeelsbestand, en dit zal in de loop van de tijd continu blijven. In dit opzicht verwacht 88% van de verantwoordelijken voor deze bedrijven in 2024 nieuwe werknemers te kunnen aannemen.

Hoewel ingenieurs het meest gevraagd zullen blijven, is er een aanzienlijke toename van de werkgelegenheid voor mensen met een beroepsopleiding (FP). Wat de gegevens voor 2022 betreft, is te zien dat de rol in deze sector verandert. Terwijl voorheen de voorkeur uitging naar 50% van de ingenieursstudenten, daalt dit nu naar 30%. Maar daar staat tegenover dat er juist meer behoefte is aan verkopers en managers.

Wat de eerdere ervaringen betreft, wordt verwacht dat veel van degenen die nu een baan in de olie- en gassector hebben, zullen veranderen. Uw harde werk bij het beheren van deze brandstoffen zal uw beste garantie zijn.

Waardevolle eisen om met groene waterstof te werken

De studie onthult ook de vaardigheden of zachte vaardigheden dat werkgevers die experts zijn op het gebied van deze nieuwe energie hun werknemers gaan aanklagen. Onder hen vallen flexibiliteit en aanpassing aan verandering, initiatief, creativiteit en innovatie, teamwerk, communicatie en resultaatgerichtheid op.

Wat betreft academici en opleiding zal er rekening worden gehouden met technische en technische kennis, economie, financiën of specifieke vaardigheden die verband houden met de energiesector. Voor bepaalde functies geldt goed teammanagement en leiderschap.

Ik leg al de nadruk op het opleidingsprobleem. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een toename van het aantal profielen met minder kwalificaties, afgezien van de trend die wijst op meer kansen voor universitair afgestudeerden. Op deze manier wordt de deur geopend voor degenen die niet zo gespecialiseerd zijn. Uiteraard benadrukt het het belang van talenkennis en de basiswerking van softwaresystemen.