Variabel deel van het salaris: definitie, voor- en nadelen

Loon

Wat is het variabele deel van het salaris?

Definitie

Het variabele deel is een onderdeel van het salaris, dat complementair is aan het vaste deel. Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld vertegenwoordigers, kan het tot de helft van de totale vergoeding vertegenwoordigen. Het is het onderwerp van een clausule in de arbeidsovereenkomst en de berekeningsmethode moet duidelijk worden uitgelegd (Cas. soc., 9 mei 2019, nr. 17-20.767).

Lees ook >> Eindelijk inzicht in je loonstrook

Voor- en nadelen van het variabele deel van het salaris

Voordelen:

Bedrijven die een variabel deel van het salaris berekenen op basis van een kwantitatieve doelstelling of een meetbaar resultaat, beschouwen dit als een motivatie-instrument voor werknemers. Het voordeel: als de doelstellingen worden behaald, wordt het totale salaris verhoogd.

Nadelen

Omgekeerd, als de doelstellingen niet worden bereikt, daalt de totale vergoeding, wat kan leiden tot een periode van stress voor de werknemer. De werknemer moet zich ervan bewust zijn dat zijn salaris niet noodzakelijkerwijs gelijk zal zijn van de ene periode tot de andere.

Lees ook >> Personeelsbesparingen: principe en werking

Duidelijke en redelijke doelstellingen voor het variabel salaris

De te behalen doelstellingen om het variabele deel te ontvangen kunnen ofwel door de werkgever alleen worden vastgesteld ofwel, indien de arbeidsovereenkomst daarin voorziet, in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer. Ze moeten haalbaar, redelijk en verenigbaar zijn met de markt (Cas. soc., 2 dec. 2003, nr. 01-44.192)met andere woorden SLIM:

  • Specifiek: doelen moeten specifiek zijn en gerelateerd zijn aan uw rol, branche en bedrijf.
  • Meetbaar: kwalitatief of kwantitatief, om het variabele deel van je salaris te ontvangen, moeten de doelstellingen duidelijk zijn behaald, dus je moet ze kunnen meten.
  • Haalbaar: niets is meer demotiverend dan het nastreven van een onmogelijk doel.
  • Realistisch: je moet de middelen hebben om de gestelde doelen te bereiken. Als je opleidingsmanager bent, is er geen sprake van dat je jezelf moet dwingen om opleidingsacties te verdubbelen terwijl je je budget door 2 deelt.
  • Tijdelijk gedefinieerd: je hebt een deadline nodig. Wanneer moet u deze doelstellingen hebben bereikt als u de variabele beloning wilt ontvangen die daarvan afhankelijk is?

Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, heeft de werknemer recht op aanspraak op het hem toekomende volledige variabele deel, waarbij de arbeidsrechtbank ter zake bevoegd is.

Lees ook >> Arbeidsrechtbankprocedure: proces en remedies