Tribunaal voor toekomstige generaties: “Kunnen auditing en consulting de wereld veranderen?” KPMG-verzoek

Nieuws

Wie is uitgenodigd?

Het evenement staat open voor studenten, media, betrokken individuen of groepen, evenals KPMG-medewerkers in Frankrijk.

Het Tribunaal voor Toekomstige Generaties, vanaf 19.00 uur, 28 september, Werkstation (8, rue de Valois 75001 Parijs)

Zeker alleen registratie

Wat is een Tribunaal voor Toekomstige Generaties precies?

Het is een conferentieshow, die gebruik maakt van de codes van een proces met een rechtbank bestaande uit een president, een aanklager en een advocaat, evenals getuigen die het standpunt innemen.

“Na een reeks interventies die pleidooi, getuigen en aanklacht zullen combineren, zal het vonnis gebaseerd zijn op de stem van het publiek, bestaande uit studenten en KPMG-medewerkers.”, belooft het programma. Alles onder het oog van ontwerper Coco (Charlie Hebdo EnUitgave)

Onder de prestigieuze getuigen, Jérémie Peltier, co-voorzitter van de Jean Jaurès Stichting, Julie Pasquet, redacteur van het Manifest voor een Nieuwe Wereld en Cecile Decourtrayhoofd van de People Strategy & Transformation-teams bij KPMG in Frankrijk.

Een format dat geen primeur is: er hebben al meer dan 300 Courts for Future Generations plaatsgevonden, waaraan bijna 100.000 deelnemers in heel Frankrijk deelnamen.

Een voorbeeld tijdens de TGF ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van Sce Po:

Waarom twijfelt een audit- en adviesbureau aan het nut ervan?

 • Als we onszelf willen positioneren als een bedrijf dat zich bewust is van sociale en milieukwesties, heeft het geen zin om dat te zeggen. Het is beter om de vraag te stellen, in het openbaar en als onderdeel van een showevenement. Dit is het goede idee dat het bedrijf KPMG had door samen te werken met het tijdschrift Usbek & Rika. Dankzij het beproefde format van het ‘Tribunaal voor Toekomstige Generaties’ heeft het bedrijf ervoor gekozen om ethische en maatschappelijke vragen publiekelijk te confronteren.
 • Maar naast de marketingimpact kan dit publieke debat ook de reflectie onder de aanwezige medewerkers stimuleren over de rol van auditing en consulting in de samenleving en over hun eigen betrokkenheid.
 • Leiders proberen mogelijk ook de dialoog rond de rol van bedrijven in de huidige verschuivingen te beïnvloeden en KPMG de rol van opinieleider te geven.

Is dit ook een wervingsevenement voor KPMG?

Ja, en KPMG maakt er geen geheim van. Gezien de aantrekkelijkheid van het thema en de opzet hoopt het bedrijf die avond veel jonge afgestudeerden aan te trekken, al dan niet geïnteresseerd in auditing en consulting. Het stellen van een ambitieuze vraag in een openbaar forum als ‘Kunnen auditing en consulting de wereld veranderen?’ zou KPMG kunnen helpen kandidaten aan te trekken die gemotiveerd zijn door bredere kwesties dan alleen financieel gewin, en wie zou KPMG identificeren als een bedrijf dat zich bezighoudt met het hebben van een maatschappelijke impact.

Wat antwoordt ChatGPT op de vraag “Kan auditing en consulting de wereld veranderen?” ?

Lanceerde deze vraag ChatGPT4, het duurde niet meer dan 5 seconden om deze te beantwoorden. Zullen de mensen en hun hofhouding het beter kunnen doen?

De audit- en adviesberoepen hebben een aanzienlijk bereik en kunnen verschillende sectoren beïnvloeden, van bedrijven tot overheden. De vraag of ze “de wereld kunnen veranderen” hangt echter grotendeels af van de manier waarop deze beroepen worden uitgeoefend en de doelstellingen die worden nagestreefd.

Potentiële impact

 1. Economisch : Door bedrijven te helpen efficiënter te opereren en weloverwogen beslissingen te nemen, kunnen auditors en consultants bijdragen aan de economische groei.
 2. Transparantie en integriteit : Auditing kan een cruciale rol spelen in de strijd tegen corruptie en fraude, door transparante praktijken in te voeren.
 3. Milieu : Sommige adviesbureaus zijn gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling en kunnen bedrijven ertoe aanzetten groenere praktijken toe te passen.
 4. Sociale innovatie : Strategieconsultants kunnen samenwerken met non-profitorganisaties of overheidsinitiatieven om maatschappelijke problemen op te lossen.
 5. Beleid : Consultants kunnen ook rechtstreeks voor overheden werken en zo het overheidsbeleid beïnvloeden.

Beperkingen

 1. Zakelijke prioriteiten : Audit- en adviesbureaus worden vaak gemotiveerd door winst, wat soms in strijd kan zijn met het idee om ‘de wereld ten goede te veranderen’.
 2. Gebrek aan aansprakelijkheid : Consultants geven advies, maar zijn niet altijd verantwoordelijk voor de resultaten, waardoor de impact ervan kan worden beperkt.
 3. Beperkte reikwijdte : Hoewel ze de organisaties waarmee ze werken kunnen beïnvloeden, kan hun algehele impact beperkt zijn als er geen systemische veranderingen plaatsvinden.

Conclusie

Kunnen de audit- en adviesberoepen de wereld veranderen? Ze hebben zeker het potentieel om aanzienlijke veranderingen op belangrijke gebieden teweeg te brengen, maar er zijn inherente beperkingen aan deze beroepen die hun vermogen om grootschalige veranderingen te bewerkstelligen kunnen belemmeren. Het echte potentieel voor verandering ligt waarschijnlijk in de manier waarop deze vaardigheden worden toegepast om bredere, meer systemische problemen aan te pakken.